Home DDR Walter Ulbricht Rumunia Tsjecho-Slowakije - Czechoslowakia

Sowjet Rusland - USSR

In het algemene spraakgebruik staat Rusland voor alles wat tot voor kort de USSR heette: de Unie van Socialistische Sowjet Republieken. Tot aan de grote revolutie van october 1917 was Rusland een groot keizerrijk [Julius Caesar -> keizer, Car = tsaar] dat bestuurd werd vanuit de havenplaats St. Petersburg. De postzegels van Rusland werden daar gedrukt in de staatsdrukkerij in procédé`s als: boekdruk [al of niet gecombineerd met reliefdruk][1857-1922], steendruk [1864-66], en plaatdruk [1903]. Na de omverwerping van het tsaristische regime werd op 7 november 1917 de Sowjet Republiek Rusland uitgeroepen. In de periode daarop heerste een algemene burgeroorlog waarbij buitenlandse mogendheden zich niet onbetuigd lieten. De Poolse generaal Pilsudski meende de Poolse oostgrenzen een flink stuk te kunnen verleggen, en de Engelsen hadden belang bij de oliewinning in de Kaukasus. Pas in 1923 was alles weer onder controle met de vorming op 6 juli van de Unie van Socialistische Sowjet Republieken bestaande uit de r epublieken: Rusland, Ukraine, Wit-Rusland, en de Transkaukasische Federatie. Het regeringscentrum was in 1918 verplaatst van St. Petersburg [toen Petrograd, maar in 1924 hernoemd naar de leider van de revolutie Wladimir Iljitsj Lenin: Leningrad] naar Moskou.

In Moskou, in de staatsdrukkerij Goznak, zouden vanaf 1918 alle postzegels worden gedrukt. Er verschenen in de periode 1918-24 weinig zegels. Uitgevoerd in boekdruk [1918, 1922], steendruk [1921-27, incidenteel later], en plaatdruk [1921]. Pas vanaf januari 1925 kwam een gemoderniseerde postzegelproductie goed op gang met de herdenkingsuitgifte voor Lenin`s eerste sterfdag in het rasterdiepdruk-procédé. Op zich iets om bij stil te staan omdat het toen nog een drukmethode was met veel geheimzinnigheid en patenten-strijd. Aan de andere kant was de het communistische regime van de USSR hoewel ideologisch een enorme bedreiging aantrekkelijk voor investeringen en als afzetmarkt. Grote oliemagnaten als Armand Hammer zouden gedurende de gehele USSR-periode sterke banden blijven onderhouden. Geld om in de postzegelproductie en technische innovatie te investeren werd kennelijk gevonden.


Drie procédé`s werden in eerste instantie gebruikt. Rasterdiepdruk vanaf januari 1925, plaatdruk vanaf 1925 en gelatinedruk vanaf 1931. Het laatste procédé waarbij gebruik werd gemaakt van een laag gelatine op glazen platen is een russische specialité geworden. Tussen 1931 en 1959 is een groot deel van de russische postzegelproductie uitgevoerd met behulp van lichtdruk oftewel gelatinedruk. Goznak is ook de enige postzegeldrukker ter wereld geweest die dit procédé heeft toegepast. [niet helemaal waar, de hongaarse zegeldrukkerij heeft in 1907 zegels voor Bulgarije gedrukt in lichtdruk]. Niet alleen 1-kleurige zegels maar vanaf 1933 al 3-kleurige zegels! De filatelistische wereld kon dit procédé niet goed plaatsen. Tot in de 70-er jaren zou de catalogus met doorgaans de meeste filatelistische informatie: MICHEL, dit procédé als hetzij offset hetzij rasterdiepdruk benoemen. Lichtdruk is een vlakdruk-methode met een mozaiek-achtige raster veroorzaakt door het rimpelen van de gedroogde gelatinelaag. Deze k leine krioelige slangetjes houden de inkt vast. Het foto-negatief wordt op de gedroogde laag bichromaat-gelatine belicht. Waar het meeste licht doorkomt wordt de gelatinelaag het sterkst gehard en op die plekken zal de met een mengsel van water en glycerine bevochtigde plaat niet meer zo sterk opzwellen. De gezwollen plekken zullen bij het beinkten de taaie inkt niet goed opnemen zodat de geharde plekken met de rimpels voornamelijk voor de druk zullen zorgen.

