Home Overzicht pakketzegels Kilopost van Belgi? / Survey of Parcel Postage Stamps of Belgium Overzichtslijst Cognitive Solutions [Barcode] Blaster

Loketfrankering - Cognitive Solution Blasters

De loketstroken gemaakt met de Barcode Blaster van Cognitive Solutions

Tijdens het schrijven van het artikel over de nieuwe landelijke aantekenstrookjes van Belgi? viel mijn oog voor het eerst op de zwarte loketstroken van Zottegem 1. Ik herinnerde me vaag dat in het clubblad van de Zwijnaardse filatelisten enkele artikelen hadden gestaan en ging ook zoeken op het internet met als zoekwoord Barcode Blaster.

Ik vond enkele uitgebreide web-pagina's van de hand van Jean-Pierre Claus en probeerde met hem in contact te komen. Bij gebrek aan een telefoon-nummer kwam ik in contact met de webmaster Lucien van Hecke. Op de beurs in het Bouwcentrum van Antwerpen van eind maart 2004 kreeg ik wat meer materiaal te pakken en werd ook iets duidelijker waar ik op diende te letten. Bij het down-loaden van de lijsten van Jean-Pierre Claus merkte ik hoe zwaar overbelast de HTML-bestanden waren geworden dankzij de features van de MicroSoft programma's waarmee ze waren gemaakt.

Ik heb de overzichtslijst gestript van overtollig HTML4 instructies, aan de tabel zelf enkele nieuwe kolommen toegevoegd - met name de mogelijkheid van uitsplitsing naar papier-soorten e.d.

Eigen bevindingen waren er aan toegevoegd waarbij ik me zeer goed bewust was dat de eerder in 2003 op het internet gepubliceerde lijst door Jean-Pierre Claus zelf al wel was bijgewerkt. Bij recente rondritten door Vlaanderen was ook duidelijk geworden dat in principe elk kantoor voorzien dient te zijn van deze printers - vergelijkbaar met de operatie in Nederland met de Hytech *** loketstrookprinters - en dat de lijst snel zou moeten uitdijen. Op Goede Vrijdag 9 april 2004 verraste Lucien van Hecke me met een duidelijk aangevulde lijst. Inmiddels zijn ook deze gegevens in de overzichtslijst opgenomen. Na een toevallige ontmoeting (op de Antwerpen Expo eind maart 2004 bij een handelaarsstand waar stukken met Barcode Blasters werden verkocht voor 15-20c) met mevr. Alice Roels- van Rentergem, bleek dat ook zij intensief bezig was geweest met deze stroken en veel kon bijdragen aan de vervolmaking van de lijst.


Wie deze stroken wil verzamelen komt al spoedig voor een dilemma te staan. De lijst van kantoren beslaat sinds november 2004 in principe geheel Belgi? en zo'n 1400 kantoren. Is dit nog te behapstukken? En al helemaal problematisch kan het worden om alle onderverdelingen bij te houden.

Persoonlijk - vanuit mijn druktechnische filatelie-achtergrond - vind ik dat de uitsplitsing naar papiersoorten [ook incl. de logo-slit] juist de grote charme van dit verzamelgebied.

Ondertussen is het aaantal papier-soorten opgelopen tot 4. Bij elke soort dient de begin- en eind-datums te worden bijgehouden met erbij een code voor de persoon die deze gevonden heeft. Dit lijkt nogal pietluttig maar is toch vooral nuttig om bij twijfel te kunnen controleren. Menselijke [lees]fouten zijn snel gemaakt en bij het verwerken van grote hoeveelheden nieuwe gegevens is dit onvermijdbaar.

Het aantal kantoren met glanzend papier + rechte hoeken is weliswaar zeer beperkt geweest doch het voorkomen van Eghezee met dit papier dwingt ons op onze hoede te wezen.


