HomeDe emissie Koning Willem III 1870De Unie

1913 Koningin Wilhelmina met Palmen

lijntanding / line perforation doorzicht / mesh
A 11x11 1/2 I ↔
B 11x11 1/2 I !(arr_ud)
C 11 1/2 I ↔
D 11 1/2 I ↕
E 12 1/2 I ↔
F 12 1/2 I ↕
nr / no waarde / value kleur / colour A B C D E F uitgifte / dat eof issue
01 32 1/2 op 50 cent blauw/groen . . x . - - 23-12-21
02 40 op 50 cent rood/groen - - x . - - 21-11-21
03 50 cent groen x x x . x . 01-07-13 30-06-13
04 60 op 1 gulden blauw/bruin x . - - - - 29-01-22
05 60 cent blauw - - . x - - 28-02-23 23-12-22
06 80 op 1 gulden roodoranje/bruin - - x . - - 29-01-22
07 80 cent roodoranje - - . x - - 28-02-23 23-12-22
08 1 gulden bruin x . x . - - 15-05-13 30-04-13
09 1 gulden 75 paars, donkerlila - - - - x . 14-03-32 23-03-31
10 2 gulden 50 [karmijn]rood . . x . x . 01-07-13 03-06-13

Ontwerp:

Ontwerp Jan Veth.

Gravure:

D. Harting

Verschijningsvormen:

Loketvellen 10x5, 10x10

Druk/Drukvormen:

Plaatdruk Joh. Enschede en Zonen, Haarlem.

Platen 50:

50c [1913-23]; 1gld [1913-23], 2gld 50 [1913-32]

Platen 100 :

50c [1927-32], 60c [1922], 80c [1922], 1gld [1927-30], 1gld 75 [1931].

Vanaf 28-02-27 snelpersdruk [50c, 1gld].

Velranden:

Geen kleurstreep op onderrrand, geen plaatnummer:

2 1/2 gld 1 1/2 gld op 2 1/2 gld Luchtpost

Kleurstreep op onderrand tussen 5/6. Plaatnummer eerst rechts = onder 6, later links = 5.

Onder 6:

50c 4-5 lijn 11x11 1/2 4 lijn 11 1/2 1gld 1-3 lijn 11x11 1/2 1-3 lijn 11 1/2 2gld50 2 lijn 11x11 1/2 [ook 1 1/2gld op 2 1/2gld Luchtpost]

Onder 5:

50c 1-12 lijn 11x11 1/2 1-4, 6-7,9-13 [13 uit 1927] lijn 11 1/2 32 op 50c

type I 1-10, 12 lijn 11 1/2 type II 1-12 lijn 11 1/2

40 op 50c 1-3, 5-11 lijn 11 1/2

60c 1-5 lijn 11 1/2 80c 1-5 lijn 11 1/2 [ook alle 1-5 voor 40 op 80c Luchtpost]

1gld 4, 13-15 lijn 11x11 1/2 [13-15 uit 1927] 1-12 lijn 11 1/2

60 op 1gld 1-2, 4, 6-12 lijn 11x11 1/2 80 op 1gld 1-2, 6-12 lijn 11x11 1/2

Nieuwe tekening:

Links van de kleurstreep, onder 5:

50c 1927-> plaat 1-4 1gld 1927-> plaat 1,4, 6, 7, 8 lijn 11 1/2 plaat 6 lijn 11x11 1/2

witter papier, lichter gegraveerd

1gld 75 plaat 1-4 1, 2, 4 rechts onder 6 3 links onder 5

75/100 lp geen 6-7, 9-10 onder 5/6 11, 14-15 onder 5


Aangekondigd:

1913

1921: 25-10 32 1/2 op 50c, 31-08 40 op 50c, 31-12 60 op 1gld, 06-12 80 op 1gld

1922: 23-12 60c, 80c

1931: 23-03 1gld 75

Buiten gebruik:

01-02-30: 40 op 50c, 80 op 1gld miss. Gvt PTTdienst no 76274/Post AI 01-05-32: 32 1/2 op 50c, 60 op 1gld miss. 16-03-32 no 7237 afd 4 01-01-39: 50, 60, 80c, 1gld, 1gld 75, 2gld 50