Een uitvoerige beschrijving van lichtdruk is te vinden in de enige filatelistische publicatie hierover: Hoe worden postzegels gemaakt, Joh. Enschedé en Zonen, Grafische Inrichting N.V. Haarlem, 1952. Deze publicatie geeft ook de russische voorbeelden. Vandaar ook dat ik het procédé bij de russische zegels terug kon vinden zonder de hulp van de grote wereldcatalogi Stanley Gibbons of MICHEL.

In de periode 1933-38 was gelatinedruk het voornaamste procédé, we vinden dan ook praktisch geen zegels in rasterdiepdruk. In 1936 daarentegen begint het gebruik van boekdruk voor de bijzondere uitgiften door te zetten. De zegels van de USSR zijn tot diep in de 50-er jaren overwegend éénkleurig. De eerste 3-kleuren gelatinedruk-zegels zijn van 17 november 1933. Meerkleuren-boekdruk volgde vrij snel en bleef tot in de 70-er jaren in gebruik. Offset werd aanvankelijk gebruikt voor de langlopende frankeerzegels, de zogenoemde standaard-zegels. Pas vanaf 4 augustus 1951 ook voor bijzondere uitgiften.


We vinden nogal vaak combinaties van drukprocédé`s: boekdruk, plaatdruk, offset en soms reliefdruk. Al deze zegels werden gedrukt op persen met velinleg. Gelatinedruk kon niet gecombineerd worden, en rasterdiepdruk komen we ook meestal slechts éénkleurig tegen. Pas in 1961 zou daar verandering in komen met de komst van de WIFAG-pers. Met deze pers kon een combinatie van één kleur plaatdruk met drie kleuren rasterdiepdruk worden verwezenlijkt. Eind jaren 70 [1979?] is deze pers met nog een rasterdiepdruk-cylinder uitgebreid.

Over de zegels in rasterdiepdruk weet de MICHEL te melden dat in de periode 1939-51 herdrukken zijn vervaardigd welke aan de hand van het raster te onderscheiden zijn. MICHEL geeft echter geen details. De russische speciale catalogus doet dat evenmin. In de bulletins van de duitse Rusland ARGE zijn enkele artikelen aan dat verschijnsel gewijd geweest. Het komt hier op neer dat twee soorten rasters zijn gehanteerd: een normaal kruisraster R70 met diagonalen onder hoeken van 45 resp. een ruitjes-raster R60 waarbij de diagonalen onder een hoek van 30 of 60 staan. Het raster is grof genoeg om met een beetje loep te zien. Het is dan wel geen verzamelgebied dat nog geheel onontgonnen is maar er is toch nog wel zowel uit te zoeken en het zegelmateriaal is betaalbaar. Belangstellenden help ik graag een eindje op weg!

Er zijn geen Russische zegels in het buitenland gedrukt. Ook niet in het kader van de RWEH. Het rolzegel-project echter is niet geheel aan de Russen voorbijgegaan. Op 30 november 1969 zijn zegels uitgegeven met als afbeelding de `Rode Ster van het Kremlin`, in een voor automaten aangepast formaat, gedrukt van de rol in rasterdiepdruk en aan de gomzijde voorzien van rugnummers om de 5 zegels.

Zoals we verderop bij het overzicht van de standaardformaten / perforaties zullen zien, zouden de rolzegels niet op de WIFAG zijn gedrukt. Bij de zegels in rasterdiepdruk die niet op de WIFAG zijn gedrukt en die ik gezien heb kan ik slechts vaststellen dat de papier- en de drukrichting geheel parallel lopen. Dit wijst op druk aan de rol en niet op druk met velinleg. Eén van de vele vraagtekens die hopelijk dankzij de perestrojka / glasnost t.z.t. opgehelderd moeten kunnen worden.


