Start1989 Geneeskrachtige planten - Medicinal plantsInpost

Pools watermerk posthoorn 1958-1963 / Znak wodny polski 1958-1963

Znak wodny - stan wyjątkowy

Na całym świecie filateliści mają problemy ze znakami wodnymi. To nic dziwnego bo zwykle te znaki są ledwo widzialne. Jeżeli znak wodny jest bardo prosty i jeszcze symetryczny to w miarę łatwo można ustalić pozycję znaku, ale jeżeli znak wodny jest skomplikowany i dlatego zwykle asymetryczny to wtedy mamy duży kłopot.

Ze znakami wodnymi polskimi z lat 1958-1963 polscy filateliści borykają się od początku. Problem niby nie wykonalny. Dlaczego tak jest???

Odpowiedź jest bardzo prosta. Trzeba określić teorię o papierze idąc trochę dalej niż np. ustalenie grubości albo przeźroczystości a jednak uznająć tylko parę podstawowych zasad.

Mimo kilka publikacji w literaturze filatelistycznej polskiej nie spotkałem jeszcze podejścia teoretycznego do tego tematu!

Papier - mało znane właściwości


W filatelistyce niektóre właściwości papieru są dosyć znane i opisane - grubość, luminescencja, znak wodny - ale nie zawsze do końca a niektóre są w ogóle nie opisane pomimo, że filateliści mogą te właściwości bez problemów badać i wystarczy zwykłe instrumenty jak oczy, lupa, lampa biurkowa, lampa UW, lineał....

Bardzo krótko mówiąc papier powstanie jak w maszynie papierniczej mokra masa papiernicza transportowano nad pasmą - sitem długim (Langsieb [D]) albo nad sitem okrągłym (Rundsieb [D]) - i podczas transportu traci większość wodę z masy papierniczej. Sito jest w formie niby siatki. Na końcu transportu system walców przez które wstęga papieru się ruszy dodaje do papieru gładkość, powłokę itp.

Sito zwykle twarza jakąś niepożądaną przez Zakład Papierniczy strukturę przeźroczy w papierze. Ta struktura jest więc ściśle powiązana ze spłotem tego sita. A okaże się, że wcale nie ma tak dużo różnych spłotów!

Wyżej wymienone walce na końcu transportu też mogą mieć strukturę ale nie robią takiego odcisku w papierze niż sito. Jednak o wiele wcześniej niż na końcu transportu walec z znakiem wodnym też znany jako eguter (egoutteur [F]) jest czynny. Bo inaczej nie zrobiłoby odcisku w prawie suchej masie papieru. Eguter się zawsze znajdzie nad wstęgą a sito pod wstęga, więc ewentualny znak wodny i odcisk sita są po przeciwnych stronach papieru!!!


Co to wszystko ma wspólnego z nauką filatelistyczną???

Co da się ustalić przez filatelistę:

 1. Kierunek przebiegu papieru da się ustalić patrząc na nitki - nitki mają preferencyjny kierunek, leżą stosunkowo ładnie obok siebie. Pod wpływem ciepła czy wilgoci nitki się skróczą albo zgrubieją a wtedy papier - a mając tu znaczek pocztowy - stwarza półwalec z osią równoległą do osi papieru. Patrz ilustracje.
 2. Strona górna papieru tzw. strona filcowa - tam gdzie może być znak wodny - bo zwykle jest gładsza; strona dolna papier tzw. strona sitowa - tam gdzie można znaleźć siatkę - bo zwykle jest szorstka. Wiadomo, że jak papier ma powlokę czy gumę będzie to o wiele trudniej ustalić! Na razie umówiono tylko papier bez powłoki.
 3. Struktura sita może być różna. Przynajmniej tak jest z znaczkami wieloma krajami na świecie. Papier maszynowy na całym świecie zawsze ma tę samą strukturę w okresie 1860-1938 - struktura ta pochodzi z spłotu płociennego.

Od 1938 r. zakłady papiernicze używają sita z spłotem skośnym. Dopiero od około 1970 r. używa się bardziej skomplikowane spłoty. Więc tylko 3 rodzaje główne, a te dwie pierwsze znajdzie się czasami w kombinacją z znakiem wodnym.


