Home Inleiding Zuid Afrikaanse postwaardenproductie Papier bij de Pictorials Diverse zaken

De kleuren en hun nuances

Binnen de Pictorials hebben we in het algemeen weinig of geen houvast aan de vele kleurnuances. Incidenteel zoals bij de 6d zal ik de grote lijn qua kleur aangeven. In het overzicht van de diverse waarden en hun varianten zal ik meestal volstaan met de grove kleuraanduiding: bijvoorbeeld zwart/rood voor de 1d. Bij twee-kleurendruk wordt de kleur van het binnenstuk het eerst genoemd.


Copyright © Rein Printing Matters (mailto:dziewon@xsall.nl)
Last updated on 17 september 2011

Home Inleiding Zuid Afrikaanse postwaardenproductie Papier bij de Pictorials Diverse zaken