Home DDR Walter Ulbricht Hongarije Post en Telecommunicatie 1963-64 Sowjet Rusland - USSR

Rumunia

Tot 1928 zijn de Roemeense zegels gedrukt in een allegaartje van postzegeldrukkerijen. Boekdruk bij de franse munt/postzegeldrukkerij in Parijs [1872, 1903], boekdruk en plaatdruk bij Bradbury Wilkinson [1906-07], boekdruk in Moskou [1917], boekdruk bij de Fabrica de Timbre in Bucuresti [1878-1929], bij de zelfde drukkerij plaatdruk [1908-14], steendruk bij de staatsdrukkerij in Bucuresti [1906]. Als een van de eerste landen ter wereld werd geëxperimenteerd met het rasterdiepdruk-procedé. In 1914 voor het eerst bij postzegels gebruikt door de firma F.A. Bruckmann te München voor de Beierse zegels, was het dezelfde Münchener firma die in 1922 zegels in dat procedé ging drukken voor Roemenie. Tussen 1922 en 1927 werden enkele emissies in München gedrukt. In 1927 nog werden Roemeense zegels gedrukt door een andere pionier op het gebied van de rasterdiepdruk [of héliogravure op z`n frans]: Hélio Vaugirard in Parijs. De Fabrica de Timbre in Bucuresti had ondertussen de nodige stappen gezet om zelf zegels te gaan drukken in rasterdiepdruk. En vanaf 29 april 1928 [*] tot nu toe zou dat procedé de boventoon voeren. Roemenie liep op druktechnisch gebied voorop. En net als bij de Hongaarse zegels van af 1932, zouden slechts enkele ontwerpers voor langere tijd het beeld bepalen. Zie verderop. In 1931 volgde nog als stuiptrekking de laatste in het buitenland gedrukte serie, in plaatdruk bij Bradbury Wilkinson.

*
Deze zegels ter gelegenheid van 10 jaar Bessarabie terug bij Roemenie staan wel in de Michel maar niet in de catalogus van de Roemeense filatelisten-bond uit 1974. Het gebied is nog steeds een heet hangijzer tussen de Sowjet Unie en Roemenie. Kennelijk zijn de zegels uit politieke overwegingen niet in de catalogus opgenomen!

De zegels in rasterdiepdruk werden gedrukt op persen met velinleg. Pas in 1963 zou daar verandering in komen. Op 26 september 1956 verschenen de eerste zegels in meerkleuren-offset. Op 20 augustus 1959 de eerste zegels in meerkleuren-boekdruk [systeem Lambert]. Dat procedé zou tot in 1962 worden gebruikt. Ondertussen waren op 17 december 1955 de eerste zegels in plaatdruk vervaardigd bij de Fabrica de Timbre uitgekomen. Gegraveerd door de ontwerper Serban Zainea. In de 60-er jaren vinden we onder de incidenteel verschijnende zegels in plaatdruk ook zegels zegels vervaardigd volgens het GIORI-systeem, waarbij meerdere kleuren met slechts één drukplaat! Bij enkele zegels in GIORI-plaatdruk vinden tevens de combinatie met boekdruk. Dit wijst mogelijk op WIFAG-persen. Eind 1963 [december] de eerste zegels in rasterdiepdruk aan de rol. Vermoedelijk een 4-kleuren drukpers van Chambon, Parijs. Gezien het gebruik vanaf 25 december 1963 van dezelfde standaard-formaten [zie verderop] voor de zegels in plaatdruk al s in rasterdiepdruk aan de rol ligt een gelijktijdige vernieuwing van het machine-park voor de hand. Vanaf 10 maart 1969 tot heden worden de Roemeense zegels praktisch uitsluitend op de nieuwe rasterdiepdruk-pers gedrukt. Een doodenkele keer vinden we nog een zegel in offset uitgevoerd. Voor het laatst op 1 februari 1977. Plaatdruk vinden we tot in 1968, daarna niet meer.

Op 12 februari 1948 werd het 75 jarig bestaan van de Fabrica de Timbre gevierd met een postzegel, op 25 juli 1972 het 100 jarige bestaan.


