Home Postpunten NV 2007 Papiersoorten bij de Vogels

De vogels ontworpen door Andr? Buzin

Inleiding

In 1985 werd een begin gemaakt met de vervanging van de Cijfer op Heraldieke Leeuw met Wimpel serie. De nieuwe zegels zijn ontworpen door AB = Andr? Buzin en waren aanvankelijk uitgevoerd in boekdruk. Vanaf 1988 werden de aanvullende waarden uitgevoerd in rasterdiepdruk.

Vanaf de tweede helft van 1991 werden niet alleen de aanvullende waarden in rasterdiepdruk uitgevoerd maar ook werden de meeste waarden van een nieuwe vogeltekening voorzien. In zekere zin valt de Vogel-emissie uiteen in een aantal afzonderlijke series/groepen:

boekdruk
3, 3.50, 7, 8, en 9F
rasterdiepdruk
1, 2, 4, 4.50, 5, 6, en 10F
idem, aanvullingen en nieuwe tekening
0.50, 1, 2, 3, 4, 5, 5.50, 6, 6.50, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, en 16F
idem, nieuwe tekening
2, 3, 4, 5, 6, en 7F
rasterdiepdruk, groter formaat
150F
rasterdiepdruk, liggend formaat
15F rol, 21F vel, 21F rol

De Vogels zijn voor alle drie grote categori?en van filatelisten interessant:

  • voor de thematisch ingestelden voor de veelheid aan bonte vogels en de link die te leggen is met het andere werk van de ontwerper Andr? Buzin.
  • voor de posthistorici voor het gebruik als drukwerkwaarde, de wijzigingen in tarieven en de proeven met opzet- en stempelmachines.
  • voor de postwaardenaanmaak-deskundigen vanwege de [on]mogelijkheid tot platen maar vooral vanwege de enorme verscheidenheid aan papiersoorten. Dat laatste geldt de meeste Belgische langlopende series van de laatste 40 jaar maar toch wel in het bijzonder deze emissie.

In dit overzicht zullen vooral de aanmaaktechnische aspecten naar voren komen.Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 15 mei 2010

Home Postpunten NV 2007 Papiersoorten bij de Vogels