De drukkerij GOZNAK heeft incidenteel ook voor andere landen gedrukt. Aan het eind van de tweede wereldoorlog werden bevrijdingszegels gedrukt voor Polen [1944] en Tsjecho-Slowakije [1945] beide series in rasterdiepdruk. Voor de aziatische republieken Mongolië en Tanna Toeva werden de zegels lange tijd in Moskou gedrukt, aanvankelijk in steendruk [Mongolië 1924], Tanna Toeva [1926-27], later in gelatinedruk en incidenteel in boekdruk [Mongolië 1932-56 en Tanna Toeva 1934-36]. B.v. voor de republiek Mauritius [1970 Lenin herdenking, in rasterdiepdruk].

Zoals al eerder bij andere landen is opgemerkt werd het vooroorlogse beeld sterk bepaald door een handvol ontwerpers die ook na de oorlog doorgingen. De naoorlogse periode kende echter een groot aantal [zo`n 100] ontwerpers die meestal maar enkele zegels ontwierpen. De groep graveurs was zoals meestal zeer beperkt: A.P. Troitski. Hij was de enige graveur van 1925 tot 1939. In de jaren 50 ontstond weer een groep graveurs met:

N. Michejew                 1949-50, 57-61
S. Aferow                  1954-62
I. Moekroesow                1956->
T. Nikitina                 1957->
I. Sapronow                 1958-66
L. Majorowa                 1959->
W. Smirnow                 1959->

later uitgebreid met:

A. Tkatsjenko                1965->
P. Jakowljew                1966-71
I. Zagoerni                 1969-72
W. Kazantsew                1970-81
W. Motsalow                 1970-72
S. Koeznetsow                1970->
A. Pawlow                  1970
W. Karoelin                 1971-72

W. Saweljew                 1976-78
G. Zotow                  1976-78
M. Siljanowa                1977-80
W. Goebin                  1978
W. Lawrentjew                1978-79
W. Sajapin                 1979-80
N. Boerenkin                1979->
Ju. Ermakow                 1981->
A. Loekjanowa                1983


Van de ontwerpers met een enorme staat van dienst kunnen genoemd worden:

J.J Doebasow                1922-70
D.S. Goljadkin               1923-39
W. Zawjalow                 1925-38, 46-73 *
A.W. Zawjalow                1952-66, 71-73
L. Zawjalow                 1959-65, 73
S.A. Pomanski                1938-80
E.S. Boelanowa               1946-61
R.F. Zjitkow                1949-68
W.W. Pimenow                1957-75

E.D. Aniskin                1961-79
Ju. Rjachowski               1961->
A. Kalasjnikow               1961->
A. Schmidtstein               1962->
W. Nikitin                 1962->
L. Sjarow                  1962-80
L. en A. Sjarow               1964-67
A. Sjarow                  1970-72
P. Bendel                  1964->
N. Sjewtsjow                1964->
Ju. Lewinowski               1965->
I. Martinow                 1965->
A. Kotoerew                 1965-81
I. Kozlow                  1966->
I. Dergilew                 1966->
A. Axamit                  1967->
G. Komlew                  1967->
Ju. Kosoroekow               1967->
A. Rjantsjew                1968->
N. Tsjerkasow                1968->
Ju. Artsimenew               1969->
R. Strelnikow                1970->
Ju. Bronfenbrener              1971->


* In de eind jaren 50 kwamen nog meer Zawjalow`s als ontwerpers op de proppen. Voor één serie [12 september 1973 oorlogsvloot] werden de ontwerpen geleverd door de gehele familie Zawjalow: W.W, A.W, en L. Eerder al hadden W.W. en A.W. de schrijvers-series van 1957 en 1958 verzorgd. A.W. en L. in 1965 de basketbal-serie, en in 1974 weer een vloot-serie.


