StartRakeldiepdruk - PhotogravureProevenboekje van Harrison and Sons (Collogravure) - verzameling V. Hugo / The Harrison sample booklet in mr Hugo's collectionDe voorbereiding

Proeven van de NRM in Leiden / Samples and Essays of the NRM in Leiden

Proeven van rotogravurezegels vervaardigd door de Nederlandsche Rotogravure Maatschappij te Leiden 1923-1943

land / country omschrijving / description type raster / type of screen tanding / perforation afbeelding / illustration vel of blok / sheet or block bron / source remarks
kleuren / colours
Nederland 7 1/2c Koningin / Queen Wilhelmina korrelraster / mosaic screen lijntanding / line perforation 11 1/4 blok 2x3
paars / purple a
rood / red a
blauw / blue a
Nederland 7 1/2c Koningin / Queen Wilhelmina korrelraster / mosaic screen ongetand / imperforate blok 6x3
paars / purple f
rood / red f
groen / green f
sepiabruin / sepia-brown d
d bestaat ook met middenstuk en kader apart / does also exist with centre and frame separate
Nederl. Indië 25c Sultan van Djokja / Sultan of Djokjakarta korrelraster / cross-lined screen lijntanding / line perforation 11 1/4 blok / block 2x3
rood / red a
blauw / blue a
groen / green a
Nederl. Indië 25c Sultan van Djokja / Sultan of Djokjakarta korrelraster / cross-lined screen ongetand / imperforate blok / block 6x3
paars / purple f
sepiabruin / sepia-brown los / single d


De proeven voor Nederland en Nederlandsch Indië- de nominale waarde zegt niet veel over de datum van druk. Het papier is niet gecoat met doorzicht I (wybertjes) , terwijl de meeste proeven gecoat papier hebben met doorzicht I (wybertjes).

Het materiaal uit het PTT Museum was aan hen gestuurd door de heer W. Guerin op 2 november 1935 'Plaatfouten' suggeren dat 6x3 is de echte velopmaak

The essays of the Netherlands and the Dutch East Indies - the face value does not tell you much about the date of printing. The paper is uncoated with wire structure I (rhombs) whereas most eassys have coated paper with wire structure I (rhombs)

The items in the Postal Museum were sent to them by mr W. Guerin on November 2nd, 1935. Plate 'Flaws' suggest that 6x3 is the real sheet size.


land / country omschrijving / description type raster / type of screen tanding / perforation afbeelding / illustration vel of blok / sheet or block bron / source remarks
kleuren / colours
Specimen 1923 Jubileum / Jubilee korrelraster / cross-lined screen kam /comb 14 21/14 tanden / teeth hor./vert. blok 5x2
roserood / rose-red a, b, c
geelgroen / yellow-green a, b, c
Specimen Robespierre korrelraster / mosaic screen kam / comb 14 21/14 tanden / teeth hor. / vert.
oranje / orange b, c
blauw / blue b, c
Specimen Chillon kasteel / castle kruisraster / crossed-lines screen kam / comb 14 21/13 tanden / teeth hor./vert. blok / block 5x2
lila met bruin centrum / lilac plus brown centre (!img [nl\thumbs\nrm_u1125 []) a, b
lila met groen centrum / lilac plus green centre a, b
Specimen 'Prins Hendrik' prinsgemaal / prince consort korrelraster / mosaic screen kam / comb 13 1/4:13 3/4 13/17 tanden / teeth hor./vert. blok / block 5x2
paars / purple b, c, (d)
groen / green b, c, (d)
Specimen Sint Nicolaaskerk / St Nicholas Church kruisraster / crossed-lines screen kam / comb 14 21/15 tanden / teeth hor./vert. blok 3x2
sepaibruin met bruin kader / sepia brown plus brown frame a, b, c
sepiabruin met geelgroen kader / sepia brown plus yellow-green frame a, b, c
Specimen Negerin / Negress korrelraster / mosaic screen kam / comb 14 21/13 tanden / teeth hor./vert. 5x2
blauw / blue b, c
violet / violet
Specimen Sultan van Djokja kruisraster / cross-lined screen 13 1/2:13 1/4 17/12-13 vel 5x2 / sheet 5x2
lichtblauw / turquoise a, b, c
1d springbok kruisraster / crossd-lined screen kam / comb 13 3/4:13 1/4 17/14 tanden / teeth hor. / vert. vel / sheet 5x2
blauw met grijs centrum / blue with grey centre a, b
grijsgroen met roze centrum / grey-green with rose centre a, b
blauw met violet centrum / blue with violet centre a, b
10ct Guilloche kruisraster / crossed-lines screen kam / comb 14 21/16 tanden / teeth hor./vert. blok 5x2
bruin / brown a, b, c
Biljet met links het portret van Robespierre: en rechts het Nederlandse wapen, langs de randen '10' in een ellipsvormige guilloche-tekening; ondergrond patroon als 5 drachmai maar iets kleiner / banknote with at the left the portrait of Robespierre and at the right the Dutch Coat of Arms; along the borders '10' in a elliptical guillochr design, background like the 5 drachmai but somewhat smaller kruisraster (?) / crossed-lines screen (?)
wapen en ondergrond in paars; portret en 10 in grijsblauw / coat of arms and background purple ; portrait and 10 greyblue a, c