***

Er is verondersteld dat de situatie van de Nederlandse loketfrankeermachines geheel zouden afwijken van de Belgische. In 2000 heeft in Nederland een proef gespeeld met een geintegreerd systeem onder de naam Hytech. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de voorbedrukte stroken die al eerder waren ingezet voor de Frama en de Nagler postzegelautomaten. Na afloop van de proef zijn in mei 2001 enkele kantoren voorzien van onder het Hytech programma draaiende computers met randapparatuur. De printer die hierbij hoorde was de algemeen beschikbare Barcode Blaster CL van Cognitive Solutions - inderdaad dezelfde als in Belgi?! In eerste instantie werd onbedrukt thermisch papier gebruikt dat na verhitting een rode druk opleverde [incidenteel bij oververhitting ook een [bijna] zwarte]. Vanaf 2 juli 2001 wordt gebruikt gemaakt van voorbedrukte rollen papier met een zwarte druk na verhitting.

De rol van Hytech is niet echt duidelijk meer - een sticker op de Cognitive Solutions printers is vaak nog wel aanwezig, maar bij de meeste Nederlandse kantoren is er niets dat op Hytech wijst.

Het heeft dan ook weinig zin meer om van Hytech-stroken te spreken, beter is de term Cognitive Solutions stroken.

De Barcode Blaster CL printers zijn specifiek gericht op thermische druk met 'linerless' papier. Met 'liner' wordt het dragerpapier bedoeld dat we kennen van de zelfklevende postzegels en andere stickers. En inderdaad zijn sinds juli 2001 de rollen voor de loketfrankeermachines in Nederland zonder dragerpapier. Niet vreemd hierbij is dat het papier een duidelijke gladde laag bezit aan de voorzijde - net als trouwens bij de oorspronkelijke stroken van Belgi?. In Belgi? daarentegen is met niet overgegaan op 'linerless' en wordt bijna uitsluitend ongecoat papier gebruikt.


In de afgelopen paar jaar is het aantal papiersoorten uitgebreid en is het eerste veelomvattende staandaardwerk verschenen op Pinksterdag 2006 - net op tijd om de eerste periode t/m 05.06.2006 af te ronden.

Vanaf dat moment zijn de benamingen van de postkantoren systematisch gewijzigd geworden. Zaak om in de overzichtslijsten het onderscheid te maken tussen de beide periodes. De nieuwe loketstroken

Dit inleidend verhaal verderop is in wezen overgenomen van het artikel van Jean-Pierre Claus, maar op bepaalde punten gecorrigeerd resp. aangevuld.

In juni 2002 werd in Fosse-la-Ville een nieuwe loketstrook geintroduceerd. Het is een zelfklevende strook, zonder afbeelding van het postlogo, zonder kader en zonder identificatienummer, noch van de fabrikant, noch van de gebruiker, waarop geprint is in het zwart op de witte achtergrond. De stroken hebben de afmetingen van 80x30mm en zitten op geel dragerpapier dat iets breder is [82mm].

In Fosses-la-Ville stonden drie machines aan de drie loketten waarvan de drie afdrukken onderling niet te onderscheiden zijn. Het zou gaan om machines van het merk "Barcode Blaster CL".

In de loop van de tijd is het papier waarop de frankering werd geprint twee keer gewijzigd. Wanneer precies is nog niet duidelijk. Ook niet of elk kantoor gelijk overstapte op de nieuwe papiersoort of pas als de oude op was. Het vergaren van informatie over de gekende gebruiksdatums is zeer nodig.

In het najaar van 2004 werd door Jean-Pierre Claus gezien dat het gekerfde logo was uitgebreid met 2 horizontale en 2 verticale lijntjes, d.w.z. nu in totaal 26 lijnstukjes.


De vier soorten papier kunnen als volgt worden gekenschetst:

  • glanzend papier - vergelijkbaar met het van een siliconenlaag voorziene dragerpapier; met rechte hoeken
  • ongecoat papier met afgeronde hoeken;
  • ongecoat papier met afgeronde hoeken; echter in de stroken heeft De Post twee maal - links en rechts - een Post-logo laten 'slitten' d.w.z. het logo is erin gekerfd tot op het dragerpapier met elk 22 losse lijnstukjes. Ook wel aangeduid als 'veiligheidspapier'. Voor het eerst opgemerkt bij de ingebruikname van de loketstroken te Maldegem 1 op 15 januari 2004.
  • als de vorige,maar numet 26 lijnstukjes, vanaf medio juli 2004.

met Post logo

Voor de Barcode Blaster wordt themisch papier gebruikt. Dit betekent dat de als de stroken worden blootgesteld aan warmte [b.v. een strijkijzer als men de stroken glad zou willen strijken] zij zwart worden.