Reasumujć - u każdego znaczka w zasadzie (bo nie zawsze będzie to łatwo) można ustalić:

 • kierunek przebiegu papieru (vezelrichting, looprichting [NL], Faserrichtung, Laufrichtung [D]) i
 • gdzie znajduje się strona sitowa (zeefzijde [NL], Siebseite [D], wire side[UK]) i
 • czasami, jaka jest struktura sita (wzór siatki), niezależnie od czego czy jest znak wodny czy nie

Znaczki polskie w tym okresie (1958-1963) zostałe drukowane na maszynie arkusowej w rotograwiurze PALATIA, w ofsecie ROLAND i w stalorycie; na maszynie zwojowej szwajczarskiej WIFAG w stalorycie [czasem w kombinacji z rotograwiurą lub tipografią] lub na maszynie zwojowej niemieckiej GOEBEL w stalorycie.

Każdy drukarz wie, że przy maszynie arkuszowej nie może mieć kierunku druku równoległego z kierunkiem przebiegu papieru Bo będzie kiepski druk lub zahamowanie druku. A wiadomo, że PWPW to nie byle drukarz! Przy maszynie zwojowej te kierunki [druku i przebiegu papieru] z natury rzeczy muszą być równoległe!

Tak samo drukarz wie, że strona sitowa papieru ma gorszą jakość więc wola drukować na stronie filcowej. Strona sitowa jesty zwykle szorstka i widoczne są grubsze nitki masy papierniczej , strona filcowa jest raczej gładka i nie widać grubszych nitek.


Mamy więc do czynienia z dwoma ogromnie ważnymi rzeczmi:

 • kierunek przebiegu papieru
 • strona sitowa i strona filcowa

Znak wodny asymetryczny ma teoretycznie aż 8 różnych pozycji, bo ze względu na swój wygląd ma zawsze 4 pozycji - stojący, baza na lewo, do góry nogami, baza na prawo. Pozatym papier może być odwrócony - nie powinno być ze względu na jakość; patrz wyżej, ale jednak! - więć jeszcze dodatkowe 4 pozycji, razem 8!

Trzymając znaczek pocztowy trzeba najpierw ustalić kierunek przebiegu papieru. Z polskimi znaczkami jest łatwo wiedząc, że znak wodny zawsze musi mieć ustnik (do dmuchania) na dole a wylot lub kielich trąbki pocztowej na górze. Wtedy nitki papieru są pionowe.


Druga sprawa to ustalić stronę filcową.

Mając znaczki nieużywane z gumą oryginalną to chyba nie warto usunąć gumę ale z ustemplowanymi znaczkami to lepiej usunąć gumę żeby łatwiej ustalić znak wodny ze swojimi charakterystykami.

Strona filcowa jest zwykle o wiele gładsza niż strona sitowa; strona sitowa zwykle pokaże grubsze nitki i z tej strony jeżeli w ogóle lepiej widać siatkę sitową [tu, jak na powyższej ilustracji - nawet punkciki rombowe na stojąco].

Teraz, jeżeli mamy - przepuszczamy - znaczki znane z poz. 1, 2 i 3 , to kierunek przebiegu papieru musi być pionowy [1, 3, 5, 7] lub poziomowy [2, 4, 6, 8]. W tym przypadku poz. 1 i 3 będą więcej prawdopodobne a poz. 2 będzie podejrzana ze względu na ww. wymaganie drukarskie. Poz. 2 może po prostu być blędem na przykład ze względu na kwadratowy format arkuszu.

Znaczek znany z poz. 1, 3, 5 i 7. Wymaganie drukarskie grają tu niewielkiej roli - czy arkusz dostał się do góry nogami do maszyny [1 i 3 lub 5 i 7] to mniej ważne ale czy arkusz papieru był odwrócony [1 i 5, 3 i 7]? W tym przypadku papier musiał być odwrócony ALBO mamy tu do czynienia z innym znakiem wodnym!!!


Tyle teoria!

Konkretne znaczki więć praktyka

Znaczki 100-lecie Polskiego Znaczka Pocztowego z 1960 są drukowane w ofsecie [40, 1.35] lub w kombinacji ofsetu z rotograwiurą [60, 2.50]:

Na lewo 2.50 i na prawo 1.35

Na lewo 1.35 i na prawo 2,50

Od razu widać najwyraźniejszy znak wodny po prawej stronie czyli u 2,50 [ofset z rotograwiurą]!

A jeszcze inny nominał tej samej serii!

Obok 40gr w obu przypadkach:

Znak wodny poz. 5 - kierunek przebiegu papieru poziomowy. U górnego znaczka widać stronę filcową, jest gładka strona. U dolnego znaczka dobrze widać i znak wodny i siatkę bo strona sitowa!

Mamy to do czynienia nie z jednym i tym samym znakiem wodnym ALE z dwoma oddzielnymi znakami wodnymi!