De proeven zijn opgenomen in de volgorde zoals ze ook in het NRM boekje zaten, elke bladzijde had 2 blokken afgezien van de Negerin en de Sultan die samen op één bladzijde zaten; de 10 Guilloche was diagonaal aangehecht en het bankbiljet had een aparte bladzijde.

De proeven van Prins Hendrik had ik eerder toegedacht aan mogelijk een Harrison jr, maar met dank aan Glenn Morgan voor de suggestie, ook het feit dat het kader min n of meer dat van de 7 1/2 Nederland met Koningin WIlhelmina pleit ook wel meer voor Prins Hendrik.

En ook het frame van de Sultan is min of meer dat van de 25c Nederl. Indië Alle behalve de Springbok draagt de inscriptie 'Specimen'. De Springbok komt verderop in het stuk over Zuid Afrika aan de orde.

The samples arranged in the order they appeared in the NRM sample booklet, each page had 2 blocks but for the 'Negress' and the 'Sultan' who were togetheron one page; the 10 Guilloche affixed diagonally, and the banknote having a page for itself.

The samples that originally were thought by me to be a Harrison jr. may just as wel be - thanks to the suggestion of Glenn Morgan - the Prince Consort Hendrik. Since the frame is more or less the same as that of the 7 1/2 Nederland, the Prince Consort is more likely... And also the frame of the Sultan is more or less the same of that of the 25c Nederl. IndiëAll but the Springbok are bearing the inscriptions 'Specimen' . The Springbok will be further dealt with in the chapter on South Africa.land / country omschrijving / description type raster / type of screen tanding / perforation afbeelding / illustration vel of blok / sheet or block bron / source remarks
kleuren / colours
Specimen Jubileum / Jubilee 1923 (beeldformaat / size 21x34mm) korrelraster / mosaic screen ongetand / imperforate paneel / pane 5x2
oranje / orange a, d
blauwgroen / blue-green, a, d
roserood / rose-red a, d
geelgroen / yellow-green ?? d
bruin / brown ?? d
violet / violet ?? d
Specimen Robespierre kruisraster / crossed-lines screen ongetand / imperforate
bruin / brown d
violet / violet d
Specimen Negerin / Negress kruisraster / cross-lined screen ongetand / imperforate.
bruin / brown d
violet / violet d
Specimen Sultan van Djokja kruisraster / crossed-lines screen ongetand / imperforate
bruin / brown d
violet / violet d
10 Guilloche kruisraster / crossed-lines screen ongetand / imperforate
bruin / brown d
violet / violet d
Guilloche 40x30mm kruisraster / cross-lined screen ongetand / imperforate vel 2 panelen van 10x2 boven elkaar / sheet of 2 panes of 10x2 on top of each other divided by a gutter.
bruin / brown a


De proeven hebben dezelfde tekening als de proeven uit het boekje met subtiele verschillen zoals de afmeting of het raster. Ze zijn alle ongetand en één-kleurig.