R. Zarrinsj                 1918-22
W. Koeprianow                1921-30
P. Xidias                  1921-27
A. Razoemowska-Zjemoerina          1921
N. Katsoero                 1921, 25
H. Raindorf                 1922
J. Schadr [beeldhouwer]           1922-23
G. Pasjkow                 1923
I. Wladimirow                1925
W. Korsin                  1925-39
N.W. Alexejew                1925-31
N. Nikonow                 1925
A.W. Moranow                1925
D. Kardonski                1925
O. Amosowa                 1927-30
I. Smirnow                 1927
N. Kotow                  1927
K. Maximow                 1927
N. Tyrsa                  1927
L. Jakimtsjenko               1927
A. Eberling                 1927, 36
A. Wolkow                  1929-31
F. Sloetski                 1931
I. Sokolow                 1932-42
A. Soeworow                 1932
M. Matorin                 1932
F. Fedorowski                1932
A. Platnikow-Groednow            1933
N. Borow, G. Sanski, J. Ganf        1933-34, 44
N. Borow                  1937
J. Ganf                   1937-45
W. Kajdalow                 1938
S. Nowski                  1938-39, 59
F. Kozlow                  1938-41
K. Stoljarski                1938
N. Termoroekow               1939-41, 50
A. Ljoebimow                1939
W. Swarog                  1940
P. Sokolow-Skalj              1940
I. Christenko                1940
G. Sawitski                 1940, 45
P. Platonow                 1941, 46
R. Portsjan                 1941
I. Tondze                  1941, 57, 61
W. Bibikow                 1941-45, 62
M. Dobrow                  1942
A. Sjapiro                 1942
P. Staronosow                1942
W. Bechtejew                1942
I. Lawrow                  1942
G. Zacharow                 1942
N. Borisow                 1942
A. Mandoesow                1943-48
P. Aljakrinski               1943
N. Zjoekow                 1943-44, 49
G. Etsjeistow                1943
W. Klimasjin                1943-49, 58-60
B. Liwanow                 1945
I. Michejew                 1945-46
W. Andrejew                 1945-55
A. Tolokonnikow               1947
E.N. Goendobin               1950-59
E.L. Sokolow                1948-54
L. Golowanow                1949, 56-62
N. Fidler                  1951
D. Klioewa                 1952
N. Pawlow                  1952
A. Sokolow                 1952, 67-72
P. Loechtein                1952-80
Ju. Grsjezkiewitsj             1953-59
S. Sokolow                 1955-56, 60-66
G. Dimitrejew                1954-55
M. Sjipkow                 1954
I. Zjicharkow                1954
M. Mironowa                 1954
J.L. Lewin                 1954-65
W. Dawidow                 1954
K. Dotsjkoes                1954, 64
K. Klewtsjowa                1955-56
E. Andrejewa                1955-56
S. Bisjkow                 1955
I. Roeban                  1955
P. Tsjernisjew               1956-62
E. Nowitski                 1956
A. Jakowljew                1956
A. Komarow                 1957-59
P. Wasilew                 1957-64
B. Berezowski                1957-58
O. Snarski                 1957
G. Tsjetselow                1957-60
G. Tsjetija                 1957
A. Zwiederis                1957
I. Markina                 1957
A. Wingorski                1957
E. Komarow                 1958-63
N. Kroeglow                 1958-65
W. Wolkow                  1958
G. Goedisjaswili              1958
W. Torotadze                1958
E. Taras                  1958, 64, 67
L. Kerimow                 1958, 62
Ju. Abramow                 1958
W. Ermakow                 1959, 64-68
Ch. Oesjenin                1959-61
M. Soesjow                 1959
A. Feingersj                1959
S. Borokin                 1959
A. Smoljakow                1959
M. Soechow                 1960
Ju. Loekjanow                1961-74
S. Okas                   1961
A. Kosmets                 1961