Zawsze patrzać od strony sitowej!

- Kielich trąbki na lewo - L

- Kielich trąbki na prawo - R

Dwa znaki wodne - trąbka L a trąbka R (ze względu na międzynarodową publiczność raczej L i R czyli "left" a "right" (angielska) lub "links" a "rechts" (niemiecka).

A to jeszcze nie tyle! Żeby można zwariować!

Będzie L i R patrząc od strony gumowej jak jest to równocześnie strona sitowa.

Ale, jak jest papier odwrócony strona sitowa będzie na stronie obrazu. Znak z kielichem na lewo będzie widać z strony gumowej jako znak z kielichem na prawo!!! Oznaczamy to jako L' . Analogiznie znak wodny z kielichem na prawo będzie z strony gumowej widać jako znak wodny z kielichem na lewo czyli R'. Niektóre serie mają na sczczęście małą ilość pozycji i mogą służyć jako przykłady:


 • 1958 26.10 Wystawa "400-lecia Poczty Polskiej" ;
  • poz. 5 jest L na stojąco
 • 1958 15.12 Poczta lotnicza
  • poz. 1 jest R do góry nogami;
  • poz. 3 jest R na stojąco;
  • poz. 7 ????
 • 1959 18.12 Stroje Ludowe
  • poz. 1 jest R do góry nogami;
 • 1960 21.03 100-lecie Polskiego Znaczka Pocztowego;
  • poz. 6 jest R' na lewo (40gr, 1.35 ofset)
  • poz. 6 jest L na lewo (40gr, 1.35 ofset; 60gr,1.55, 2.50 ofset + rotograwiura)
  • poz. 4 [1.35] ??

Konsekwencje

Czy cały spis pozycji znaku wodnego w polskiej filatelistyce musi być ponownie i gruntownie zrobiony? Okaże się, że niektóre znaczki mają jedynie znak wodny L a drugie jedynie znak wodny R a jak w przypadku wyżej opisanej serii 100 lat Polskiego Znaczka Pocztowego zarówno L i R!

W każdym bądź razie, warto znowu szczególowo patrzeć na niby mniej ciekawe znaczki z lat PRL'u!