De frankeerwaarde staat in een rechthoekig kader van 30x8mm. De rechterkaderlijn zal vaak ontbreken als te veel naar rechts is gedrukt op de strook.


Oorspronkelijk verschenen stroken met "=" v??r en het euro-teken achter het portbedrag. In het lange weekend van 1 tot 3 november 2002 zouden alle in werking zijnde machines omgeschakeld zijn naar de vorm met de euro-afkorting voor het bedrag. Dus voor de "harde" verzamelaar zou 31.10.02 een laatste dag en 04.11.02 een eerste dag betekenen.

oude datum

nieuwe datum

Na de invoering van het prior-systeem op 18.11.2002 wordt op de stroken indien van toepassing ook de tekst 'PRIOR' uitgespaard in een horizontale zwarte balk links boven afgedrukt.

Er valt op te merken dat bij alle loketstroken de naam van het postkantoor steeds tweemaal wordt vermeld en links staat boven de datum (dag - maand - jaar - uur) het postnummer van de plaats.

Het postkantoor van Oudenaarde 1 heeft loketstroken waarbij het symbool zowel v??r als na het bedrag staat.

"Retail - PST" bij de gemeentenaam staat voor de verbouwde postkantoren New Retail Format, waarbij "Retail" staat voor kleinhandel, d.w.z. postkantoor omgebouwd volgens open loketten voor direct contact met de klant en kleinverkoop van postale zaken. Klantontvangst gebeurt via een ticketsysteem : de beurt van de klant verschijnt op de display met ticketnummer en loketnummer, internet raadplegen en electronisch sturen van berichten behoort tot de mogelijkheden. Een totaal nieuw concept dus voor een postkantoor. "PST" staat voor PostSTation, hetwelk een vernieuwd computer softwarepakket voor postloketten is, dat het in voege zijnde Windowlink vervangt.

(Met dank aan de heer Henri Smets uit Montignies-sur-Sambre en de heer Roger Janssens uit Boom voor deze verklaringen, verschenen in het tweemaandelijks tijdschrift - jaargang 33 - nr. 193 van mei 2003 van Koninklijke Rupel Hobby Club uit Boom).


Bij het installeren in de postkantoren van nieuwe informatica-infrastructuur zijn er voor de aanmaak van de nieuwe loketstroken thans "Blaster Advantage" - type "BD422403-023" - printers; is de weegschaal een "Mettler PM6" (zie foto hieronder) en beiden zijn verbonden met de PC, het klavier en beeldscherm van het postkantoor.

Blaster Advantage

Er zouden geen stroken gemaakt kunnen worden als er geen zending op de weegschaal ligt. Pas dan kan een bedrukte strook geproduceerd worden die onmiddelijk los springt van het dragerpapier en opgeplakt dient te worden. Een verzoek om de strook op het naar voren geschoven stuk dragerpapier zelf te plakken werd ingewilligd en daarbij bleek het de machine een hendel/knop heeft waarmee een 'form-feed' kan worden gegeven ofwel een extra blanco strook kan worden geproduceerd. Naast de machines zag ik vaak de volgende rol onbedrukte stroken met een doorsnede van zo'n 15cm al klaar liggen

RCBvdB

Verdere informatie inzake de "Blaster"-printers kan bekeken worden op onderstaande websites:

Dat er ook bij deze loketstroken afwijkingen mogelijk zijn, blijkt uit onderstaande afbeelding, waarop de naam van het postkantoor driemaal voorkomt (ook nog eens boven "Belgique"). (Verzameling : Van Hecke Lucien - Ertvelde)

3x naam

Gezien deze nieuwe loketfrankeermachinestroken een ontwikkeling zijn in de moderne postverwerking en nog een onontgonnen terrein zijn, is nieuwe informatie steeds zeer welkom bij Jean-Pierre Claus, Folke Bernadottestraat 6 te 9000 Gent of de webmaster.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 15 mei 2010

Home Overzicht pakketzegels Kilopost van Belgi? / Survey of Parcel Postage Stamps of Belgium Overzichtslijst Cognitive Solutions [Barcode] Blaster