I. Krilow                  1961
W. Kowalew                 1961
N. Nalbandjan                1962
I. Kominarsj                1962-70
P. Karantsjensjow              1962
I. Ptsjelko                 1962-70
N. Zacharzjewski              1962-74
L. Ilina                  1962
L. Pesjkowa                 1963-64
S. Karetnikow                1963-64
P. Krantsjewitsj              1963
Leserga                   196.-68
E. Kibrik                  1963
P. Wjoew                  1963
W. Riklin                  1963
E. Galitski                 1964
S. Andranow                 1964
A. Laptew                  1964
I. Sjapenkow                1964
A. Kolosow                 1964
E. Beketow                 1964
N. Kalit                  1964-67
W. Iwanow                  1964-71
M. Alexejew                 1965-67
N. Trojanow                 1965-67
N. Stroganow                1965-67
M. Grunberg                 1965
B. Lebedew                 1965
W. Goljachowski               1965
G. Wilks                  1965
A. Pletnew                 1965-67
B. Basjarow                 1965
M. Ozolin                  1965-73
A. Semendow-Ogieroski            1966-67
B. Trifonow                 1966-75
W. Tirdatow                 1966-71
N. Andrejewa                1967
W. Mechantsjew               1967
E. Krilow                  1967
A. Leonow                  1967, 81-82
P. Smoljakow                1967
A. Sjagin                  1967
W. Alexejew                 1967
A. Sjtorch                 1967
O. Sawostjoek                1968
B. Oespenski                1968
Z. Drobitski                1968
N. Baden                  1968-69
G. Gausman                 1968-69
W. Kolganow                 1968-73, 76-77
Ch. Arrak                  1968
Z. Zuse                   1969
N. Wetsja                  1969
W. Tsmarow                 1969, 78
N. Groch                  1969
B. Toelin                  1969
A. Olejnik                 1969
A. Zoebow                  1969
G. Roechkein                1969
E. Kessarinski               1969
Z. Kreiman                 1969
A. Jar-Krawtsjenko             1969-71
N. Prisekin                 1970-71
I. Goedmonas                1970
S. Zidritsawitsoes             1970
M. Loekjanow                1971
E. Iwanow                  1971
B. Parmejew                 1971
W. Beloborodew               1971
K. Rydow                  1971
N. Glichstein                1971
Ju. Jaromenko                1972, 76-77
K. Nikachristo               1972-74
A. Kowrizjkin                1972-76
W. Prochorow                1973-74
L. Koeznetsow                1973-75
I. Krilkow                 1974->
A. Adezjew                 1974->
N. Litwinow                 1974->
A. Kobrin                  1974
W. Orlow                  1974
W. Tikoenow                 1974
W. Diakonow                 1974
A. Jakoenin                 1975
W. Barmin                  1975
W. Gerasimenko               1975
K. Jodikaitis                1975
A. Filippow                 1976-77
W. Botsjkarew                1976
W. Kowal                  1976-83
N. Dwornikow                1977-78
G. Pikoenow                 1977-81
N. Kolesjnikow               1977->
W. Sorokin                 1978
W. Martinow                 1979
A. Swilius                 1979
I. Maljoekow                1979->
T. Pantsjenko                1979-81
I. Soetsjenko                1979->
W. Dzjanibekow               1979->
F. Filippow                 1980
A. Zjerdin                 1980
T. Sjaripasjwili              1980
A. Koertenko                1980
A. Smirnow                 1980->
D. Rjabitsjew                1980
B. Taiger                  1980
S. Gorlitsjew                1981-83
W. Karasew                 1981-83
A. Tokatsjew                1982-88
I. Bogatsjew                1982-83
E. Egorow                  1983
G. Serebriakow               1983
L. Koeljewa                 1983
W. Katsjinski                1983