Rein Bakhuizen van den Brink Lejda 07.01.2009


Rok / Year / Jaar Data /Date / Datum Fischer Opisanie / Description / Beschrijving Druk / printing method / drukprcédé Położenia znaku wodnego / Positions of watermark / stand watermerken ; frekwencja / frequency / frequentie - S.W. ZW/WM Ilustracja / Illustration / Afbeelding
1958 26.10 400 lat Poczta Polska / 400 year Polish Post / 400 jaar Poolse Post staloryt + rotograwiura / recess + photogravure / plaatdruk + rasterdiepdruk
927 5 L na stojąco
1958 15.12 Lotnicze / Airmail/ Luchtpost staloryt + rotograwiura / recess + photogravure / plaatdruk + rasterdiepdruk
935-936 (5, 10zł) 1 ; B R do góry nogami
935-939 3 ; A R na stojąco
938 (30 zł) 7 ; C
1959 10.03 III Zjazd PZPR / 3rd Congres Polish Communist Party / 3e Partijcongres Poolse Communistische Partij rotograwiura / photogravure / rasterdiepdruk
945, 947 4 ; A
946 3 ; A
947 2 ; C
1959 08.05 Grzyby / Fungi / Zwammen rotograwiura / photogravure / rasterdiepdruk
948-950, 953-955 2, 4 ; A
951-952 (60gr, 1 zł) 1, 3 ; A
951 (60gr) 2, 4 ; B
954 (3.40) 6, 8 ; B
955 (5.60) 6, 8 ; C
1959 23.05 956 65-lecie Ruchu Filatelistycznego / 65th anniversary Philatelic Movement / 65 jaar Georganiseerde Filatelie offset
4, 6 ; A R na lewo
2 ; B
1959 29.06 958-959, 961-962 Malarstwo Polskie / Polish paintings / Poolse schilderkunst staloryt / recess / plaatdruk
958, 962 (40gr , 6.40) 1 ; A
959, 961 (60gr, 1.50) 2 ; A
1959 01.07 963 Konferencja Górników / Miners conference / Mijnwerkersconferentie offset
7 ; A
1959 21.07 15-lecie PRL / 15year Polish People's Republic / 15 jaar Poolse Volksrepubliek offset
964-966 1,3 ; A
965 5 ; C
1959 24.07 Esperanto offset
967-968 1 ; A
967-968 7 ; A
967 3 ; C
967 5 ; D
968 (1.50) 5 ; C
968 (1.50) 3 ; D
1959 27.07 Festiwal Młodzieży i Studentów / Youth Festival / Jeugdfestival offset
969-970 7 ; A
969 1 ; D
1959 24.08 971 LOT offset
4 ; A
2 ; B
5??? ; C
6 ; D
1959 27.08 Konferencja międzyparlementarny / Interparlementary Conference / Interparlementaire Conferentie rotograwiura / photogravure / rasterdiepdruk
972 (60gr) 7 ; A
973 (2.50) 3 ; A
972 (60gr) 3 ; C
972 (60gr) 5 ; C
973 (2.50) 5 ; C
1959 01.09 975 (!capsacutus)wiatowy Ruch pokoju / International Peace Movement / internationale vredebeweging rotograwiura / photogravure / rasterdiepdruk
2 ; A
6 ; C????
1959 21.09 Rode Kruis offset
976 (40gr) 1 ; A
977 (60gr) 7 ; A
978 (2.50) 3 ; A
976 (40gr) 5 ; C
977 (60gr) 3 ; B
978 (2.50) 7 ; C
977 (60gr) 1 ; D
977 (60gr) 5 ; D
1959 22.09 Rodakowski - Malarstwo Polskie / Polish paintings staloryt / recess / plaatdruk
960 (1 zł) 4 ; A
1959 28.09 Przyjaźn Polsko-Chińska / Polish-Chinese friendship / Pools-chinese Vriendschap offset
979-980 7 ; A
979-980 3 ; C
980 5 ; C
!
1959 09.10 981-982 Dzień Znaczka offset
981 1 ; A
981 5 ; A
982 7 ; A
981 3 ; C
981 7 ; D
982 (2.50) 5 ; B
982 (2.50) 1 ; C
982 (2.50) 3 ; D
1959 01.11 983-985 Loty Kosmiczne / Space Flights / Ruimtevluchten rotograwiura / photogravure / rasterdiepdruk
983 (40gr) 4 ; A L' na prawo
984-985 (60gr, 2.50) 4, 8; A L na prawo
983 (40gr) 2 ; B
983 (40gr) 8 ; C
984 B (60gr) 4 ; B
984 (60gr) 4 ; C??? L' na prawo
984 (60gr) 6 ; C???
985 (2.50) 2 ; B
985 (2.50) 4, 6 ; C
984 B (60gr) 2 ; D
1959 14.11 986-987 Tysiąć szkół / 1000 schools / 1000 scholen staloryt / recess / plaatdruk, WIFAG
986 7 ; A
987 1 ; A
986 1 ; C
987 7 ; C
1959 10.12 Wielcy Uczeni / Famous scientists staloryt / recess / plaatdruk
988-993 1 ; A
991 (1.50) 7 ; C
992 (1.55) 3 ; D
993 (2.50) 3 ; C
1959 18.12 994-1003 Stroje ludowe / Folklore staloryt + rotograwiura / recess + photogravure / plaatdruk + rasterdiepdruk 1 ; A