The essays have the same designs as the samples with slight modifications such as the size or thescreen. They are all imperforate and mono-coloured.


land / country omschrijving / description type raster / type of screen tanding / perforation afbeelding / illustration vel of blok / sheet or block bron / source opmerkingen / remarks
kleuren / colours
Argentina 1826-1926 Central de Corres 12c kruisraster / crossed-lines screen ongetand / imperforate los / single
roserood met paarsbruin centrum / rose-red with purple-brown centre f met bijschrift / with written 'Clrpt 4/1'27 herinnerd aan toezending museum T'
roserood met groen / rose-red with green centre a
bruin met groen centrum / brown with green centre a, f
bruin met paarsblauw centrum / brown with purple-blue centre a, f
groen met paarsblauw / green with purple-blue centre a, f
Gold Coast Stadsgezicht / Town 1928 3d kruisraster / crossed-lines screen ongetand / imperforate los / single
blauw / blue a
ultramrijn / ultramarine a, f
blauw met paars centrum / blue with purple centre a, f
Transjordan Emir Abdallah 5 kruisraster / crossed-lines screen ongetand / imperforate los / single
blauw / blue a
Poste Ottomanes 5 Piaster kasteel / castle kruisraster / crossed-lines screen ongetand / imperforate los / single
paars / purple a
grijsblauw / greyblue a
bruin met paars centrum / brown with purple centre a
paars met bruin centrum / purple with brown centre a
Marruecos 50c Moorse Poort / Moorish Gate Larache (onder het zegelbeeld / below the design : H. Bertucchi Larache) kruisraster / crossed-lines screen ongetand / imperforate los / single
groen a
paarsblauw / purole-blue a
Colombia Dos centavos Timbre Nacional (wapen / coat of arms Colombia) kruisraster / crossed-lines screen ongetand / imperforate los / single
zwart / black a
oranjebruin / orange-brown a


Alle zijn los afgedrukt op een velletejes, ongetand met wit gecoat type I papier.

Alle landen behalve Argentiniëhebben huin zegels inhet buitenland laten drukken inde jaren twentig. De Gold Coast zegesl van 1928 zijn uiteindelijk door Harrison and Sons in rasterdiepdruk gedrukt met en licht gewijzigde tekening.

Duidelijk gemaakt voor Harrison and Sons die uit waren op een druk-contract, zoals ook proeven gemaakt voor Egypte en South Africa iets eerder (rond 1922)

All are single prints on a miniaturesheet, imperforate, whiteish coated wove paper.

All countries but Argentina had new stamp isssues printed abroad in the late twenties. The 1928 Gold Coast issue was printed in photogravure by Harrisonand Sons, the design slightly altered.