Qua zegelbeeld domineert de figuur van de oprichter van de USSR: W.I. Lenin [-1924]. Van z`n opvolgers vinden we veelvuldig terug Jozef Stalin [-1953], en in de meer recente periode Leonid Bresjnjew [-1982]. Van Nikita Chroestsjow, Konstanty Tsjernenko, Juri Andropow en Michael Gorbatsjow is niets op zegels terug te vinden.

De postzegel is voor de USSR al vanaf de 20-er jaren het middel bij uitstek geweest om de communistische heilstaat uit te dragen. Anders dan bij de overige RWEH landen ligt het aandeel van de socialistische thema`s steeds behoorlijk hoog, ook in de onderzochte jaren 60.


Een zeer frappante telling biedt de opstelling van een top-20 van mensen wier persoon en werk terug te vinden zijn op postzegels. In de top-20 vinden we 3 niet-Russen waaronder één Nederlander!!

De Top-Twintig in de periode 1918-1989

positie aantal   naam         periode  omschrijving

1     400  Wladimir.I. Oeljanow
         [Lenin]         1870-1924 staatsman
2     33  Juri Gagarin       1934-1968 ruimtevaarder
3     25  Alexander Pusjkin    1799-1837 dichter
4/5    24  Josef W. Dzjoegasjwili
         [Stalin]         1879-1953 staatsman *
4/5    24  Karl Marx        1818-1883 econoom
6/7    19  Peter I. Tsjaikowski   1840-1893 componist
6/7    19  Ilja Repin        1844-1930 schilder
8     18  Taras Sjewtsjenko    1814-1861 schilder
9/11    16  Rembrandt H. van Rijn  1606-1669 schilder
9/11    16  A.S. Popow        1859-1906 uitvinder
                          [radio]
9/11    16  Alexander Soeworow    1730-1800 veldheer
12/13   13  Friedrich Engels     1820-1895 econoom
12/13   13  Michael Kalinin     1875-1946 staatsman
14/15   12  Leonid Bresjnjew     19..-1982 staatsman
14/15   12  Alexei Leonow      19..-   ruimtevaarder
16/19   11  Maxim Gorki       1868-1936 schrijver
16/19   11  Wladimir Majakowski   1893-1930 dichter
16/19   11  W..  Dzjanibekow    19..-   ruimtevaarder
20     10  Nikolai Rimski-Korsakow 1844-1908 componist

* de laatste zegel met Stalin dateert, vrij snel na zijn dood, uit 1954 ter gelegenheid van z`n 75-e geboortedag.

Nederland is redelijk vertegenwoordigd, en dat kon ook moeilijk anders met Rembrandt in de top-20:

1927 01-09 1e luchtpostconferentie in Den Haag

1956 ??-10 350 jaar Rembrandt
1970 25-12 schilderijen in Sowjet Musea
      P. Rubens, Rembrandt, van Dijck
1971 07-07 schilderijen in Sowjet Musea
      F. Hals
1973 12-12 schilderijen in Sowjet Musea
      F. Snijders, Rembrandt [+blok], J. Steen
1974 20-11 schilderijen: J. Beuckelaer, P. Pietersz, G. Terborgh,
      G. Metsu
1976 25-11 370 jaar Rembrandt + blok
1977 24-06 400 jaar Rubens + blok
1983 25-03 schilderijen van Rembrandt in de Hermitage + blok
1987 05-07 schilderijen in de Hermitage: P. Bruegel, P.Rubens


De langlopende frankeerzegels

1918   ketenen      boekdruk / typography    med.f. K13 1/3

1921-22 symbol. voorst.  stdr    med.f. ongetand
                   gr.f. ongetand
1922-27 sculptuur van
     I. Schadr     boekdruk / typography, stdr kl.f. ongetand,
                       V14 1/4:14 3/4, V12,
                       L12 1/2, L13 1/3,
                       L10
1927-29 idem + Lenin   boekdruk / typography    med.f. K13 1/2, V13 1/2

1929-56 beroepen + Lenin boekdruk / typography, rasterdiepdruk / photogravure, kl.f. L12 1/2,
     + Hamer/Sikkel  offs       K12:12 1/4,
 1948-57 beroepen     offs, rasterdiepdruk / photogravure, kl.f. L12 1/2,
              boekdruk / typography        K12:12 1/4

1961   div. voorst.   offs, plaatdruk / recess,   K12:12 1/4,
              rasterdiepdruk / photogravure *   kl.f. K12:11 3/4

1966-68 div. voorst.   offs,   kl.f. K12 1/4:12
     [liggend]     plaatdruk / recess
              rasterdiepdruk / photogravure, plaatdruk / recess gr.f. K12:12 1/4, L12 1/2

1976-78 div. voorst.   plaatdruk / recess,   kl.f. K12:12 1/4
              offs
              plaatdruk / recess,   gr.f. K12 1/4:12
              offs

1988-89 div. voorst.   plaatdruk / recess *,  kl.f. K12:11 3/4
              offs       K12:12 1/4

1990   hoofdsteden 5K  offs    kl.f. K12:12 1/4

De Schadr-series en de Beroepen-series kunnen nog verder opgesplitst worden, voor het overzicht hier enigszins gebundeld.

