Home Bijeenkomst Studiekring Koninklijke Beeltenis 1995 Bijeenkomst Studiekring Koninklijke Beeltenis 1997

Bijeenkomst Studiekring Koninklijke Beeltenis 1996

Op zaterdag 26 oktober vond in het Post Museum in Brussel de jaarlijkse studiedag plaats van de Studiekring Koninklijke Beeltenis. Eregast was dit keer de heer Frank Daniels, directeur Directie Post en Filatelie. De vergadering zou punctueel om 10.00 uur moeten beginnen omdat de heer Daniels als gevolg van een communicatiefoutje dezelfde ochtend nog elders vereist was. Hoewel dit agenda-punt danook zeer zakelijk gehouden moest worden wist onze eregast toch op een onderhoudende wijze enkele zeer interessante facetten naar voren te brengen aan de hand van vragen uit de zaal.

De instructies laten de mogelijkheid open om een door de verzamelaar gewenste afscheurrichting van loketvellen te krijgen. Klantvriendelijkheid staat voorop maar moet hanteerbaar kunnen blijven voor de loketdiensten.

De mogelijkheid bestaat dus maar is geen must! Er wordt gewerkt aan een vormingsprogramma per computer ten behoeve van de loketten met instructies.

Verkoop van zegels in eenheden van 10 of 20 zoals in Nederland en Duitsland is in aantocht maar niet eerder dan in 1998. Anders dan in Nederland zal de portemonnee van de verzamelaar niet overmatig worden geleegd door het uitgeven van zegels in zowel traditionele loketvellen als in blokken [de Sesam-straat zegels van Nederland in 1996]. De Kerst- en Nieuwjaar-zegels van 1996 zullen in blokken van 9 zegels [ontwerp MVTM] uitkomen en als geheel worden verkocht.


Zelfklevers kunnen in 1997 worden verwacht. Kijkend naar b.v. Frankrijk waar reeds 3/4 met zelfklevers wordt gefrankeerd en bedenkend dat postzegels in de eerste plaats een middel moet zijn ter frankering is die weg een duidelijke. De zegels zullen in postzegelboekjes beschikbaar worden gemaakt.

Een veel groter probleem is de re-mailing. Wie op vakantie in Egypte een kaart naar de familioe stuurt verwacht geen poststempel van Brussel op z´n kaart.

De Post is een bedrijf dat voortdurend in beweging is en niet in staat om die ontwikkeling zelf goed te documenteren anders dan ten dienste aan de eigen bedrijfsvoering. Ten behoeve van de filatelie zagen de verzamelaars dit graag anders. Er is geen tijd voor en ook de benodigde mensen zijn daarvoor niet vrij te maken. Waar mogelijk zal de Post de verzamelaars behulpzaam zijn alleen moeten kosten worden doorberekend: 990 BF per uur!

Dat bij de nieuwe hoge waarden MVTM de paneelnummers over twee zegels zijn verspreid is betreurenswaardig, maar zulke

Er wordt overwogen het abonneren op plaatnummers mogelijk te maken en om gedetailleerde informatie te geven over papiersoorten. Alleen voor wie, voor hoeveel verzamelaars?

Het toevoegen van een tekst of afbeelding aan een bestaand postwaardestuk is mogelijk zonder toestemming. Het is echter wel verstandig om overleg te plegen. Er kan immers een probleem rond copyrights ontstaan zoals b.v bij de postzegel van de Begijnendijk waar geen rekening was gehouden met de mogelijkheid dat de beeldhouwer van het standbeeld aanspraak deed op zijn auteursrechten! Verder kan door de Post vroegtijdig via de folders reclame gemaakt worden voor de kunstenaar van de bijbedrukking.


Na nog geen uur zat het er voor Frank Daniels - en ons - erop. We hadden hem graag nog wel een paar vragen willen stellen. Maar wie weet kunnen we ze op papier zetten en ze hem doorspelen.

De gebruikelijke bespreking van de nationale inventarissen bleef beperkt tot het distribueren van enkele nieuwe lijsten met name de chronologische lijst van Marc Vandenbeck en het tonen van Henri de Baets boek over de recente Postwaardestukken met ingedrukte waarde Beeltenis koning Albert II - zonder bril. Eric Mesdagh zoekt voor z´n studie van de 2F Marchand karmijn nog wel wat hulp van medeverzamelaars. Roger Verpoort wees de aanwezigen als eerste op een mancolijst van drukdatums [Elström, natuurlijk!].

Daarna volgde het vrije werk - slechts afgewisseld door een broodnodige versnapering en drankje - aan het uitwisselen van materiaal en gegevens omtrent een ieders specialisatie. De nodige mancolijsten werden uitgewisseld.

Met in ons achterhoofd de zorgelijke mededeling van de heer Daniels dat het Postmuseum wegens reorganisatie niet in staat zou zijn het komende jaar zijn gastvrijheid te bieden, ging een ieder zijns weegs naar huis cq naar een naburig etablissement om een pintje te laten vloeien.

Rein Bakhuizen van den Brink

Leiden 26.11.1996


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 19 maart 2008

Home Bijeenkomst Studiekring Koninklijke Beeltenis 1995 Bijeenkomst Studiekring Koninklijke Beeltenis 1997