1960 22.02 1006 F. Chopin staloryt / recess / plaatdruk
4 ; A
3 ; C
2 ; D
8 ; C
1004-1005 5 ; A L na stojąco
1004 7 ; C
1960 21.03 1007-1011 100-lecie Polskich Znaczków Pocztowych / 100 year Polish Postage Stamps / 100 jaar Poolse Postzegels
1007 (40gr) , 1009 (1.35) offset 6 ; A R' na lewo
1009 (1.35) offset 4 ; C
1007 (40gr) offset 8 ; D
1009 (1.35) offset 2 ; D
1007 (40gr), 1009 (1.35) offset 6 ; A L na lewo
1008 (60gr),, 1010 (1.55), 1011 (2.50) offset + rakeldiepdruk 6 ; A L na lewo
1008 (60gr) offset + rakeldiepdruk 8 ; D
1008 (60gr) offset + rakeldiepdruk 2 ; D
1960 28.05 Stroje ludowe / Folklore staloryt + rotograwiura / recess + photogravure / plaatdruk + rasterdiepdruk
1012-1021 1 ; A R do góry nogami
1012-1013 B 7 ; C
1014-1017 B 3 ; C
1016-1017 B 5 ; C
1960 15.07 1030-1032 Bitwa pod Grunwaldem / Battle of Grunwald / /Slag bij Grunwald staloryt + rotograwiura / recess + photogravure / plaatdruk + rasterdiepdruk
1030-1031 1 ; A
1032 3 ; A
1032 5 ; B
1032 1 ; C
1032 7 ; D
1960 04.09 Arkusik 1007-1011 Polska 60 - 100-lecie Znaczków Pocztowych Polskich / 100 year Polish Postage stamps / 100 jaar Poolse Postzegels
(40gr, 1.35) offset 3 ; A
( 1.35) offset 5 ; B
( 1.35) offset 7 ; D
offset + rakeldiepdruk 1 ; A
1033 Polska 60 - offset
2, 8 A R
6 C
4 D R
1960 14.09 1034 Zjazd farmaceutyczny / Pharmaceutical congress / Farmaceuten Congres staloryt / recess / plaatdruk
1 ; A
3 ; B
1960 20.09 1035-1040 Ołtarz Wita Stwosza / Shrine Wit Stwosz / Altaar Wit Stwosz staloryt / recess / plaatdruk 2 ; A R na lewo
1041 staloryt / recess / plaatdruk 5 ; A L na stojąco
1960 26.09 1042 Ignacy Paderewski staloryt / recess / plaatdruk
2 ; A
1960 09.10 1043 Dzień Znaczka / Stamp day / Dag van de Postzegel staloryt / recess / plaatdruk
6 ; A
8 ; D
1961 03.01 300 lat Prasy Polskiej / 300 years Polish Press / 30 jaar Poolse Pers offset
1074-1076 8 ; A
1076 (2.50) 6 ; C
1961 01.02 Zimowa Spartakiada /Winter Spartakiade offset
1077-1080 8 ; A
1077 6 ; C
1080 6 ; D
1961 11.02 1081 Technicy / Engineers / Ingenieurs offset
5 ; A
1961 27.04 1082-1083 Pierwszy Człowiek w Kosmosie / First manned space flight / 1e bemande ruimtevlucht rotograwiura / photogravure / rasterdiepdruk
1082 (40gr) 5 ; A
1083 (60gr) 7 ; A
1082 (60gr) 5 ; C
1961 25.05 1086-1087 Międzynarodowe Targi Poznańskie / International fair Poznań / Internationale Jaarbeurs Poznań offset
8 ; A R'
6 ; C
1961 15.06 1088-1093 Wielcy Polacy / Famous Poles / Beroemde Polen staloryt + rotograwiura / recess + photogravure / plaatdruk + rasterdiepdruk
2 ; A R
1088 (Mieszko) 8 ; C L
1961 26.06 1100-1102 Łączność / Transport / Verkeer offset
arkusz/ sheet / vel -
blok 22 5 ; A L na stojąco
blok 22 7 ; C
1961 21.07 Ziemia Zachodnia / Western provinces / Westelijke Provincies staloryt / recess / plaatdruk
1103-1108 1 ; A
1103-1106 3 ; C
1961 29.07 1109 Intermess II offset
5 ; A L na stojąco
7 ; B
1961 18.08 Kajak offset
1110-1111 (40, 60gr) 8 ; A R
1110-1111 (40, 60gr) 6 ; B
1110-1111 (40, 60gr) 5 ; C
1111 (60gr) 2 ; D
1112 (2.50) 8 ; A R'
1112 (2.50) 6 ; B R'
1112 (2.50) 5 ; C R'
1961 15.09 1115-1116 Powstanie śląskie / Silesian Uprising / Opstand |Silezié offset
8 ;A
2 ;B
6 ;C
4 ;C
1961 30.09 Miesiąc oszczędności / Savings month / Maand van het Sparen offset
1117-1121 8 ; A R'
1117 2 ; C
1117, 1119 6 ; D
1120 6 ; D???
1121 6 ; C
1121 4 ; D
1121 2 ; D
1961 09.10 1122 40-lecie Museum Poczty / 40 year Postal Museum / 40 jaar Postmuseum staloryt / recess / plaatdruk
2 ; A
