Home Filatelistische verantwoordelijkheid - Philatelic responsability Nederlandse Literatuur: Multatuli en Huygens

Familiegeschiedenis op postzegels / Family history on stamps

Familiegeschiedenis op postzegels

Ter afwisseling in deze doorgaans druktechnische gerichte artikelen / rubrieken een poging tot wat thematischer zaken. Als ik de geschiedenis van de familie Bakhuizen van Brink induik vind ik twee kandidaten voor de familie op postzegels:

primo

Mijn bet-overgrootvader:

R.C. Bakhuizen van den Brink, [1810-1865], historicus, archief-onderzoeker en rijksarchivaris, en literator, medewerker vanaf het begin aan De Gids. De Gids bestond in 1987 150 jaar, wat niet met postzegels werd herdacht. De literatuur kwam er overigens in 1987 qua postzegels redelijk af [zie " Nederlandse Literatuur: Multatuli en Huygens "].

In 1940 verscheen een Zomer-zegel met het portret van mede-oprichter E.J. Potgieter [1808-1875] en het vignet dat op de omslag stond van de eerste De Gids. [zie ook Nederlands Maandblad voor Philatelie 1979 pag. 831]

Family history on postage stamps

Usually my articles deal with the rather [printing] technical aspects of modern postage stamps. This time I tried to touch a more thematical subject that has to do with my own family history. The Bakhuizen van Brink family has been researched genealogically rather well and I can imagine two persons who might have been devoted some philatelic material.

primo

My great-great-grandfather:

R.C. Bakhuizen van den Brink, [1810-1865], is well-known for the research he made in most of the European archives before becoming the Director of the Royal Archives in The Hague. Before he started travellling in Europe he was involved in founding the Dutch literary magazine De Gids and subsequently writing articles for it. Although the 150-year anniversary of De Gids [1837 - 1987] could have been commemorated by means of postage stamps in 1987, the Dutch Mail apparently had other priorities. Still literature couldn't complain for in 1987 two other writers appeared on stamps [cf Nederlandse Literatuur: Multatuli en Huygens ].

References to the De Gids can be found in the 1940 Summer-stamp devoted to co-founder E.J. Potgieter [1808-1875] and the depicted vignette that was on the cover of the first issue of De Gids. [cf Nederlands Maandblad voor Philatelie 1979 page 831]


Secundo

De bet-bet-overgrootvader van bovengenoemde, de zeeschilder Ludolf Backhuysen [1631-1708].

Ludolf [1631-1708] => Johannes [1683-1731] => Ludolf [1717-1782] => Christina [1750-1810, getrouwd met Joannes van den Brink] => Dirk Bakhuizen v.d. Brink [1777-1840] => Reinier Cornelis [1810-1865]

Twee van diens zeeschilderingen zijn op postzegels afgebeeld:

  • Een zegel van de Roemeense Volksrepubliek, uitgegeven op 1971-09-15:
  • de 20 bani, L. Backhuysen Marina
  • Een zegel van de Deutsche Demokratische Republik, uitgegeven op 1982-08-10:
  • 5 pf L. Backhuysen Bewegte See

Romana

Het Roemeense zegel in een serie gewijd aan de Zee, waarin verder ook werk van andere Nederlandse zeeschilders [10 bani B. Peters, 35 bani A. van Eertvelt].

Het DDR zegel in een serie schilderijen uit de verzameling van het Staatsmuseum te Schwerin, welke serie overigens ook verder uit alleen maar Nederlands werk uit de 17e eeuw bestaat [10pf Frans van Mieris, 20pf Carel Fabritius, 25pf Adriaen Brouwer, 35pf Willem Claesz, 70pf Jan van Goyen].

In de catalogus Ludolf Bakhuizen Schrijfmeester, Teyckenaer, Schilder ter gelegenheid van een overzichts-tentoonstelling in het Nederlands Scheepvaart Museum te Amsterdam, 1985, wordt dit schilderij op pagina 47 onder cat.nr. 22 Scheepvaart op de rede van Enkhuizen genoemd.

Voor melding van eventuele andere zegels met afbeeldingen van schilderijen van Ludolf Backhuysen en voor informatie over de musea waar ze zich bevinden houd ik me ten zeerste aanbevolen.

Secundo

The great-great-great-grandfather of above R.C. Bakhuizen van den Brink, the marine painter Ludolf Backhuysen [1631-1708].

Ludolf [1631-1708] => Johannes [1683-1731] => Ludolf [1717-1782] => Christina [1750-1810, married Joannes van den Brink] => Dirk Bakhuizen v.d. Brink [1777-1840] => Reinier Cornelis [1810-1865].

Two of his marine paintings have been depicted on postage stamps:

  • A Romanian People's Republic stamp, issued on 1971-09-15:
  • 20 bani, L. Backhuysen Marina
  • A German Democratic Republic stamp, issued on 1982-08-10:
  • 5 pf L. Backhuysen Bewegte See

The Romanian stamp is part of a series devoted to the Sea, that also covers work by other Dutch marine painters [10 bani B. Peters, 35 bani A. van Eertvelt].

Schwerin

A German Democratic Republic stamp is part of a series of paintings in the collection of the State Museum of Schwerin, the series contains just Dutch 17th century paintings [10pf Frans van Mieris, 20pf Carel Fabritius, 25pf Adriaen Brouwer, 35pf Willem Claesz, 70pf Jan van Goyen].

In the catalogue of 1985 exhibition Ludolf Bakhuizen Schrijfmeester, Teyckenaer, Schilder held in the Dutch Marine Museum in Amsterdam, this painting was referred to, under catalogue no. S 22 on page 47, as Scheepvaart op de rede van Enkhuizen.

Should anyone know of more postage stamps depicting paintings made by Ludolf Backhuysen and also have information about where the paintings can be found, I would be very much obliged.


Copyright © Printing Matters (Contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Last updated on 21 september 2012

Home Filatelistische verantwoordelijkheid - Philatelic responsability Nederlandse Literatuur: Multatuli en Huygens