Er zijn na 1931 geen Roemeense zegels meer in het buitenland gedrukt. Ook niet in het kader van de RWEH. Het rolzegel-project is aan de Roemenen voorbijgegaan. Voorzover bekend zijn er ook geen automaten met rolzegels geweest. Zo dat wel het geval was geweest dan waren ze gezien de mogelijkheden bij de Fabrica de Timbre gewoon in Bucuresti gedrukt. Dit ook gezien de grote politieke autonomie van Roemenie in die jaren binnen het socialistische blok!

De zegels en het blok gedrukt in Bucuresti ter gelegeheid van de waterkrachtcentrale in de Donau [uitgegeven 1965 30 april] was een gezamenlijk project met Jugoslavie. De vel-zegels waren zowel in Roemenie als in Jugoslavie geldig. Waardeaanduidingen zowel in Bani als in Din. Van de 4 zegels in het blok waren er twee met Roemeense en twee met Jugoslavische waardeaanduidingen. Zegels ontworpen door de Jugoslaaf Borisvoj Lazarevic.

De Fabrica de Timbre heeft incidenteel ook voor andere landen gedrukt. B.v. voor de republiek Tchad.

Zoals al eerder gezegd werd het vooroorlogse beeld bepaald door een handvol ontwerpers die ook na de oorlog doorgingen. De naoorlogse periode kende echter een groot aantal [zo`n 100] ontwerpers die meestal maar enkele zegels ontwierpen. De groep graveurs was zeer beperkt: Serban Zainea en Ion Dumitrana, en beiden waren hoofdzakelijk als ontwerpers actief.


Van de ontwerpers met een enorme staat van dienst kunnen genoemd worden:

Ludovic Bassarab              1922-32
Ary Murnu                  1931-49, 57 !
D. Stiubei                 1931-64 !
Iona Bassarab                1937-45
I. Cova                   1945-50, 59-61
I. Molnar                  1945-48, 59-60
Osvald Adler                1946-55, 59 [later naar
                        Israel vertrokken]
Cr. Muller                 1946-55, 61
Ion Dumitrana                1948->
Alexandru Alexe               1951-52, 60-66
Ion Druga                  1952-54, 60-70
Harald Meschendorfer            1955-62
Serban Zainea                1955-66
Aida Tasgian-Constantinescu         1956->
Vincentiu Grigorescu            1957-61, 69-72
Eugen Palade                1962, 65->
Silviu Zarimba               1964-68, 73
Aurel Popescu                1966->
Vladimir Stoianov              1967->
.page
Verder nog:

G. Chirovici                1927-31
Stefan Constantinescu            1935-36
R. Bordenach                1938
G. Chiriac                 1939
St. Wladimir                1945-48
Remus Georgescu               1945
D. Juster                  1948
E. Taru                   1950
Angela Rosenblum              1950
Emeric Droczay               1950
Ladislau Corda               1950
Leonida Nazarov               1950-56
Aputhin Valerian              1950
Niky Popescu                1950-51
Adrian Radulescu              1951
Nazarie Pavlin               1950-52, 59
collectiv Dralco [= I. Druga,
Alamaru, en Costescu]            1952-54
Ion Ursa                  1953, 64
Ludmila Kuscenco              1953
Frida Finkelstein              1953
Triscu                   1953
Constantin Furmuzache            1953
I. Schiffer, J. Vintila, Avramescu     1953
I. Schiffer, J. Vintila, S. Victor     1954
H. Kalman                  1954
R. Negru                  1954
A. Gesticone                1954
Angela Ionescu               1954
Nicolae Ean                 1954
George Stroe                1954-56
A. Bratescu-Voiesti             1956
V. Palade                  1957
Cseh Guster                 1957
L. Rosianu                 1957-58
S.Raslog                  1957
Maria Panin                 1959
N. Grant, Alexandru Alexe, Ion Druga    1960-61, 64
Elia Conovici                1960
Constantin Marinescu Ceptureanu       1960-61
Constantin Ciureteicu            1962
Emilia Boboia                1962
Aurel Predescu               1962
Ion Untch                  1962-64, 73-74
Adrian Lucaci                1962
Radu Veleda                 1962-63
Ilie Schon                 1962-63
Marcel Vasiliu               1962
V. Crivat                  1963
I. Ionescu-Ias               1964
M. Giurca                  1964-65
I. Rusu                   1964
D. Galin                  1965-66
C. Grigoriu                 1965
Matei Dascalescu              1965
T. Pittini                 1965
Gh. Bozianu                 1965-70
Fl. Ivanus                 1965-69
A. Dascalescu                1966
Vlasto                   1966-70
I. Hasiganu                 1967
Petru Grant                 1968
M. Stiplosek                1969
F. Goranescu                1970
A. Petrenco                 1970
Dumitru Danila               1971->
Rodica Coteanu               1972->
Nicolae Saftoiu               1972
C. Bucur                  1974
L. Catach                  1974