1 Roebel = 100 Kopeke. Per 1 januari 1961 echter vond een geldhervorming plaats: 1 nieuw K = 10 oude. Vanaf dat moment zijn alle zegels onbeperkt geldig. Het binnenlandse brieftarief van 40K ging naar 4K, pas in october 1983 werd dat verhoogd naar 5K!

* Rasterdiepdruk resp. plaatdruk zowel met velinleg als op de WIFAG [12:11 3/4]

1925 A.S. Popow zegel voor het eerst ter wereld met Esperanto!


Papiersoorten

In de eerste jaren van de USSR werd papier gebruikt met watermerken. Echter al vanaf de midden 20-er jaren alleen nog maar papier zonder watermerk. Er worden 4 soorten watermerk onderscheiden. Zeer incidenteel komen later nog watermerken voor: in 1950, 1960 en 1982-83. [wmk 9, 10, en 11]

Het papierdoorzicht is tot ver in de 70-er jaren doorzicht I [linnenbinding]. Doorzicht III [keperbinding] vinden we pas vanaf de 70-er jaren. En in de jaren 80 ook de moderne doorzichten als IIIa.

Het papier is aanvankelijk zonder coating, maar in de jaren 30 wordt in samenhang met het boekdruk-procédé glanzend gecoat papier gebruikt. Gecoat papier vinden we meestal bij de bijzondere uitgiften als verschillende drukmethoden zijn gecombineerd. In de jaren 80 vinden we ook diverse langlopende zegels met gecoat resp. ongecoat papier.

In 1969 is geexperimenteerd met geel fluorescent papier. Twee zegels zijn daarvoor gebruikt, een 4K uit de standaard-serie 1966 en een 10K S. Korolew uit de kosmonauten-serie van 1969.


Overzicht formaten en perforaties

In de beginjaren van de USSR werden nog de formaten en tandingen gebruikt van de tsaren-tijd. Geleidelijk aan werden de formaten vrijer waarbij erg veel gebruik werd gemaakt van lijntanding. Zo af en toe werd voor de bijzondere uitgiften kamtanding gebruikt. Al vanaf de jaren 30 ontstonden er een aantal standaardformaten die voor alle drukprocedé`s gehanteerd konden worden, omdat de druk overwegend met velinleg plaatsvond. Niettegenstaande het gebruik van standaardformaten bleef lijntanding zeer veel voorkomend, vaak bij dezelfde zegel naast kamtanding. Vanaf 1961 met de in gebruikname van de WIFAG komen er 8 formaten bij. Zes daarvan hangen samen met het velperforaat en de wijze waarop pennen uit het raam zijn genomen. Ongeveer gelijktijdig zien we een variatie opkomen in het gebruik van één bepaalde kamtanding: de groep 12 1/4:12.

Perforatie aangebracht op aparte machines

kamtanding 14 1/4:14 3/4 13/18  1865-1925 boekdruk / typography, stdr

veltanding 12       11/15  1922-27  boekdruk / typography, stdr

kamtanding 13 1/3     18/22  1913    plaatdruk / recess
kamtanding 13 1/3     16/20  1913-27  boekdruk / typography, rasterdiepdruk / photogravure, stdr
veltanding 13 1/2,

kamtanding 10 3/4:12   28/15  1931-33  geldr, boekdruk / typography, plaatdruk / recess

lijntanding 10 1/2         1923-32  boekdruk / typography, plaatdruk / recess, geldr,
                       rasterdiepdruk

