Home Inleiding Zuid Afrikaanse postwaardenproductie De voorgeschiedenis De drukprocedé's bij de Pictorials

Engels en Afrikaans

Zoals ook in andere landen waar twee talen om de macht strijden was de tekst op de postzegels een probleem. In België komt in het algemeen zowel Vlaams als Frans beide voor zij het op zegels nu eens de ene taal dan de andere taal als eerste gebruikt wordt. Bij de zegels van de Unie van Zuid Afrika is in de periode 1926-1949 een andere oplossing gehanteerd. In het vel [rol, boekje] zijn de zegels afwisselend van een Afrikaanse of Engelse tekst voorzien. Dat betekent dat horizontale of verticale paren altijd twee verschillende zegels met elk een andere taal te zien zal geven.

De landsnaam is in de loop der tijd ook veranderd: van Unie van Zuid Afrika / Union of South Africa [1910-1925]; Unie van Suidafrika / Union of South Africa [1925-1933]; naar Unie van Suid-Afrika / Union of South Africa [1933-1961]. Op de postzegels vanaf 1925 zonder Unie van / Union of. Pas vanaf 1949 weer geregeld tweetalige bijzondere zegels.

Een belangrijke consequentie van die naamsverandering in 1933 bij de Afrikaanse aanduiding was dat in de zegels van de langlopende frankeerserie Pictorials een liggend streepje [hyphen] moest worden ingevoegd terwijl bij de Engelstalige niets gewijzigd hoefde te worden. Omdat bij de vervaardiging van nieuwe drukcylinders zowel de Afrikaanse als de Engelse zegeltekening tegelijkertijd meegenomen werden zijn in de praktijk ook vaak bij de Engelstalige zegels verschillen waar te nemen. Maar niet altijd! Het opsplitsen van de Pictorials in een serie zonder streepje [Unhyphenated] en met streepje [Hyphenated] is dan ook niet echt zinvol en is zelfs zonder uitvoerige toelichting voor de verzamelaar van los zegelmateriaal [dus zonder paren] onmogelijk. De eerste zegels met streepje waren de Voortrekker-zegels van mei 1933, gevolgd door de 5' Pictorial in october 1933. De andere Pictorials volgden geleidelijk, de laatste waarde, de 4d pas in augustus 1952.

De Pictorials werden in eerste instantie in Engeland gedrukt en pas vanaf 1927 in de Staatsdrukkerij te Pretoria. Aanvankelijk enkele waarden in boekdruk maar later alle waarden in rasterdiepdruk. We zullen de serie als één geheel behandelen en per nominale waarde min of meer chronologisch.


Copyright © Rein Printing Matters (mailto:dziewon@xsall.nl)
Last updated on 17 september 2011

Home Inleiding Zuid Afrikaanse postwaardenproductie De voorgeschiedenis De drukprocedé's bij de Pictorials