Apparently made for Harrison and Sons who were out for printing contracts, similarly made uop essays were made for Egypt and South Africa but earlier (circa 1922).land / country omschrijving / description type raster / type of screen tanding / perforation afbeelding / illustration vel of blok / sheet or block bron / source opmerkingen / remarks
kleuren / colours
Hélio Archereau 0,10 Service de propagande anticommuniste 102 Rue Amelot Paris Délivrez la France du cancer communiste ; Wenende Marianne / Weeping Marianne ruitvormig / rhomboic shape kruisraster / crossed-lines screen ongetand / imperforate vel / sheet 5x5
grijsgroen / grey-green a
Argentina Rivadavia 1892 3c rasterloos / unscreened kam / comb 13 3/4:13 1/4 17/14 tanden / teeth hor. / vert.
blauw (2 nuances) / blue (2 shades) blok / block 4x4 a
roodbruin / red-brown blok / bloc 2x5 a
grijsgroen / grey-green blok / block 5x2 a, f f; gehecht op de laatste pagina van het NRM boekjes / affixed on the last page of the NRM sample booklet ; aan de voorkant van het boekje geschreven / on the front of the booklet a written: ad V.2 September 1926 No 9841 S
Harrison ₤ Specimen ₤ Harrison sr? rasterloos / unscreened kam / comb 13 3/4:13 1/4 17/14 tanden / teeth hor. / vert.
blauw / blue blok / block 5x2 a, f f; gehecht op de laatste pagina van het NRM boekjes / affixed on the last page of the NRM sample booklet ; aan de voorkant van het boekje geschreven / on the front of the booklet a written: ad V.2 September 1926 No 9841 S
₤ Specimen ₤ Harrison sr? rasterloos / unscreened omgetand / imperforate
zwart / black blok / block 5x2 a
roserood / rose-red blok / block 5x2 a
groen / green blok / block 5x2 a
₤ Specimen ₤ Harrison sr? kruisraster / crossed-lines screen omgetand / imperforate
zwart / black blok / block 5x2 a
roserood / rose-red blok / block 5x2 a
groen / green blok / block 5x2 a
Griekenland / Greece 5 Drachmai wapenschild geflankeerd door 2 helden met knuppel; de ondergornd is geel bedrukt / Greek Coat of Arms ; yellow printed bsckground kruisraster / crossed-lines screen ongetand / imperforate vel 3x1
sepia a
grijs /grey a
Romania 5 Bani Timbru Fiscal (langwerpig verticaal, met portret van prinses / vertical oblong with portrait of a princess) rasterloos met portret in kruisraster / unscreened but portrait crosse-lines screen ongetand / imperforate vel 5x2
blauw met paars portret / blue with purple portrait a
grijsgroen met bruin portret / grey-green with brown portrait a
10 Bani Timbru Fiscal rasterloos r / unscreened ongetand / imperforate los / single
grijszwart / grey-black a
lichtblauw / light blue a
paars / purple a
beide types fiscaalzegels bekend van NVIR (Duitse Bezetting) / both types of fiscals known of NVIR German Occupation)
Luxemburg Caise d'épargne du Grand Duché de Luxembourg ; 5F Bankgebouw (in een rechthoekig centrum) / Bank building in a rectangular centre kruisraster / crossed-lines screen ongetand / imperforate vel / sheet 4x2
! blauw / blue a, f
oranje / orange a
olijfgroen / olive-green a
Luxemburg Caise d'épargne du Grand Duché de Luxembourg ; 5F Bankgebouw (in een zak) / Bank building in a sack kruisraster / crossed-lines screen ongetand / imperforate vel / sheet 4x2
! blauw / blue a
oranje / orange a, f
olijfgroen / olive-green a, f
België/ Belgium 5c Albert rasterloos / unscreened ongetand / imperforate vel 10x10
groen a
paarsblauw / purple-blue a
bruinrood / brown-red a
België/ Belgium 5c Albert kruisraster / crossed-lines screen ongetand / imperforate vel 10x10
groen a
paarsblauw / purple-blue a
bruinrood / brown-red a
grijszwart / grey-black a
sepia a
België/ Belgium 40c Gravensteen, Gent rasterloos / unscreened ongetand / imperforate vel 5x3
bruin / brown f
paars / purple f
groen f
Hongarije / Hungary 8 filler Paleis / Palace kruisraster / crossd-lines screen ongetand / imperforate vel / sheet 10x10
paarsbruin / purple-brown a
blauwgroen / blue-green a
32 filler Zicht op rivier vanuit galerij / View on a river from a gallery rasterloos / unscreened ongetand / imperforate vel 10x10
bruin met rood middenstuk / brown with red centre a
bruin met groen middenstuk / brown with green centre a
bruin met paarsblauw middenstuk / brown with purple-blue centre a
Tunesie postes Sultan van Djokja kruisraster ongetand / imperforate vel / sheet 10x10
roodbruin / red-brown a
groen / green e met stempel achterop / with back stamp


