Home Home De voorgeschiedenis

Inleiding Zuid Afrikaanse postwaardenproductie

De zegels van de Unie van Zuid Afrika in de jaren 1926-54 zijn voor veel verzamelaars een moeilijk toegankelijk gebied. De grote variatie in tekening, papier, tanding en drukprocedé is daar in eerste instantie voor verantwoordelijk. De catalogi zijn niet altijd duidelijk genoeg. In de nieuwe [februari 1993] editie van de Michel Übersee Afrika is gelukkig een overzicht met goede illustraties opgenomen. Desondanks is om zich goed te kunnen inwerken in deze materie enig begrip nodig van wat de afzonderlijke aspecten inhouden.

Een extra complicatie is het niet met zo veel woorden omschreven uitgangspunt in de Suid Afrikaanse filatelie dat de wisselingen in drukvormen/cylinders de basis van alle studie zijn. Met name het traceren van de velpositie-kenmerken, ook wel eens onaardig omschreven als fly-speck philately, om daarmee het cylinder-gebruik te kunnen afleiden. Er zijn maar weinig landen ter wereld waar de plaatselijke filatelisten zich zo grondig en intensief hebben bezig gehouden met het documenteren van de eigentijdse postzegels. In Nederland in min of meer dezelfde periode moest het 3 jaar duren voordat de filatelist het bestaan van de Lebeau-zegels in rasterdiepdruk [in plaats van in offset] bij de rolzegels ontdekte. En ook nu nog ruim 50 jaar later is het bestaan van rasterdiepdruk bij de Lebeau-zegels nog steeds geen gemeengoed geworden in Nederland.


Het volgen van het cylinder-gebruik kan alleen goed als je in het land zelf woont, veldelen met bijbehorende velrandbedrukkingen als etsing- of cylinder-nummers kunt kopen. Voor de verzamelaar die niet in het land woont en in het algemeen afhankelijk is van losse, meestal gestempelde, zegels geldt een andere invalshoek. Een gespecialiseerde verzameling zal volgens een aangepast systeem bijeen moeten worden gebracht dat ingebed is in dat van het betreffende land.

Wie van de Unie van Suid Afrika de emissie 1926-54, de Pictorials verzamelt kan niet buiten het uitstekende Suid Afrikaanse Handboek [ The Stamps of the Union of South Africa 1910-1961, editor S.J. Hagger RDPSA, Handbook Catalogue, Definitive Edition, 1986 ] maar zal zich helaas door heel wat ballast heen moeten werken om de essentie er uit te halen. Wat het Handboek vermeldt is een goede bron van gegevens zij het op enkele aspecten [met name papier en rasters] verre van compleet. Een poging tot een overzicht van wat niet in het Handboek staat maar toch nodig is voor een goede opzet van een gespecialiseerde collectie Suid Afrika komt in het hiernavolgende aan bod.


Copyright © Rein Printing Matters (mailto:dziewon@xsall.nl)
Last updated on 17 september 2011

Home Home De voorgeschiedenis