Home Tsjecho-Slowakije - Czechoslowakia DDR rolzegels

Rolzegels RWPG

Er is betrekkelijk weinig gepubliceerd over de zegels van de Raad voor Wederzijdse Economische Hulp landen. In de bulletins van de Studiegroepen op dat gebied: Oost Europa Filatelie, ArGe Tsjechoslowakije en Baltisch Gebied werden overwegend de posthistorische aspecten behandeld, hoewel na het uiteenvallen van de Sowjet Unie resp. Jugoslavie in kleinere gebieden de zegels van die landen weer volop in de belangstelling staan. In het Nederlands Maandblad voor Philatelie heb ik een artikelen-reeks gepubliceerd waarin per aflevering de grote lijnen van de postwaardenfabricage van één [soms twee] land[en] aan de orde kwam: `De landen van de RWEH`, NMPh 1991 pag. 294-298, 334-337, 446-449, 500-502, 580-583, 694-696, 758-761, 820-823 Over de postzegelboekjes resp. rolzegels of postwaardestukken van deze landen zijn zeer weinig deelstudies verschenen. De publicaties over rolzegels zijn op de vingers van een hand te tellen [Bulletin Automaatboekjes en Rolzegels: R40/41, R113, R122, R143; OEF: 1983, nr. 3 pag. 22] .

Dit artikel is tweeledig: aan de ene kant is het de bedoeling een overzicht te geven van de rolzegels maar ook van de langlopende frankeerseries waarbij ze horen. En wat de rolzegels aangaat betreft het een uiting van een stukje `communautaire` samenwerking. Rond 1967 namelijk was binnen de RWEH afgesproken dat afzonderlijke landen zich zouden specialiseren op bepaalde economische en industriele domeinen. Polen b.v. kreeg scheepsbouw toegewezen. Het uiteindelijke fiasco van deze politiek buiten beschouwing latend kunnen we een filatelistische erfenis aanwijzen in de vorm van postzegels, zegelautomaten e.d.


Op filatelistisch gebied heeft dat ondermeer de volgende consequenties gehad:

  • rolzegels te drukken bij de VEB Wertpapierdruckerei te Leipzig.
  • automaten voor rolzegels te fabriceren bij Fok-Gyem te Hongarije.

Mijn eerste kennismaking met de rolzegels en automaten van Oosteuropa vond plaats aan het eind van mijn eerste bezoek aan Oosteuropa, in de winter van 1974/75, in Polen. Verderop daar meer over. Eerst behandel ik de landen waar de zegels resp. de automaten geproduceerd worden: Deutsche Demokratische Republik resp. Hongarije. Het zijn ook de landen waarvan we als eerste rolzegels aantreffen.


Copyright © Printing Matters (Contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Last updated on 13 juli 2016

Home Tsjecho-Slowakije - Czechoslowakia DDR rolzegels