Home DDR Walter Ulbricht Sowjet Rusland - USSR Rolzegels RWPG

Tsjecho-Slowakije - Czechoslowakia

Vanaf het ontstaan, na het uiteenvallen van de Habsburgse dubbel-monarchie, van de republiek Tsjecho-Slowakije in 1918 tot nu toe speelt een behoedzaam manoeuvreren tussen de wensen van Tsjechen enerzijds en Slowaken anderzijds. Dit vinden we ook bij de postzegels terug. De postwaarden-productie vindt van tijd tot tijd in beide gebieden plaats. In welke drukkerijen precies is niet zo eenvoudig te vinden. MICHEL geeft redelijk veel informatie maar niet voldoende en ook in de Tsjecho-Slowaakse handboeken staat niet alles even duidelijk. Vermoedelijk zijn de meeste zegels bij de Tsjechische Grafische Unie te Praag gedrukt.

In de periode 1918-25 zijn de eerste zegels uitgevoerd in boekdruk bij de TGU. In 1923 werd de jubileumserie [5jaar republiek] bij A. Haase te Praag in vlakke plaatdruk vervaardigd. Min of meer gelijktijdig zien we postzegels uitgevoerd in het toen nieuwe rasterdiepdruk-procédé. Het zou maar kort zijn, drie series: 1919 `Moeder Republiek`, 1920 `Hussiet` en 1925 `T.G. Masaryk`.

In de periode 1925-39 was plaatdruk van de rol [Stickney] het voornaamste procédé, we vinden dan ook geen zegels meer in rasterdiepdruk. Dit procédé was in die periode recent ingevoerd in de Verenigde Staten bij de Bureau of Engraving and Printing [1914], en bij de Zweedse PTT-drukkerij [1920] . De Belgische PTT-drukkerij [1927] en de British American Banknote Company, te Ottawa, Canada [1935] zouden nog volgen.

In München in 1938 was besloten dat Tsjecho-Slowakije de Sudeten aan het Duitse Rijk moest afstaan. Hongarije kon Roethenië [Karpatho-Oekraine] annexeren, en Polen pakte het in 1919 aan Tsjecho-Slowakije verloren Cieszyn [Decin, Teschen] weer terug. Op 16 maart 1939 werd het restant van Tsjecho-Slowakije opgedeeld in het duitse protectoraat Böhmen und Mähren resp. het `onafhankelijke` Slowakije van monseigneur Tiso. De zegels voor Böhmen und Mähren bleven overwegend gedrukt bij de Tsjechische Grafische Unie in plaatdruk maar er kwamen ook weer zegels in rasterdiepdruk. Waar werdemn ze gedrukt? Ook in Slowakije verschenen zegels in beide drukprocédé`s. De 60h Stefanik zegel in donkerblauw was nog in plaatdruk vervaardigd in Praag, de krantenzegels in boekdruk bij .... in Bratislava, maar verder verschenen alleen maar zegels in rasterdiepdruk bij Slovenska Grafia te Bratislava.


Ook na de oorlog zal de postzegeldruk verspreid blijven over Tsjechische en Slowaakse drukkerijen. Direct na de oorlog in 1945 vindt de uitgifte van postzegels plaats die vervaardigd zijn bij een groot aantal drukkerijen. Enkele emissies reeds voor het einde van de oorlog voorbereid:

 • GOZNAK, te Moskou, in rasterdiepdruk / photogravure
 • De La Rue, te London, in plaatdruk
 • Wiko, te Kosice, in offset
 • Neografia, te Martin, in offset resp. rasterdiepdruk / photogravure
 • Slovenska Grafia, te Bratislava, in rasterdiepdruk / photogravure
 • Tiskarnia Andrej [=Pravda], te Bratislava, in rasterdiepdruk / photogravure

(!font_0

Vanaf 1945 komt de productie op de Stickney weer op gang. De Stickney zal tot de einde 50-er jaren in gebruik blijven. Inmiddels was in februari 1948 de macht overgenomen door de communistische partij. President Eduard Benes was te ziek om weerstand te bieden en stierf later dat jaar op 3 september.

In 1952 wordt de rol van de Stickney-pers geleidelijk overgenomen door de nieuwe WIFAG-pers. Met deze pers kon een combinatie van één kleur plaatdruk met één kleur rasterdiepdruk worden verwezenlijkt. Het eerste zegel op deze nieuwe pers was de 100 jaar L. Zapotocky zegel van 12 januari 1952. Vooralsnog waren de zegels in alleen plaatdruk uitgevoerd, pas vanaf 29-12-53 ook gecombineerd met rasterdiepdruk. Naast de Stickney en WIFAG productie worden nog zegels vervaardigd met vlakke plaatdruk-persen bij de Staatsdrukkerij, te Bratislava [1953-58], en de Legerdrukkerij [1952]. Rasterdiepdruk bij de drukkerij Pravda, te Bratislava [voorheen Andrej] [1949-56].