De zegels van Roemenie werden tot 1962 overwegend op papier met een watermerk gedrukt. Van 1943 tot 1948 was de `kruis met kronen`, daarna de letter RPR [roemeense volksrepubliek] in 4 varianten:

a.
dichte letters, 1948-51
b.
open letters, 1951-57, [59]
c.
open letters, 1957-62, [67]
d.
open letters, 1957

Vervolgens een lange periode zonder watermerk tot eind 1989 opeens langlopende frankeerzegels opduiken met een watermerk `RSR`.[Roemeense Socialistische Republiek].

De Michel catalogus geeft aan dat er herdrukken zijn van een aantal zegels uit de periode 1952-60 met cliché-stempel, een slechte druk en dunner papier. Gezien de nogal scherpe gebruiksperioden van de diverse watermerken is het onwaarschijnlijk dat deze herdrukken te vergelijken zijn met die van de DDR en Hongarije waarbij vele jaren later nieuw drukmateriaal is gemaakt om zegels te herdrukken. Het is evenwel duidelijk dat het hier ging om `filatelistisch` materiaal met als doel het binnenkrijgen van harde valuta. Cliché-stempels komen we tegen vanaf de midden 50-er jaren tot in de 70-er jaren. Wat Michel niet vermeld zijn de zwarte stempels die met de rasterdiepdruk-pers aan de rol zijn meegedrukt. Met andere woorden er zijn aparte cylinders vervaardigd voor de stempels. Voor het eerst komen we die tegen op de serie `Post en Verkeer` van 1967 met een `datumstempel` van Galati 15.III.70. Ook latere langlopende emissies hebben `stempels` meegedrukt. Behalve van Galati, vinden we ook `stempels` van Cluj, Orad ea en Bucuresti. De datums die ik tot nog toe heb gezien zijn niet van later dan 1975. Sommige waarden hebben afgezien van de verschillende plaatsnaam nog diverse standen van het `stempel`: normaal, kwartslag gedraaid, en zelfs kopstaand ten opzichte van het zegelbeeld. Incidenteel zijn ook nog de oude cliché-stempels te vinden. Al met al een zeer interessant onderzoeksterrein met massawaar-zegels dat nog niet of nauwelijks is ontgonnen.


Tijdens de tweede wereldoorlog stond Roemenie aan de kant van de As-mogendheden [Duitsland, Japan]. In 1940 was Koning Michael door de roemeense fascisten-leider Antonescu afgezet. In augustus 1944 slaagde Koning Michael er in om het fascistische regime omver te werpen en stapte vervolgens uit de As en verklaart Duitsland de oorlog. Na de bevrijding door het Rode Leger vindt een overgang plaats naar een communistisch regime. Koning Michael krijgt van Stalin nog een hoge Sowjet onderscheiding: de orde van de overwinning, maar in december 1947 moet hij aftreden, en daarna is de Roemeense Volksrepubliek snel een feit. Bij de grondwetswijziging van 21 augustus 1965 werd Roemenie: de Roemeense Socialistische Republiek. Zoals hierboven al is aangegeven is dit nog even terug gevonden in het watermerk. Tot zijn dood in 1965 zal Gheorghiu-Dej de sterke man zijn in Roemenie. Hij werd opgevolgd door Nicolae Ceausescu. Ceausescu zou de sterke man blijven tot de bloedige revolutie in december 1989 waarbij hijzelf en z` n vrouw Elena werden vermoord. Van Gheorghiu-Dej is tijdens zijn leven niets terug te vinden op postzegels, ter gelegenheid van z`n eerste sterfdag werd op 15 maart 1966 een postzegel uitgegeven. Ceausescu daarentegen zorgde er op het eind van carriere wel voor dat hij op postzegels werd afgebeeld:

uitgifte omschrijving
1985 07-06 blok Donau-Zwarte Zee kanaal [samen met Elena]
1986 08-05 65 jaar Roemeense Communist. Partij
1988 26-01 70e verjaardag Ceausescu
1989 01-05 blok 1 Mei viering [samen met Elena]

Overigens komt het socialisme weinig tot uiting in de postzegels. Als we net zo als we dat bij de eerder behandelde RWEH-landen gedaan hebben kijken naar de periode 1961-70, dan zien we dat in de 60-er jaren het totaal van `socialistische` zegels zeer laag is: 34 van de ruim 850.


