Home Frankrijk - France - Francia Inleiding Israelische postwaardenproductie

Israel

In memory of Johan C. Has


Algemeen

Diverse / Various


Rond 1993 ben ik zeer intensief bezig geweest met de studie van de Israelische postwaarden en de productie van deze. De artikelenreeks in het Ned. Maandblad voor Philatelie kon slechts tot stand komen dankzij de inspiratie van een groot Israel-kenner - Johan C. Has, die ons helaas te vroeg is ontvallen.

Rond 1998 ben ik begonnen om de diverse verhalen die ik had geschreven ook op het internet te zetten. Echter volledig in de Nederlandse taal. Een aanzet tot het vertalen naar het Engels is uitgebleven. De toevallige kennismaking in Polen in de zomer van 2005 met de Israelische Ilana Sagiv heeft in ieder geval al geleid tot deze tweetalige inleiding.....

Around 1993 I was quite busy studying the stamp production methods of Israel. A series of articles appeared in the Dutch stamp monthly 'Maandblad voor Philatelie'. This could only have happened thanks to the most inspiring encouragements of the late Johan C. Has, a great connoisseur of Israel philately, who had died much too early.

About 1998 I started converting my articles to HTML - i.e. in a language that could be read by internet browsers - so gradually these articles moved to my website. Unfortunately mainly in a Dutch language version. It took an unexpected meeting in Poland in the summer of 2005 and the subsequent contacts with the Israeli Ilana Sagiv to lead me to at least an onset of a bi-lingual introduction.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 15 mei 2010

Home Frankrijk - France - Francia Inleiding Israelische postwaardenproductie