Home Belgi? : 2003 - heden in de rubriek van het Maandblad voor Filatelie - door het oog van Jan Borluut Belgi? : 2003 - heden in de rubriek van het Maandblad voor Filatelie - door het oog van Jan Borluut Belgi? en de uitgfiten van 2003

Belgi? 2003 - In staat van prioriteit

'PRIOR' is het nieuwe sleutelwoord waarmee de Belgische Post de 21-eeuw naar haar hand gaat zetten. Het Latijnse woord 'prior' betekent 'eerder' of 'vroeger' en is de vergrotende trap in het rijtje 'prior', 'primus' bij een niet-overgeleverd Latijns woord 'pri' of 'pris' = 'vooraan'. Anders dan bij de Nederlandse post waar 'priority' gehanteerd wordt in het vervoer met het buitenland, heeft de Belgische postklant sinds 15 november 2002 te kiezen voor de binnenlandse post uit 'PRIOR' en 'standaard'.

Waar voorheen de Post voor 0.42 euro de genormaliseerde brieven [t/m 20gram] in de praktijk meestal bezorgde binnen ??n dag en anders binnen enkele dagen, is er nu - maar wel tegen een behoorlijk hoger tarief van 0.49 (t/m 50gram) - de garantie dat met de 'PRIOR' de post er binnen ??n dag is. Sceptici zien dit terecht mede als een verkapte tariefsverhoging. Er staat tegenover dat de 'standaard' brief slechts 0.41 hoeft te kosten.

Hoe de praktijk uitvalt zal moeten blijken, al veer eerder is zo'n systeemwijziging doorgevoerd in het Verenigd Koninkrijk [16.09.1968] met '1st class' en '2nd class' en recenter - want per 1 juli 2002 - in Polen de tweedeling: 'priority' en 'non-priority' voor binnenlands postverkeer.

Zien we aan de Nederlandse postzegels van 54c [na 01.01.2002 59c] en 75c een redelijk bescheiden donkerblauw 'tabje' vastzitten. Bij de Belgische postzegel laat de helderrode tab met 'PRIOR' niets aan de verbeelding over.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 15 mei 2010

Home Belgi? : 2003 - heden in de rubriek van het Maandblad voor Filatelie - door het oog van Jan Borluut Belgi? : 2003 - heden in de rubriek van het Maandblad voor Filatelie - door het oog van Jan Borluut Belgi? en de uitgfiten van 2003