Nederland is redelijk vertegenwoordigd:

1956 28-12 350 jaar Rembrandt
1966 25-07 Jan van Eyk
1967 30-03 P.P. Rubens, Rembrandt
1968 28-03 Dirck Bouts
1968 28-09 Hendrik van Balen, Jacob Jordaens, Jan van Bylert
1969 29-09 Rembrandt
1970 20-09 Jachtschilderijen
1971 15-09 zeeschilders: B. Peters, L. Backhuyzen, A. van Eertvelt
1983 30-04 400 jaar Hugo de Groot
1988 09-06 EK-voetbalmatch GB-NL


De langlopende frankeerzegels

1947-     wapens      rasterdiepdruk / photogravure klein formaat
1947-
195.     wapens
1952     diverse overdrukken
       [geldhervorming]
1955-56    beroepen     rasterdiepdruk / photogravure klein formaat
1960-61    industrie     rasterdiepdruk / photogravure klein formaat
1967-69    post en verkeer  rasterdiepdruk / photogravure klein formaat [40 en 50 Bani
                    in 2 tandingen]
                   medium formaat
1971     post en verkeer  rasterdiepdruk / photogravure klein formaat, alle waarden
                   [sommige waarden 2 tandingen]
1972     gebouwen     rasterdiepdruk / photogravure klein formaat [5.15 en 8.45
                    in 2 tandingen]
1973     gebouwen     rasterdiepdruk / photogravure klein formaat, kam 13 1/3
1974     schepen      rasterdiepdruk / photogravure klein formaat, kam 13 1/3
       verjaardagen   rasterdiepdruk / photogravure smal medium formaat, kam 13 1/3
1976-80    wapens      rasterdiepdruk / photogravure groot formaat, kam 13 1/3
1982     volkskunst    rasterdiepdruk / photogravure klein formaat, kam 13 1/3,
                   [0.50, 1, 4 en 10Lei ook met
                   watermerk RSR, in 1989]

In de eerste jaren na de tweede wereldoorlog vonden 2 geldhervormingen plaats: in augustus 1947 werd 20.000 Lei = 1 Leu, en in januari 1952 werd 20 Lei = 1 Leu = 100 Bani.


Overzicht formaten en perforaties

Er zijn sinds de eind twintiger jaren een aantal standaardformaten ontstaan die voor alle drukprocedé`s gehanteerd konden worden ,omdat de druk met velinleg plaatsvond. Vanaf 1963 echter werd de perforatie aangebracht op de druk aan de rol persen. Nog meer standaardisatie als daarvoor.

Perforatie aangebracht op aparte machines

klein formaat:

14 1/4:14   15/18  kam       1930-6.    rasterdiepdruk / photogravure
14 1/4:13   15/17  kam       196.-..    rasterdiepdruk / photogravure

smal medium formaat:

13 3/4:13 1/2 19/15  kam       1929-..    rasterdiepdruk / photogravure

medium formaat:

13 3/4:13 1/2 19/22  kam       193.-61    rasterdiepdruk / photogravure
                    1958-61    offset
                    1960-61    boekdruk

dubbel klein formaat:

14 1/4:14   30/18  kam        1940-61    rasterdiepdruk / photogravure
                    1958      plaatdruk / recess
14 1/4:13   30/17  kam        1960-62    offset
                            rasterdiepdruk / photogravure
                            boekdruk

half groot formaat:

14 1/4:14   27/19- kam        1955-..    rasterdiepdruk / photogravure
                    195..     offset
12 1/2:12 14     kam        1965-68    offset

groot formaat:

13 1/3    28/36  kam        1969      offset

13 1/3    28/40  kam        196.      offset [Tchad]

Naast het gebruik van de bovengenoemde standaardformaten werden de zegels vaak voorzien van lijn-perforaat, waarbij meestal gebruik werd gemaakt van gestripte kammen: lijn 13 3/4, 14 1/4, etc.


