Home Koning Boudewijn 1930-1993 Koning Boudewijn 1930-1993 Catalogus Postzegels Leden Huis Saksen-Coburg

De leden van het Koninklijk Huis en hun zegels

Koning Leopold I bracht Belgi? op de kaart van Europa. De allereerste zegels van Belgi? dragen zijn beeltenis. Na zijn dood verschenen er nog maar enkele zegels, meestal met afbeeldingen van postzegels, zowel in Belgi? als in de Belgisch Congo, maar ook herinnerings zegels uit 1957 betreffende de aankomst in Belgi? 125 jaar eerder.

Van de echtgenote van Leopold I Louise-Marie bestaat een zegel waarop zij samen met man staat afgebeeld: de 150 jaar Belgi?-zegels uit 1980, maar ook zegels waarop zij alleen: de TBC zegel van 40c uit 1962 waarbij in eerste instantie een verkeerd monogram is gebruikt en de drie Redout?-blokken met rozen uit 1988, 1989 en 1990.

Leopold II bracht Belgi? terug op de wereldkaart door de aanschaf van de Afrikaanse Congo. Zoals Nederland zeer lang economisch profijt trok van Oost Indi?, dreef Belgi? economisch zeer lang op de Congo. De moeilijkheden na de onafhankelijkheid in 1960 waren voor een niet gering deel het gevolg van strijdige economische belangen. Leopold II is na zijn dood uitsluitend op jubilea-zegels te zien zowel van Belgi? als van de Belgische Congo.

De echtgenote van Leopold II Marie-Henriette vergezeld haar man op een jubileum postzegel van 150 jaar Belgi? in 1980, en verschijnt net als collega koningin Louise-Marie op een TBC zegel uit 1962.


Met Koning Albert I maakt Belgi? de zware tijden van de 1e Wereld Oorlog door. Belgi? wordt het Slagveld bij uitstek. Naast de diverse jubilea-zegels zijn het vooral de zegels die betrekking hebben op deze oorlog waarop Koning Albert te zien is. Bij zijn overlijden verschenen rouwzegels zowel in Belgi? als in de Belgisch Congo en Ruanda Urundi.

De echtgenote van Albert I Elisabeth is behalve op enkele waarop zij samen met Albert staat afgebeeld vooral te zien op zegels die met muziek en verpleging te maken hebben. In 1956 tijdens het Mozart jaar verschenen zegels zowel van Belgi?, Belgisch Congo en Ruanda Urundi met haar afbeelding. In 1956 verscheen een zegel bij haar tachtigste verjaardag, en in 1965 een rouwzegel bij haar verscheiden. In 1976 een herdenkingszegel bij haar 100e geboortedag.

De opvolger van Albert I Leopold III is allereerst als kroonprins te zien op de Oorlogs-invalide zegel uit 1931. Als Koning behalve op de langlopende frankeerzegels nog maar op slechts zeven zegels van Belgi? en enkele jubileum-zegels van Belgisch-Congo. Na zijn aftreden nog maar drie zegels inclusief het rouwzegel uit 1983. Voor dat laatste zegel werd zelfs geen nieuw ontwerp gemaakt maar werd de tekening van M. Poortman gebruikt voor de laatste langlopende frankeerzegels met zijn beeltenis. Tekenend voor de situatie is bovendien dat jaren na de abdicatie nog frankeerwaarden met Leopold III in omloop bleven naast die met Boudewijn, tot in de zeventiger jaren. Een 6F Poortman verscheen nog maar enkele weken voor de eedsaflegging door Boudewijn!

Voor de echtgenote van Leopold III Astrid zijn behalve direct na haar dood in 1935 maar weinig zegels uitgegeven. Naast enkele Belgische emissies twee series met inheemse kinderen voor resp. de Belgische Congo en Ruanda Urundi in 1936. Net als andere koninginnen van Belgi? siert zij de reeksen TBC van 1962 en de 150 jaar Belgi?-zegels van 1980. In 1985 verscheen een herdenkingszegel bij haar 50e sterfdag.