1961 20.11 1123 Związki Zawodowe / Trade Unions / Vakbonden staloryt / recess / plaatdruk
2 ; A
6 ; D
1961 04.12 1124-1126 Górnictwo/ Mining / Mijnbouw offset
5 ; A
1961 11.12 UNICEF offset
1127, 1129 8 ; A
1128 7 ; A R'
1961 12.12 Kongres RWPG / Comecon Congres offset
1130-1131 8 ;A R'
1130 4 ; C
1130 6 ; D
1131 6 ; D
1962 23.02 1153-1154 Ziemia Zachodnia / Western provinces / Westelijke Provincies staloryt / recess / plaatdruk
1 ; A
1962 02.04 1155-1157 Pomniki męczeństwa / Monument of Martyrs / Martelaren monument staloryt / recess / plaatdruk
1155, 1157 (40gr, 1.50) 1 ; A
1156 (60gr) 2 ; A
1962 27.04 Wyścig pokoju / Peace Race / Vredesronde offset
1158-1160 8 ; A R'
1158, 1160 2 ; C
1160 6; C
1160 4; D???
1962 25.05 1161-1163 Lenin w Polsce / Lenin in Poland / Lenin in Polen staloryt + rotograwiura / recess + photogravure / plaatdruk + rasterdiepdruk
1 ; A
1962 20.06 Wielcy Polacy / Famous Poles / Grote Polen
1164-1165 staloryt + rotograwiura / recess + photogravure / plaatdruk + rasterdiepdruk 2 ; A
1164 staloryt + rotograwiura / recess + photogravure / plaatdruk + rasterdiepdruk 6 ; C
1166-1169 offset 5 ; A
1167 (R. Traugutt) offset 1 ; D
1168 offset 1 ; D
1168 offset 7 ; D
1962 25.08 1189 F.I.P. staloryt / recess / plaatdruk
arkusz / sheet / vel 5 ; A
blokk / block 5 ; A
1962 01.10 1198-1201 Anti Malaria offset
arkusz / sheet / vel 8 ; A R'
arkusz / sheet / vel 2, 4 ; CD ??
arkusz / sheet / vel 6 ; CD ??
blok / block 5 ; A R'
blok / block 1 ; D
blok / block 3 ; D
blok / block 7 ; D
1962 06.10 1202-1204 Lot kosmiczny / Space Flight / Ruimte vlucht offset
1201-1203 arkusz / sheet / vel 8 ; A R'
1204 blok / block 2 ; A R
1204 blok / block 4 ; C
1204 blok / block 8 ; C
1204 blok / block 6 ; D
1962 09.10 1205-1206 Dzień znaczka / Stamp Day / Dag van de Postzegel staloryt / recess / plaatdruk
5 ; A L na stojąco
962 13.10 1207 S.D. offset
2 ; A R
4 ; C
8 ; C
1962 03.11 1208 Rewolucja Październikowa / OctoberRevoluton / Oktober Revolutie staloryt + rotograwiura / recess + photogravure / plaatdruk + rasterdiepdruk
5 ; A
1962 26.11 1215 Zwiążki Zawodowe / Trade Unions / Vakbonden offset
arkusz / sheet / vel 8 ; A
arkusz / sheet / vel 2, 4 ; CD???
blok / block 1 ; A
blok / block 3 ; C
1963 31.01 1222 Powstanie Styczniowe / January Uprising / Januari Opstand offset
8 ; A R'
6 ; C
2 ; D
4 ; D
1963 25.02 Walka z głodem / Anti Hunger /Anti Honger offset
1223-1225 5 ; A
1223-1225 7 ; CD
1223-1225 1 ; CD
1223-1224 3 ; CD
1963 19.04 1243 Getto warszawskie / Warsaw Ghetto / Opstand Getto staloryt / recess / plaatdruk
1 ; A
5 ; B
1963 20.07 Wielcy Polacy / Grote Polen / Famous Poles offset
1263-1266 5 ; A
1263-1264 7 ; C
1265-1266 7 ; B
1264 1 ; C
1265 3 ; D
1266 3 ; D??


Literatura / Literature / Literatuur

 • Stanisław Walisch - Próba walorzyzacji znczków polskich ze znakiem wodnym III (krótkie trąbki) z lat 1958-1963 - Filatelista 2005 str. 463-465
  A
  najczęściej spotykane położenie / most often met / meest voorkomend
  B
  rzadziej spotykane położenie / not often met / minder vaak voorkomend ; współczynnik/factor 10-30
  C
  bardzo rzadko spotykane położenie / very rarely met / zelden voorkomend ; współczynnik/factor 30-300
  D
  niezmiernie rzadkie położenie znaku (unikatowe) / extemely rarely met / uiterst zelden voorkomend ; współczynnik/factor 300-3000
 • Stanisław Walisch - Kolejne Nienotowane położenie znaków wodnych III - Filatelista 2006 str. 298


Copyright © Printing Matters (Contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Laatst gewijzigd op 30 juli 2020

Start1989 Geneeskrachtige planten - Medicinal plantsInpost