Oplagecijfers / Numbers printed

bestelling /order afgeleverd /delivered oplage / printing knip / punch
waarde / value nr / no datum / date aantal / number 1e aflevering / 1st delivery gaaf / in good state
50c
15.500 30-06-13 14.773 33/50 *
1.100 19-10-14 1.054
* Het Handboek geeft voor 1913 737.900 zegels ofwel 14.758 vel / The 1916 Manual mentions 737.900, stamps or 14.758 sheets for 1913
10.000 20-06-18 9.764 1
28.000 31-01-19 27.013 2
10 25-04-19 11.200 28-10-20 10.459 3
Een speciale oplage van 50c werd gedrukt als basis voor de opdruk met 32 1/2 c en 40c / a special printing was made of the 50c to form the basis for the surchargesof 32 (half) c and 40c
32 1/2 c op 50c
134 02-04-21 159.999 25-10-21 151.731 4
40c op 50c
134 02-04-21 25.000 31-08-21 22.762 4
50c
212 02-03-22 52.000 31-05-22 49.950 4
242 05-07-22 44.000 17-01-23 42.420 5
vellen 100, snelpersdruk
682 15-10-26 10.000 28-02-27 9.330 6 9
739 27-06-27 11.000 31-10-27 10.420 7 17
103 04-06-28 6.600 21-07-28 6.020 8 12
380 30-04-29 11.000 16-01-30 10.563 9 16
740 02-05-30 16.200 27-08-30 15.355 10 18
166 15-07-31 11.000 23-06-32 10.465 11 11
Bijna een jaar na de opdrukken op de 1 gld werd een normale oplage van de 60c en 80c besteld - met daarnaast bestellingen voor de 50c en de 1gld!; vervolgens binnen enkele maanden nog 2 bestellingen! / almost a year after the surcharges on the 1 guilder had been made a normal printing order of the 60c and 80c was placed; and then within a couple months another 2 orders! At the same time the 50c and the 1gld was ordered again!
60c
212 02-03-22 14.000 23-12-22 13.000 1
241 04-07-22 12.000 23-12-22 11.000 2
242 05-07-22 22.000 31-01-23 20.950 3
80c
212 02-03-22 6.000 23-12-22 5.520 1
241 04-07-22 12.000 23-12-22 11.240 2
242 05-07-22 22.000 31-01-23 20.650 3
1 gld
4.500 03-04-13 4.350 33/50 *
554 19-10-14 525
* Het Handboek geeft voor 1913 216.800 zegels ofwel 4.336 vel / The 1916 Manual mentions 216.800 stamps or 4.336 sheet for 1913
2.300 31-01-19 2.225
10 25-04-19 13.304 28-10-20 12.287 2
Een speciale oplage van 1gld werd gedrukt als basis voor de opdruk met 60 c en 80c; slechts een klein deel bleef 1gld / a special printing was made of the 1gld to form the basis for the surcharges of 60c and 80c; only a small part remained to be used as a 1gld stamp!
60 op 1gld
134 02-04-21 25.000 31-12-21 23.804 3
80 op 1gld
134 02-04-21 10.000 06-12-21 9.464 3
1 gld
134 02-04-21 44.000 31-12-21 41.839 3
[25.000 t.b.v. 60c]
[10.000 t.b.v. 80c]
212 02-03-22 44.000 30-06-22 41.850 4
242 05-07-22 22.000 31-01-23 21.000 5
vellen 100, snelpersdruk
682 01-10-26 19.500 28-02-27 18.333 6 9
739 10-06-27 22.000 31-10-27 20.103 7 17
381 30-04-29 22.000 31-03-30 20.621 8 10
1.75
miss. CvIZ 25-06-30 no 1130
goedgekeurd 25-07-30 no 1343 afd D
898 26-08-30 6.000 09-01-31 5.688 1 18
2.50
604 03-06-13 576 33/50
554 19-10-14 519
* Het Handboek geeft voor 1913 28.100 zegels ofwel 562 vel / The 1916 Manual mentions 28.100 stamps or 562 sheets for 1913
212 02-03-22 5.000 31-05-22 4.800 1
516 20-12-24 2.900 26-03-25 2.580 2
682 01-10-26 2.700 24-01-27 2.637 3 9
739 10-06-27 3.100 08-09-27 3.008 4 17
382 30-04-29 8.800 24-12-29 8.312 5 8
741 02-05-30 2.200 02-08-30 2.138 6 4
167 15-07-31 2.200 03-03-32 2.085 7 10


Literatuur / Literature

 • Handboek van de Postwaarden van Nederlandsch-Indië- 1916
 • Ned. Maandblad voor Philatelie
  1926
  pag. 53, 105
  1929
  pag. 9 witter papier, H. Cramer
  1930
  pag. 6 witter en gladder papier
 • De Philatelist
  1926
  pag. 97 H. Cramer
  1931
  pag. 91 H. Cramer Indische plaatnummers
 • Postzegelnieuws
  1932
  pag. 144 12 1/2 op 20c graniet papier: blauw met rood
 • Orgaan van de Nederlandsch-Indische Vereenigigng van Postzegelverzamelaars
  1940
  pag. 14-16 H. Calicher - Beschrijving van de drukkersmerken en plaatnummers bij de Ned. Indische postzegels emissie 1913/1932 - Jubileumzegels emissie 1923 - Portzegels emissie 1913/1939


Copyright © Printing Matters (contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Last updated on November 19, 2018

HomeDe emissie Koning Willem III 1870De Unie