lijntanding 14           1932-36  plaatdruk / recess, geldr

lijntanding 11           1935-37  geldr, rasterdiepdruk, boekdruk / typography

lijntanding 12 1/2         1932-69  geldr, plaatdruk / recess


kamtanding 12 1/4:12   26/18  1956-   geldr, offs, plaatdruk / recess,
                       plaatdruk / recess+boekdruk / typography, boekdruk / typography[3x],
                       Giori[+offs], rasterdiepdruk

kamtanding 11 1/2:11   15/12  1969    rasterdiepdruk [rolzegels]

kamtanding 12       24/17  1971-   offs, plaatdruk / recess

kamtanding 11 3/4     34/15  1983-   offs

groep 12 1/4:12:

kamtanding 12 1/4:12   16/11  1929-   offs, plaatdruk / recess, rasterdiepdruk
             32/11  1963-   offs, plaatdruk / recess
             16/22  1931-   offs, plaatdruk / recess, rasterdiepdruk
                       geldr
             32/22  1939, 1957 boekdruk / typography[39], offs[57]
                  1962-   offs, plaatdruk / recess,
                       boekdruk / typography [4x],
                       boekdruk / typography+relief,
                       plaatdruk / recess+offs

kamtanding 12 1/4:12   32/14  1965-   plaatdruk / recess
             32/15  1963-   rasterdiepdruk, offs
             32/16  1973-   offs
             32/17  1963-   offs
             48/17  1964    rasterdiepdruk
             32/18  1963-   offs, rasterdiepdruk
             48/18  1967    rasterdiepdruk      32/19  1961-   offs
             48/19  1962    rasterdiepdruk

vierkante formaten, en afgeleide:

kamtanding 11 3/4     21/21  1960-   offs, boekdruk / typography [3x],
                       rasterdiepdruk
             42/21  1970    offs+relief

kamtanding 11 3/4     11/21  1962    offs

kamtanding 12:12 1/4   20/20  1960-69  offs, rasterdiepdruk
             40/20  1966-69 * plaatdruk / recess, offs,
                       boekdruk / typography [4x]

kamtanding 11 3/4     19/19  1969-   offs, plaatdruk / recess,
                       rd, boekdruk / typography [4x]
             38/19  1967- *  offs, plaatdruk / recess+offs

* 1967 50j Sowjet Ukraine zowel 40/20 als 38/19.


Veltanding, op de WIFAG

veltanding 11 1/2     16/23  1961->   rasterdiepdruk+plaatdruk / recess, rasterdiepdruk
                       plaatdruk / recess
             16/46  1969    rasterdiepdruk

veltanding 11 1/2:12
             15/11  196?->   rasterdiepdruk
             30/11  1981    rasterdiepdruk+plaatdruk / recess
             15/22  1961->   rasterdiepdruk+plaatdruk / recess, rasterdiepdruk
                       plaatdruk / recess
             30/22  1961->    `   `
             15/33  1961->    `   `
             15/44  1971    rasterdiepdruk


Socialistische motieven in de jaren `60

1961  3  2x 40 jaar Commun. Partij, 1x 5e Wereldvakbondscongres
1962  6  3x Collectivisatie Landbouw, 1x Wereldjeugdspelen,
      1x 45 jaar OktoberRevolutie, 1x 15 jaar Volksrepubliek
1963  7  6x Opbouw socialisme, 1x Wereldvrouwencongres
1964  5  4x 20 jaar bevrijding, 1x Dag van het Leger
1965  -
1966  3  1x 1e sterfdag Gheorghiu Dej, 1x Congres UTC
      [Commun.Jeugbond], 1x Vakbondscongres
1967  6  1x Das Kapital, 1x 50 jaar Oktober Revolutie,
      4x 20 jaar Volksrepubliek
1968  -
1969  2  1x 10e Congres Commun. Partij, 1x Dag van het Leger
1970  2  1x 100 jaar Lenin, 1x 150 jaar Engels
   ===
   34 op de 866


Copyright © Printing Matters (Contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Last updated on 13 juli 2016

Home DDR Walter Ulbricht Rumunia Tsjecho-Slowakije - Czechoslowakia