Na 1956 komen we geen rasterdiepdruk meer tegen tenzij in combinatie met plaatdruk op de WIFAG, en in uitzonderlijke gevallen als eenkleurige rasterdiepdruk op de WIFAG. In de periode 1964-67 worden een aantal series met planten en dieren gedrukt in meerkleuren offset bij resp. het Kartografische Instituut in Bratislava [1964-66] en drukkerij Svoboda te Praag [1967].

Het was duidelijk dat er behoefte was om zegels in meerkleuren-druk te kunnen vervaardigen. De sinds 1950 in gebruik zijnde Waite-Saville velinleg plaatdruk-pers werd gebruikt om kleine velletjes [4, 8, 10 zegels] van tot 4-kleuren plaatdruk te voorzien. Voor grotere oplagen werd in 1966 een tweede WIFAG aangeschaft welke op 25 september 1967 de eerste [dieren] zegels afleverde. Met deze pers kon 1x plaatdruk gecombineerd worden met 3x rasterdiepdruk.

Er zijn na 1945 weinig Tsjecho-Slowaakse zegels in het buitenland gedrukt. Er werden gedurende korte tijd in het kader van het RWEH rolzegel-project enige zegels gedrukt in Leipzig: de rolzegel-emissie van 22 januari 1975. De beide rolzegel-emissies van 7 september 1976 en 28-09-1979/13-01-80 zijn in eenkleuren-rasterdiepdruk op de WIFAG, in Praag uitgevoerd.

De staatsdrukkerij in Praag heeft incidenteel ook voor andere landen gedrukt. Enkele emissies binnen de RWEH voor Albanië [1949-51, 57], Bulgarije [1967] en Vietnam [1958]. In het kader van de Tsjechoslowaakse ontwikkelingshulp voor landen als Irak [1963], Kuwait [1971], Libya 1[964] en Ethiopie [1961-64]. Daarnaast nog voor de Verenigde Naties de serie `Stop de Atoomproeven` van 23 october 1964 [op de WIFAG]. In 1959 werd in Peking de chinese PTT postzegel-drukkerij opnieuw ingericht met Tsjecho-Slowaakse steun. De nieuwe drukkerij werd afgebeeld op de zegels ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Volksrepubliek China, uitgegeven op 1 october 1959.


Zoals al eerder bij andere landen is opgemerkt werd het vooroorlogse beeld sterk bepaald door een handvol ontwerpers die ook na de oorlog doorgingen. In de naoorlogse periode zien we een vrij brede groep ontwerpers die regelmatig de zegelontwerpen leverde naast nog een behoorlijk groot aantal ontwerpers die meestal maar enkele zegels ontwierpen. De groep vaste ontwerpers omvat tevens alle graveurs!

de graveurs:

M. Sula                   1918
Eduard Karel             [1]  1920
Karel Wolf                 1923
Jaroslav Goldschmied         [2]  1925-26, 40-46, 52-77
Karl Seizinger            [3]  1926-39
Bohumil Heinz             [4]  1934-40, 49

Jindra Schmidt               1942-82
Jiri Svengsbir               1948-81
Ladislav Jirka               1948->
Jan Mracek                 1948->
Bedrich Housa                1949, 53->
Bohdan Roule             [5]  1948-60
Josef Hercik                1962->
Milos Ondracek               1969->

V. Fajt                   1983->

[1] geeerd met een postzegel op 18-12-1981, geb. 1861, overl. 1950
[2] geeerd met een postzegel op 18-12-1982, geb. 1890, overl. 1977
[3] geeerd met een postzegel op 18-12-1983, geb. 1889, overl. 1978
[4] geeerd met een postzegel op 18-12-1984, geb. 1894, overl. 1940
   het zegel van 1949 was al in 1934 gegraveerd, in 1953
   verscheen nog een 5Kcs zegel met de Karluv brug naar
   zijn ontwerp.
[5] geeerd met een postzegel op 18-12-1985, geb. 1921, overl. 1960


Van de ontwerpers met een enorme staat van dienst kunnen genoemd worden:

