Home Bijeenkomst Studiekring Koninklijke Beeltenis 1996 Bijeenkomst Studiekring Koninklijke Beeltenis 1998

Bijeenkomst Studiekring Koninklijke Beeltenis 1997

Op zaterdag 29 november vond in het Post Museum in Brussel de jaarlijkse studiedag plaats van de Studiekring Koninklijke Beeltenis. Vanwege de verbouwing in het Post Museum dit jaar een maand later dan gebruikelijk. Van de gelegenheid kon gebruik gemaakt worden om de nieuwe bibliotheek te bewonderen en om je - met een tam-tam op de achtergrond - in de Congo te wanen.

De 25 Ö 30 aanwezigen werden er door de voorzitter - Roger Verpoort - op geattendeerd dat het zaak is om potentiŽle belangstellenden te wijzen op het bestaan van de Studiekring.

De mogelijkheid bestaat om de bestaande rubriek BelgiŽ in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie uit te bouwen tot een volwaardige nieuwsrubriek. Met vereende krachten van de Studiekring zou dat moeten lukken. Een lezerspubliek van 50.000 kan hiermee bereikt worden. Hoewel misschien nog wat prematuur moeten de kansen van het Internet ook niet onbenut blijven.

De gebruikelijke bespreking van de nationale inventarissen bleef beperkt tot het distribueren van de nieuwe lijsten up to date gebracht door Eric Mesdagh. Een discussie over het nieuwe boek van Roger Depaepe over de ElstrŲm bleef bij afwezigheid van de auteur uit.


Roger Verpoort tracteerde de aanwezigen op brugparen met paneelnummers van de ElstrŲm. Uit de zaal kwamen uiteraard vragen op hoe zo iets in verzamelaarshanden terecht kon komen en hoe het met de controle in Mechelen gesteld was. Het betreffende veilinghuis had het materiaal geheel te goeder trouw aangekocht en weer doorverkocht. Opgemerkt werd dat na de verhuizing van de Zegelwerkplaats gedurende enige tijd er geen mogelijkheid bestond om in de drukkerij zelf drukuitschot te vernietigen en teruggegrepen moest worden op een particulier bedrijf dat voor de vernietiging diende te zorgen en dat mogelijk niet voor voldoende security kon instaan. Overigens werd aan de hand van zegelmateriaal laten zien hoe dankzij de electronische controle op de drukpers met rode inkt een lijn gespoten werd op de nader te controleren zegelvellen. Handmatig gecontroleerde vellen werden daarentegen voorzien van een rode lijn met de stift aangebracht.

De wijze van waardering voor verzamelingen moderne zegels op tentoonstellingen ontlokt nog altijd een emotionele discussie. Ook op deze bijeenkomst. Het zou nuttiger kunnen blijken om op de volgende bijeenkomst deskundigen van de Landsbond en [inter]nationale juryleden uit te nodigen om hun visie te geven waarom in BelgiŽ de mogelijkheid van een 'moderne filatelie' klasse nog niet is geschapen. Als het gaat om de specifiek daarvoor benodigde kennis heeft de Studiekring zelf natuurlijk ook een zekere verantwoordelijkheid te zorgen voor de juist opgeleide juroren. En uiteraard moet de moed niet worden opgegeven om met modern materiaal te exposeren.


Gaston Wuyts gaf een uitvoerig exposť over de paneelnummers van het type Marchand. De OCB vermeldt ze weliswaar maar bij nauwkeuriger bestudering blijken er nog veel meer van te bestaan. Aan de hand van kleine kenmerken op de zegels bij de paneelnummers kan worden aangetoond dat de cylinders verschillen. Een goed hulpmiddel is zondermeer de rastermaat. Bij het type Marchand komen de rastermaten 70 en 80 voor. Aanvankelijk alleen raster 70. Raster 80 is al gevonden bij de 3F met een afstempeling van 9 december 1963. Een studie als die van Gaston kan slechts gedaan worden met ondersteuning van alle verzamelaars die hem materiaal ter inzage kunnen bieden. Gaston houdt zich van harte aanbevolen: Wuyts Gaston, Isschotweg 206, 2222 Itegem, tel. 015/240717.

Daarna volgde het vrije werk - slechts afgewisseld door een broodnodige versnapering en drankje - aan het uitwisselen van materiaal en gegevens omtrent een ieders specialisatie.

De vorig jaar door de heer Frank Daniels aangekondigde zelfklevers waren nog net niet verschenen om op de bijeenkomst te kunnen worden bestudeerd. En evenmin de rolzegels 15F 'matkop'. De aanwezigen bleven derhalve zitten met enkele pregnante vragen. Wat voor papier was gebruikt bij de zelklevers? Hoe konden de verzamelaars op de dag van uitgifte - 1 december 1997 - aan de rolzegels geraken? Waarom een liggend formaat zegel?

Met deze relatief verwaarlosbare kopzorgen ging een ieder zijns weegs naar huis cq naar een naburig etablissement om nog een pintje te laten vloeien.

Rein Bakhuizen van den Brink

Leiden 02.12.1997


P.S.

De zelfklevers zijn in Nederland gedrukt bij Joh. Enschedť Security Printing te Haarlem op een GOEBEL rasterdiepdrukpers. Net als bij de Nederlandse zelfklevers gaat het om voorgegomd papier dat van een zelfklevende onderlaag is voorzien. Hiermee is gegarandeerd dat de postzegels weer los te weken zijn van de enveloppes. De rolzegel 'Matkop' heeft het gebruikelijk formaat van de vogels - zij het liggend. De liggende stand is gehanteerd om een vlotte verwerking met langwerpig liggende enveloppen voor direct mail mogelijk te maken. Zowel de zelfklevers als de matkop-rollen zijn gedrukt op papier van Tullis Russell Coatings [voorheen Coated Paper Limited]. Met dank aan Jan Wauters van de Werkplaats van het Zegel.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 19 maart 2008

Home Bijeenkomst Studiekring Koninklijke Beeltenis 1996 Bijeenkomst Studiekring Koninklijke Beeltenis 1998