Periode 1963-heden

13 1/3    18/14  vel        1967->     rasterdiepdruk / photogravure
       36/14  vel               rasterdiepdruk / photogravure
       18/28  vel               rasterdiepdruk / photogravure
                            plaatdruk / recess
       36/28  vel        1966      GIORI-pldtr + boekdruk / typography

       18/22  vel        196.->     rasterdiepdruk / photogravure
                    1967      plaatdruk / recess
       36/22  vel        1969      rasterdiepdruk / photogravure

       16/22  vel        196..     rasterdiepdruk / photogravure
       32/22  vel               rasterdiepdruk / photogravure
                            GIORI-pldtr
       48/22  vel        1969      rasterdiepdruk / photogravure
       64/22  vel               GIORI-pldtr


       18/26  vel               rasterdiepdruk / photogravure
                            plaatdruk / recess
       36/26  vel               rasterdiepdruk / photogravure
                            GIORI-pldtr

       vierkant vel        1964-65    rasterdiepdruk / photogravure

Alle perforaten hebben een eenheids-maat: 13 1/3 of te wel een hart op hart afstand tussen twee perforatie-pennen van 1.5mm. Een basis van 16 of 18 tanden komt precies overeen met 24 of 27mm. Ook de dwarskanten met 14, 22, 26 of 28 tanden komen overeen met 21, 33, 39 en 42mm. De meervoudige basis met 32, 36, 48 en 64 tanden kloppen exact. Andere vaak gebruikte zogenoemde metrische perforatiematen hebben een hoh-afstand van 1.4mm [=14 1/7 => als 14 1/4 genoteerd] of 1.6mm [=12 1/2 exact]. Bij perforatiemaat 13 1/3 geeft een tandingmeter hetzij 13 1/4 hetzij 13 1/2 afhankelijk van de toestand van het zegel, de vochtigheid van het papier.


Plaatdruk-zegels:

1955 17-12 Cultuur
1956 23-09 Th. Aman
1956  -12 Gheorghiu Enesco
1958 15-11 100 jaar postzegels +blok
1959 20-09 500 jaar Bucuresti
1960 01-02 dieren

1963 25-12 dorpsmuseum
1964 29-06 toerisme
1964 05-09 Gheorghiu Enesco festival
1964 15-11 Dag van de Postzegel
1965 15-05 UIT
1965 15-11 Dag van de Postzegel [Giori]
1966 05-04 Volksdansen
1966 20-10 Dag van de postzegel [Giori + boekdruk / typography]
1967 06-11 Wapens [frankeerzegels]
1967 15-11 Dag van de Postzegel [Giori]
1968 25-11 Historische Gebouwen [Giori]

De offset-zegels vanaf october 1968

1968 28-10 volksdansen
1969 15-02 volksdansen
1972 28-10
1973 25-06
1976 15-06
1977 01-02


Socialistische motieven in de jaren `60

1961  3  2x 40 jaar Commun. Partij, 1x 5e Wereldvakbondscongres
1962  6  3x Collectivisatie Landbouw, 1x Wereldjeugdspelen, 1x 45 jaar
      OktoberRevolutie, 1x 15 jaar Volksrepubliek
1963  7  6x Opbouw socialisme, 1x Wereldvrouwencongres
1964  5  4x 20 jaar bevrijding, 1x Dag van het Leger
1965  -
1966  3  1x 1e sterfdag Gheorghiu Dej, 1x Congres UTC
      [Commun.Jeugbond], 1x Vakbondscongres
1967  6  1x Das Kapital, 1x 50 jaar Oktober Revolutie, 4x 20 jaar
      Volksrepubliek
1968  -
1969  2  1x 10e Congres Commun. Partij, 1x Dag van het Leger
1970  2  1x 100 jaar Lenin, 1x 150 jaar Engels
   ===
   34 op de 866


Copyright © Printing Matters (Contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Last updated on 13 juli 2016

Home DDR Walter Ulbricht Hongarije Post en Telecommunicatie 1963-64 Sowjet Rusland - USSR