Alfons Mucha             [6]  1918-20
Max Svabinsky            [7]  1920-25,
                       38, 47-63
K. Vik                   1929-55
V. Fiala                  1934-73
J.C. Vondrous                1937-40,
                       46, 52-57
C. Bouda                  1938-82, geb. 1901

J. Liesler                 1947->
K. Svolinsky                1947-83, geb. 1896
V. Sivko                  1948-64
F. Hudecek                 1949-78, geb. 1909
V. Kovarik                 1949->
K. Lhotak                  1949-79, geb. 1912
A. Strnadel                 1949-81
P. Sukdolak                 1950-68
J. Adamcova                 1950-81
J. Kaiser                  1951-79
A. Podzemna-Suchardova           1952->
F. Gross                  1952-74
I. Strnad                  1954-83
E. Kotrba                  1955-76
J. Balaz                  1957->
J. Svab                   1960-81
M. Hegar                  1961->
J. Lukavsky                 1964-76
A. Brunovsky                1964->
V. Hloznik                 1965-80, geb. 1919
J. Chudomel                 1966-83
K. Vodak                  1967->

[6] geeerd met series op 18-12-1960, 4-07-69, en 18-12-1978.
  Geboren 1860, gestorven 1939.
[7] geeerd met een serie op 20-08-1958 ter gelegenheid van z`n
  85ste verjaardag, en later nog op 17-09-1973, ter gelegenheid
  van z`n 100-ste geboortedag. Geboren 1873, gestorven 1963.

Verder nog:

J. Obrovsky                 1919-23
J. Benda                  1920, 39-43,
                       47, 50
V.H. Brunner                1920
A. Kalvoda                 1926
F.T. Simon                 1926
J. Setelik                 1926-28
O. Stafl                  1926
V. Maly                   1928
K. Fliedr                  1928
F. Jenewein                 1929
J. Manes                  1929, 34-36
J. Prochazka                1929
J. Vaic                   1932
F. Zenisk                  1932
J. Hruska                  1935
V. Brozik                  1936
S. Suchardy                 1937
J. Vlcek                  1937-38
V. Silovsky                 1938-40, 52
J. Sejpka                    -45
A. Erhardt                   -48
A. Schaumann                1945
S. Bednar                  1945
L. Varga                  1945
V. Chmel                  1945
M. Kraker                  1945
A. Kajlich                 1946, 63
L. Horak                  1947
K. Dvorak                  1947
J. Kaplicky                 1947
J. Alexy                  1948
B. Nemec                  1948, 53
V. Polasek                 1949, 52, 57-63
J. Kotik                  1949
F. Tichy                  1949
K. Hochman                 1950
O. Repa                   1950
K. Oberthor                 1950
V. Nemecek                 1950, 54, 59
B. Dolezalova                1950, 55
O. Andrsova                 1950
J. Mikula                  1950, 77, 82
P. Dillinger                1950
V. Sprungl                 1951-52, 58
Z. Kadrnozkova               1951
J. Blazek                  1951, 53
H. Hrubesova                1951
J. Cumpelik                 1951, 53, 56
J. Hornik                  1951, 54
K. Perman                  1951
J. Figer                  1951
D. Krovakova                1951
L. Ilecko                  1951
J. Kovar                  1952, 58
M. Stretti                 1952-60
M. Schurmann                1952
J. Hlina                  1952
J. Smetana                 1952
M. Kazdova                 1952
S. Jezek                  1952
J. Schlesinger               1952
P. Simon                  1952
J. Vavrova-Hoberlandtova          1952
J. Podhajsky                1952, 57, 60-61
P. Hlava                  1953
A. Cermakova                1953
T. Novakova                 1953
B. Vancura                 1953
B. Matijcek                 1953-54
J. Koukolsky                1953
J. Pos                   1953, 57
J. Schor                  1953-54, 56
V. Hajek                  1953, 85
A. Hrstka                  1954
F. Postranecky               1954
A. Jonas                  1954
J. Fiala                  1954
L. Cepelek                 1954
A. Naumann                 1954
Z. Adamek                  1954, 60
J. Behounek                 1954-55, 58
K. Stika                  1954, 65
V. Stretti                 1955
Z. Seydl                  1955
J. Sebek                  1955
J. Cerny                  1955, 57, 62
J.V. Vucetic                1956
Z. Brdlik                  1956-59
K. Tondl                  1957-58
A. Holly                  1957-70
J. Lipenska-Kolarova            1957
V. Kozak                  1957
R. Klimovic                 1957, 61-63
A. Homolka                 1958
J. Chovan                  1958
E. Milen                  1958
I. Prochazkova               1958
A. Prazsky                 1959
O. Janecek                 1960, 65, 67
M. Kopriva                 1960
K. Vyusil                  1960
I. Vrana-Snajderova             1960
V. Bauer                  1961
M. Juna                   1961
V. Cinybulk                 1961
R. Svab                   1962-63
P. Rolcik                  1962
T. Rotrekl                 1963
B. Votruba                 1963
N. Benko                  1963
Z. Bilkova                 1963
K. Hruska                  1963
J. Salamoun                 1963
L. Jiricnova                1963, 67
N. Smimecka                 1964
E. Zmetak                  1964-65, 74
M. Hanak                  1964-65, 72-73
J. Fiser                  1964-67, 80
A. Fuchs                  1964, 85
J. Istler                  1964
L. Guderna                 1965,66, 69
J. Styfa                  1965
J. Kralik                  1965
L. Sindelar                 1966, 74
V. Vingler                 1966
K. Pekarek                 1966
Zd. Sklenar                 1967, 72, 74-76
M. Romberg                 1967
M. Ressel                  1967
J. Novak                  1967
J. Paukert                 1968
A. Hoffmeister               1968-69
J. Hadlec                  1969
E. Sedlak                  1969
E. Bednarova                1973
I. Rumansky                 1978->
D. Kallay                  1978->
K. Toman                  1977-81
E. Smrcinova                1977-78
I. Schurmann                1974->
G. Strba                  1976-78
J. Broz                   1974-75
Ad. Zabransky                1974-75
M. Urbasek                 1970, 75
O. Dubay                    -74
S. Greinerova                1978
J. Chudoba                 1978
R. Kolar                  1978->
J. Jiskra                  1980
J. Macha                  1980
K. Nemeckova                1980-81
W. Schlosser                1981
Z. Kocvar                  1981->
Z. Filip                  1981->
J. Kodejs                  1982->
J. Bouda                  198
M. Knobloch                 1983
K. Capek                  1983
J. Solper                  1983-84
J. Hamza                  1984
P. Misek                  1985
O. Luptak                  1985