Van kroonprins Boudewijn verschenen na de dood van zijn moeder zegels met hemzelf resp. samen met zijn broer en zus of samen met zijn moeder. De eerste bijzondere zegels als Koning verschenen in Belgi? pas ter gelegenheid van zijn huwelijk met Fabiola. Al eerder waren zegels van Belgisch Congo en Ruanda Urundi gewijd aan het Staatsbezoek in 1955. In 1964 verschenen in alle drie landen van de BENELUX zegels met de portretten van de drie staatshoofden. Wat daarna volgt zijn bijna uitsluitend jubilea-zegels voor zoveel jaar Belgi?, de diverse kroonjaren van de Koning en huwelijksjubilea. Enkele andere landen hebben zegels uitgegeven tijdens de Staatsbezoeken die hij samen met Fabiola heeft gebracht in de jaren 1964-65: Iran, Brazili? en Mexico.

land omschrijving jaar
Belgi?
Koningskinderen 1935
TBC 1936
Dag van de Postzegel 1937
Koningin Astrid 1937
TBC 1939
Huwelijk 1960
Benelux 1964
40e verjaardag 1970
Belgica 72 1972
25 jaar Eedsaflegging 1976
150 jaar Belgi? 1980
50e verjaardag 1980
25 jaar Huwelijk 1985
10 jaar Boudewijn Stichting 1986
Koninklijke Serres in Laken 1989
60e verjaardag 1990
30 jaar Huwelijk 1990
40 jaar Koning 1991
Rouwzegel 1993
Luxemburg Benelux 1964
Nederland Benelux 1964
Belgisch Congo Reis door de Congo 1955
50 jaar Belgisch Congo 1958
Ruanda-Urundi Reis door de Congo 1955
Zaire 150 jaar Belgi? 1980
Rwanda Belgica 72 1972
Iran Koninklijk bezoek 1964
Brazili? Koninklijk bezoek 1965
Mexico Koninklijk bezoek 1965
Burundi Koninklijk bezoek 1970


De echtgenote van Boudewijn I Fabiola is behalve op de zegel voor het huwelijk te zien op enkele toeslag-zegels voor TBC en Rode Kruis, op jubilea-zegels voor 150 jaar Belgi? en huwelijksverjaardagen. Daarnaast op zegels gewijd aan de Kon. Fabiola Stichting en het Kon. Fabiola dorp. En samen met haar man op zegels betreffende Staatsbezoeken aan andere landen.

land omschrijving jaar
Belgi?
Huwelijk 1960
TBC 1962
Rode Kruis 1968
Stichting Koningin Fabiola 1970
Stichting Koningin Fabiola 1975
150 jaar Belgi? 1980
20 jaar Koningin Fabiola-dorp 1983
25 jaar Huwelijk 1985
30 jaar Huwelijk 1990
Brazili? Koninklijk bezoek 1965
Mexico Koninklijk bezoek 1965
Burundi Koninklijk bezoek 1970

Van de twee andere kinderen van Leopold III en Astrid zijn ook postzegels verschenen. Jos?fine-Charlotte vinden we allereerst op de zogenoemde Koningskinderen serie van 1935. Daarna volgen twee TBC series uit 1937 en 1939. Aan haar huwelijk met Jan van Luxemburg in 1953 worden zowel door Belgi? als Luxemburg series gewijd. Ook op latere emissies van Luxemburg is zijn samen met haar man te zien: Troonsbestijging 1964 en Zilveren Huwelijk 1978. Ook van buitenlandse reizen is incidenteel iets op postzegels vastgelegd: het Groothertogelijk paar tijdens een bezoek aan Brazili? in 1965.

Van de huidige Koning Albert II bestaan nog maar weinig postzegels. De serie die na de dood van hun moeder werd uitgegeven: Koningkinderen beeldt hem naast zijn broer en zus af. Vervolgens de TBC zegels van 1938 en 1939. Pas veel later in 1963 is een gehele serie Rode Kruis gewijd aan het gezin van Albert en Paola. Behalve het echtpaar werden ook de jonge Filips en Astrid afgebeeld.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 15 mei 2010

Home Koning Boudewijn 1930-1993 Koning Boudewijn 1930-1993 Catalogus Postzegels Leden Huis Saksen-Coburg