Home Inleiding Zuid Afrikaanse postwaardenproductie Velgrootte bij de Pictorials Papier bij de Pictorials

Perforatie bij de Pictorials

Voor de druk bij Waterlow and Sons, en bij Bradbury and Wilkinson maar incidenteel ook bij de Staatsdrukkerij te Pretoria werd kamtanding ingezet op aparte, meest van het merk GROVER, machines.

Voor de Waterlow druk werd een kam 14 3/4:14 15/17 hor./vert. gebruikt welke van links naar rechts bewoog. De boekdruk in Pretoria kreeg een bijna identiek perforaat maar dan van rechts naar links [de herdruk in 1948 van de 1/2d is weer van links naar rechts]. Aan het voorkomen van correctie-tanden links resp. rechts zouden de drukken eventueel onderscheiden kunnen worden. In Pretoria werden de 1/2 en 1d voor postzegelboekjes geperforeerd met een kam 14 14/17 op de Grover perforeermachine.

De zegels gedrukt door Bradbury and Wilkinson kregen kamtanding 14 21/17 horizontaal/verticaal van rechts naar links [tanding type I] resp. kamtanding 14:13 1/2 21/17- van boven naar beneden [tanding type II] of van beneden naar boven [tanding type III]. De notatie 21/17- wil zeggen dat de 17e tand niet compleet is en of bovenaan of beneden zit.

De zegels op de GOEBEL gedrukt werden op de pers geperforeerd en tot vellen versneden. De klein-formaat zegels werden met een kamtanding 14 3/4:4 15/17 geperforeerd van boven naar beneden of vice versa. De kam was of 1-rij of 11-rijen hoog. Voor rolzegels werd in 1935 ook de GROVER kamtanding 14 14/17 gebruikt. De medium- [en dus ook de mini of bantam] formaat zegels hadden kamtanding 14 21/17, eveneens met een 1-rij of 11-rij hoge kam aangebracht. De mini-zegel van 1 1/2d werd nog eens extra voorzien van een roulette 7.


Copyright © Rein Printing Matters (mailto:dziewon@xsall.nl)
Last updated on 17 september 2011

Home Inleiding Zuid Afrikaanse postwaardenproductie Velgrootte bij de Pictorials Papier bij de Pictorials