Wat ze alle gemeen hebben is de velgrootte - niet langer mini velletjes maar kleine vellen of zelfs normale vellen van 10x10. Nieuw is ook het gebruik van rasterloze rasterdiepdruk. De plek van de rasterloze zegels in het boek suggereert ook dat ze later zijn toegevoegd voor dat ze werden uitgedeeld (/) door de NRM als een aanvulling. De methode moet nieuw zijn geweest (in 1926?) omdat ze andere ee meer promnentere plek hadden gekregen. 1926 sluit ook aan bij de datum van de andere Argentijnse proef (!2 centavos 1826-1926) alsmede wat geschreven staat op het mini velletje.

What they al have in common is the sheet size - no longer mini miniature sheets , but little sheets and even normal sheets of 10x10. New is the use of unscreened photogravure. The place of the unscreened stamps in the sample booklet suggests that they were added to the booklet before handing out (?) by the NRM as a supplement. The method must have been new (in 1926?) as it had been given a more appropiate place otherwise. 1926 is also suggested by the date of the other Argentinian essay (12 centavos 1826-1926) plus the script on the mini sheet.


land / country omschrijving / description type raster / type of screen tanding / perforation afbeelding / illustration vel of blok / sheet or block bron / source opmerkingen / remarks
Specimen 1ct Man met baard / Man with beard rasterloos / screenless ongetand los / single
oranje / orange a
zwart / black a
blauw / blue a
roodbruin / red-brown a


land / country omschrijving / description type raster / type of screen tanding / perforation afbeelding / illustration vel of blok / sheet or block bron / source opmerkingen / remarks
kleuren / colours
Egypte Service Consulaire 200m portret Koning Foead / portrait of King Fuad korrelraster / mosaic screen ongetand / imperforate vel / sheet 3x2
a
Service Consulaire ₤ 2 portret Koning Foead / portrait of King Fuad korrelraster / mosaic screen ongetand / imperforate los afdrukken / single stamps
grijs met paarszwart portret / grey and black-purple portrait a
roserood met donkergroen / rosered and dark green a
lichtbruin met grijszwart / ligh brown and grey-black a
blauw met donkerbruin / blue and dark brown a
lichtbruin met donkerblauw / light brown and dark blue a
grijs met purper / grey and purple a
50 jaar Koning Foead / 50 year King Fuad (1926) 50 piaster korrelraster met kruisraster in het midden / mosaic screen with crossed-lines screen for the centre ongetand / imperforate losse afdrukken / single stamps
purper met blauwzwart middenstuk / pruple with blue-black centre a
purper met zwartgroen middenstuk / purpke with blackgreen centre a
purper met paars middenstuk / purple with centre in a different shade a
Koning Foead / King Fuad (1923) korrelraster / mosaic screen ongetand / imperforate vellen van / sheet of 10x10
1m olijfgroen / olive-green a op benedenvelrand geschreven / writte on the lower sheet margin : herdruk Simplex 20-5-24 (reprint Simplex 20-5-24)
1m bruingeel / brown-yellow a
1m zwartbruin / black-brown a op benedenvelrand geschreven / writte on the lower sheet margin : herdruk 29-10-23 (reprint 29-10-23)
2m donkerbruin / dark brown a op benedenvelrand geschreven / written on the lower sheet margin : herdruk 8 april 1926 (reprint 8 april 1926)
3m bruin / brown a
5m bruin (iets donkerder) / somewhat darker brown a
10m bruin (bijna als 2m) / brown (almost as the 2m) a op benedenvelrand geschreven / writte on the lower sheet margin : herdruk 10-4-1925 (reprint 10-4-1925)
10m lichtbruin / light brown a
10m lichtblauw / light blue a
15m olijfgroen (iets donkerder dan 1m) / olive-green (somewhart darker than the 1m) a
15m sepia a op benedenvelrand geschreven / writte on the lower sheet margin : 12 aug 25
!1 20m bruin / brown a op achterkant van vel / written at the back of the sheet : 13 juni 23


