Home Papiersoorten in gebruik / Different kinds of paper used - Velghe Droge plaatdruk

De overige zegeldrukkerijen

Zegels in plaatdruk bij het Institute de Gravure / Stamps printed by the Institute de gravure in recess (intaglio)

Inleiding

In mijn artikelen-reeks over de Postzegelaanmaak van Belgi? lag de nadruk op de fabricage van postzegels in de Zegelwerkplaats in Mechelen. Dat er nog andere drukkerijen betrokken waren bij de postzegelproductie komt slechts even in de inleiding ter sprake. Uit de periode na 1930 komt vooral de productie van postzegelboekjes door Joh. Ensched? te Haarlem aan de orde.

In 1944-45, na de bevrijding, werden zegels gedrukt in rasterdiepdruk bij Waterlow and Sons, te Londen, in omloop gebracht. Een vergelijkbare situatie met Nederland waarvoor Bradbury Wilkinson zegels had gedrukt. Het waren postzegels in rasterdiepdruk, postcolli- en port-zegels in boekdruk. In 1947 werden de postcolli-zegels met de Boogschutter gedrukt in rasterdiepdruk door Courvoisier S.A. te La Chaux des Fonds.

In writing my articles about the stamp production of Belgium I dedicated most space to the production of the Stamp Printers in Malines. I hardly mentioned the fact that some other printers were also involved in printing stamps for Belgium. From the period after 1930 I merely mentioned the production of stamp booklets by Joh. Ensched? and Sons at Haarlem, the Netherlands.

In 1944-45, after the liberation, several stamps that had been printed in photogravure by Waterlow and Sons, in Londen, were issued. A similar situation as ot the Netherlands were stamps had been printed - during the war - by Bradbury Wilkinson.

They were ordinary postage stamps in photogravure but also postcolli and postage due stamps in typography. In 1947 the postcolli stamps depicting an Archer had been printed in photogravure by Courvoisier S.A. at La Chaux des Fonds, Switzerland.


Verder enkele series postcolli-zegels in plaatdruk bij de Brusselse drukkerij Institut de Gravure en het Parijse Baguenier Desormaux:

  • 1946 Overweg,
  • 1949 Locomotieven, !item 1950 pakketpost,
  • 1951 25 jaar NMBS en
  • 1953 Noord-Zuid verbinding.

Enkele Brusselse drukkerijen hebben ook zegels voor het buitenland gedrukt: behalve Institut de Gravure ook Imprimerie Belge de Securit?.

De postzegelproductie van de Brusselse en Parijse drukkerijen is nogal interessant - primo omdat er weinig over te vinden is in de filatelistische literatuur en - secundo omdat er enkele varianten te vinden zijn die normaal gesproken elke gespecialiseerde catalogus zouden moeten halen....

Later on several sets of postcolli stamps in recesss were printed by theInstitut de Gravure of Bruxelles and the Baguenier Desormaux of Paris :

  • 1946 Railroad crossing
  • 1949 Locomotives,
  • 1950 parcel post,
  • 1951 25 year NMBS and
  • 1953 North-South connection

Several printing firms based in Bruxelles have printed stamps for other countires as well: apart from the Institut de Gravure also the Imprimerie Belge de Securit?.

The production of the Bruxelles and Paris stamp printers is rather interesting - in the first place because of the fact that you won't find much about it in philatelic literature - an secondly because perforation varieties exist that haven't found their way to the specialist catalogues.Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 15 mei 2010

Home Papiersoorten in gebruik / Different kinds of paper used - Velghe Droge plaatdruk