Home Literatuur van de Pictorials 1/2d Springbok

Overzicht van de Pictorials

In dit overzicht worden de diverse waarden opgesplitst volgens de belangrijkste onderscheidings-kenmerken: drukprocédé, zegeltekening en beeldformaat, raster, tanding, en papier. Uitgangspunt is steeds dat aan los zegelmateriaal [dus ook paartjes zijn niet noodzakelijk] alles terug te vinden moet zijn.

Bij de zegels wordt de tanding niet vermeld tenzij sprake is van bij een bepaald formaat niet-standaard tandingsmaat.


Copyright © Rein Printing Matters (mailto:dziewon@xsall.nl)
Last updated on 17 september 2011

Home Literatuur van de Pictorials 1/2d Springbok