land / country omschrijving / description type raster / type of screen tanding / perforation afbeelding / illustration vel of blok / sheet or block bron / source opmerkingen / remarks
kleuren / colours
Peru Slag bij Ayacucho / Battle of Ayacucho 5c kruisraster / crossed-lines screen ongetand / imperforate vel van / sheet of 10x10
zwart / black a
Zwitserland Pro Juventute 1927 30rp rasterloos / unscreende kam / comb 11 1/2 blok / block 2x5
definitieve kleuren / definitive colours a
Pro Juventute 1927 30r p rasterloos / unscreened ongetand / imperforate los / single
groen met grijsgroen / green with grey-green a
blauwgroen met grijs / bluegreen with grey a
Pro Juventute 1928 30rp rasterloos / unscreened kam / comb 11 1/2 !1 blok / block 2x5
definitieve kleuren / definittive colours a
Zuid Afrika 3d Tafelberg korrelraster / mosaic screen ongetand / imperforate los / single
grijsgroen met blauw middenstuk / greygreen with blue centre a
roserood met grijsgroen middenstuk / rose-red with grey-green centre a
geelbruin met zwartpaars middelstuk / yellow-brown with black-purple centre a
roserood / rose-red a
South Africa 1d schip / ship korrelraster / mosaic screen ongetand / unscreened los / single
grijsgroen met blauw middenstuk / greygreen with blue centre a
roserood met grijsgroen middenstuk / rose-red with grey-green centre a
geelbruin met zwartpaars middelstuk / yellow-brown with black-purple centre a
roserood / rose-red a
4d Gnus korrelraster / mosaic screen ongetand / imperforate los / single
grijsgroen met blauw middenstuk / greygreen with blue centre a
roserood met grijsgroen middenstuk / rose-red with grey-green centre a
geelbruin met zwartpaars middelstuk / yellow-brown with black-purple centre a
roserood / rose-red a
2d Springbok (anders dan bij de 1d / different from the 1d) rasterloos / unscreened ongetand / imperforate los / single
paarszwart / purple-black a
1d hert met stralende zon waarin de waarde / deer with shining sun in which the vslue rasterloos / unscreen ongetand / imperforate vel / sheet 8x10
blauw / blue a
zwart / black a
paars / purple a
donkerbruin / dark brown a
Goebel 1M FŁrstenau 'Goebel Darmstadt' kruisraster / crossed-lies screen ongetand / imperforate vel / sheet 10x10
paars met bruin middenstuk / purple with brown centre a
1M Goethe (?) kruisraster / crossed-lines screen ongetand / imperrforate vel / sheet 10x10
wijnrood met bruin middenstuk / claret with brown centre a
1M Calvijn (?) rasterloos / unscreened ongetand / imperforate vel / sheet 10x10
blauw met bruin middenstuk / blue with brown centre a
1M Poortgebouw / Gate building rasterloos / unscreened ongetand/ imperforate vel / sheet 10x10
blauw met bruin middenstuk / blue with brown centre a
1M Calvijn (?) verkleind / small size boekdruk / typography (?) kam / comb 14 14/17 tanden / teeth hor. / vert. baan 10 zegels breed / web 10 stamps wide
groen met oranje middenstuk / green with orange centre a
Zweden / Sweden Links leeuw, midden medaillon Gustave V, rechts dorp met berg, (langwerpig horizontaal) / Lion at the left, Gustave V in the middle, mountain village at the right rasterloos / unscreened ongetand / imperforate vel met 2 panelen naast elkaar van elk 2x5 / sheet of 2 panes of 2x5 next to each other
zwart / black a
roserood /rose-red a
bruinzwart / brown-black a
Noorwegen 15 Ų 1943 100 jaar Grieg (stand Grieg iets anders) / 100 year Grieg (position different form the definitive issue) rasterloos / unscreened ongetand / imperforate vel van / sheet of 10x10
