Home Velpositie-kenmerken bij de Stadswapens 1965 Overzicht Stadswapens 1969

Stadswapen-serie deel twee - op gecoat papier - 1969

De tweede serie verscheen medio 1969. Eerst de 0.02, 0.05, 0.15, 0.25, 0.40, 0.80 [09-07-69], daarna de 0.03, 0.50 [03-11-69], de 0.30 [06-05-70], en de 0.18, 0.20, 0.60 [18-10-70].

Postzegelboekjes met uitsluitend 0.18 [2 blaadjes 6*0.18] resp. gemengd [2 blaadjes met 2*0.15 + 4*0.18], kwamen uit op 25-05-71. Enkel-bladige postzegelboekjes ten behoeve van automaten volgden: 1*0.10+5*0.18 [12-12-72] en 5*0.20 [01-10-73].

Speciale postzegelboekjesvellen uitsluitend 0.18 resp. 0.15 en 0.18 werden op 25-05-71 verkrijgbaar gesteld, het vel voor de 0.10 en 0.18 zegels op 16-01-73. Van de 0.20 boekjes zijn geen drukvel-gedeeltes beschikbaar gesteld. De eerste boekjesvellen bleven verkrijgbaar tot en met 04-07-71, de 0.10+0.18 vellen tot en met 16-02-73. Een korte verkoops-periode van 1 1 1/2 maand.

Op de tab de tekst in het Frans: Les Armoiries de la Ville/Municipaut? gevolgd door de naam van de stad.

De 0.10 Bet Shean wordt ook in de tweede serie opgevoerd omdat deze op gecoat papier is gedrukt en als zodanig en in loketvellen voorkomt en en samen met de 0.18 in een postzegelboekje.

Ook de 1.00 Tel Aviv/Yafo is overgegaan op gecoat papier en wordt verder bij de tweede serie behandeld.

Na het ingebruik nemen van de Landschaps-serie werden de zegels geleidelijk uit de roulatie genomen: 0.15, 0.18 [10-07-72], 0.05, 0.40, 0.50 [06-12-73], en 0.03, 0.30, 0.60 [01-02-74].

De 0.20, 0.25 en de postzegelboekjes op 06-06-75, de 0.02 en de 0.80 op 27-08-76.

Als laatste de nog van de eerste serie overgebleven 0.01, 0.10 en 1.00 IL per 07-04-78.

Alle waarden behalve de 0.02, 0.40 en 0.60 kwamen terug in de Landschap-serie.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 15 mei 2010

Home Velpositie-kenmerken bij de Stadswapens 1965 Overzicht Stadswapens 1969