zwart / black a
blauw / blue a
roserood / rose-red a
00 Ųre Vissersschepen (als 1938 Toeristen) / Fishing ships (like the 1938 Tourism) kruisraster / crossed-lines screen ongetand / imperforate vel van / sheet of 5x10
blauw / blue a
Italia / Italy Emanuele Filiberto 1828-1928 50c Saggio kruisraster / crossed lines screen kam / comb 14 14/17 !1 vel / sheet 10x10
blauw met zwart middenstuk / blue with black centre a
Volta 1927 60c Saggio rasterloos / unscreened kam / comb 14 14/17 baan 10 zegels breed / web 10 stamps wide
blauw / blue a
Mexico 1c vrouw met fruitmand (als 2c 1934) / woman with fruit basket (like the 2c 1934) kruisraster / crossed-lines screen ongetand / imperforate vel / sheet 5x5
zwart met groen middenstuk / black with green centre a
oranje met blauw middenstuk /. orange with blue centre a
groen met blauw middenstuk / green with blue centre a
1P Mexicaan met hoed in rechthoekig middenstuk / Mexican with hat in rectangle rasterloos / unscreened ongetand / imperforate schuin oplopend geplaatst 2 panelen van 5x5 / 2 panes of 5x5 on top of each other slightly slanted
roserood / rose-red a
grijszwart / grey-black a
rasterloos / unscreened kam / comb 14 14/17 tanden / teeth hor. / vert. linkerbenedenhoekblok van / lower left cornerblock of 5x5
paars / purple a
rasterloos / unscreened kam / comb 14 14/17 tanden / teeth hor. / vert. vel / sheet 10x10
blauwgroen / blue-green a
rasterloos / unscreened ongetand / imperforate vel / sheet 10x10
grijsgroen / grey-green a
1P Mexicaan met hoed, centrum rond, onder het zegel / Mexican with hat, centre circular, underneath the stamp 'Talleres de Impresion de Estampillas y Valores' kruisraster / crossed-lines screen kam / comb 14 14/17 tanden / teeth hor. / vert. vel / sheet 10x10
rose a
1P Mexicaan met hoed, centrum rond (links en rechts van dit vel fragmenten van de 10c met strookje in dezelfde kleur) / Mexican with hat, circular centre, geen / no TIEV kruisraster / crossed-lines screen ongetand / imperforate vel / sheet 10x10
paarsblauw / purpleblue a
10c Mexicaan met hoed, 1935 in de bovenhoeken, strookje onder het zegel / Mexican witth hat, 1935 in thetop corners, tab beneath the stamp kruisraster / crossed-lines screen / ongetand / imperforate vel / sheet 10x5
oranje /. orange a
Un peso servicio aero (lijkt op de / resembles the 20c 1934) kruisraster / crossed-lines screen verticale lijntanding dwars door de zegels/ vertical line perforation across the stamps 10 3/4 vel / sheet 5x5
grijsblauw met oranjerood middenstuk / grey-blue with orange-red centre a (onderaan vel geschreven / written at the bottom of the sheet : 'Prueba sin valor 20-7-34 (handtekening onleesbaar / signature illegible)
grijs met oranjerood middenstuk / grey with orange-red centre a
grijs met vuilgeel middenstuk / grey with dirty yellow centre a
paarsrose met okergeel middenstuk / rose-purple with ochre centre a
paars met sepiagroen middenstuk / purple with sepia-green centre a
paarsblauw met blauwgroen middenstuk / purpleblue with bluegreen centre a
Argentina Rivadavia 3c rasterloos / unscreened kam / comb 14 14/17 tanden / teeth hor. / vert. baan 10 zegels breed / reel 10 stamps wide (GOEBEL machine / press)
roodbruin / redbrown a
Harrison Harrison jr inschrift 'Harrison & Sons / Printers, London WC boekdruk / typography kam / comb 14 3/4:14 15/17 tanden / teeth hor. / vert. vel / sheet 6x4
steenrood / brick-red a


De eerste Goebel rasterdiepdruk druk-aan-de-rol pers was verkocht aan de Instituto Poligrafico del Stato te Rome. De twee 'Saggio' [saggio=esssay] waren gedrukt en geperforeerd op depers, vermoedelijk in Darmstadt met drukcylinders geŽetst door de NRM. DeItaliaans frankeerserie van 1929 had kruisraster, die van de Vatican Stad uit 1929 was rasterloos. Het waren de eerste zegels op de drukpers.

South Africa zou volgen. Zie eenapart hoofdstuk voor de proeven.

Rond 1930 heeft Goebel boekdruk rotatie-persen verkocht aan de Munt in Buenos Aires, Argentinië

Plaatdruk druk-aan-de-rol persen gingen naar Denemarken (1933), Zwitserland (1936, in combinatie met rasterdiepdruk), Polen (1937) en Zweden (1938).

Rasterdiepdruk druk-aan-de-rol persen gingen naar Mexico (1934) en Noorwegen (1937).

Alle kammen 14 14/17 waren gemonteerd op d e pers, de proeven waarschijnlijk gedrukt in Darmstadt, minderaannemelijk ter plekke, met drukcylinder geŽtst door de NRM.

De lijn 10 3/4 is vermoedelijk een gestripte kam van de Oficina de Hacienda sinds 1933 in gebruik. De Goebel pres werd geinstalleerd bij de Talleres de Impresion de Estampillas y Valores, Mexico City (onderdeel van de Secretaria de Hacienda y Crédito Publico [SHCP] net als de Oficina de Hacienda => Ministerie van FinanciŽn).

De schuin geplaatste Mexicaan 1P is zo vanwege het raaterlozeprocedé - vergelijk de papierstand bij de Zwitserse Pro Juventute zegels!

The first Goebel photogravure reel-fed rotary-presses were sold to the Instituto Poligrafico del Stato in Rome. The two 'Saggio' [saggio = essay] were printed and perforated on the press, probably in Darmstadt, with cylinder etched by the NRM. The Italian definitives of 1929 (cross-lined screen) and the Vatican definitives of 1929 (unscreened) were the first stamps printed on thatpress.

South Africa was next. For essays and trials see separate chapter.

About 1930 Goebel typography reel-fed rotaries were installed at the Casa de Mneda, Buenos Aires, Argentina.

Recess reel-fed rotaries went to Denmark (1933) , Switzerland (1936) combined with photogravure, Poland (1937) and Sweden (1938).

Photogravure reel-fed rotaries went to Mexico (1934) and Norway (1937).

All comb 14 14/17 were mounted on the presses, the essays either printed in Darmstadt, or less likely on the spot, with cylinders etched by the NRM.

Line 10 3/4 is probably a stripped comb as used by the Oficina de Hacienda sincee 1933. The Goebel press was installed at the Talleres de Impresion de Estampillas y Valores, Mexico City (all part of the Secretaria de Hacienda y Crédito Publico [SHCP] like the Oficina de Hacienda => Ministry of Finance).

The slanted lay-out of the Mexican 1P is because of the same unscreened method (compare the position of the paper in the Swiss Pro Juventute stamps!]


Copyright © Printing Matters (Contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Laatst gewijzigd op 26 februari 2017

StartRakeldiepdruk - PhotogravureProevenboekje van Harrison and Sons (Collogravure) - verzameling V. Hugo / The Harrison sample booklet in mr Hugo's collectionDe voorbereiding