De politieke geschiedenis van het land wordt weerspiegeld in de afbeeldingen op de postzegels. Tsjecho-Slowakije heeft een traditie om de lopende frankeerzegels te versieren met het portret van de staatspresident. We vinden dan ook van alle presidenten zij het soms zeer korte [2 zegels lange] frankeerseries terug:

naam¨ä         ambtsperiode  leefde van/tot

Thomas Garrigue Masaryk 1920-35riode  1850-1937
Eduard Benesgue Masaryk 1935-48riode  1884-1948
Klemens GottwaldMasaryk 1935-48r1948-53 1884-1941896-1953
Antonin Zapotockyasaryk 1935-48r1953-57 1884-1941884-1957
Antonin Novotnykyasaryk 1957-68r1953-57 1904-
Ludvik Svobodaykyasaryk 1968-75r1953-57 1895-1979
Gustav Husakdaykyasaryk 1975-90r1953-57 1913-
Vaclav Haveldaykyasaryk 1990-92r1953-57 1936-

De serie van 1925 met portret van Masaryk verscheen ter gelegenheid van diens 75ste verjaardag. Ook zijn 80ste en 85ste verjaardag werden met zegels herdacht. In 1937 verschenen rouwzegels. In 1947 werd de 10e sterfdag van Masaryk herdacht. In 1948 verschenen rouwzegels voor Benes en zegels voor de 52e verjaardag van Gottwald.

Rouwzegels in 1953 bij het overlijden van Gottwald. In 1954 vinden we de 70ste verjaardag van Zapotocky op zegels terug. Drie jaar later verschijnen rouwzegels voor hem. In 1984 zien we nog een zegels voor de 100ste geboortedag van Zapotocky. Aan Novotny is buiten de frankeerzegels geen zegel gewijd. De 80ste verjaardag van Svoboda [1975] en de 70ste verjaardag van Husak [1983] werden met wel zegels gevierd.


Als zovele RWEH landen ligt het aandeel van de socialistische thema`s niet zo hoog, althans in de onderzochte jaren 60. In het totaal 39 zegels op de 666.

We komen weer nederlandse thema`s tegen, echter niet zo bij de eerder besproken landen hoofdzakelijk op het gebied van de schilderkunst.

uitgifte omschrijving
1950 21-10 Filip van den Bosche
1957 28-03 mausoleum van Komensky in Naarden
1969 24-04 Hendrik Goltzius
1970 07-05 Bartolomeus Spranger
1973 27-11 Rembrandt
1975 26-02 Philip Galle
1976 21-07 Frans Huys, Regnier Nooms Zeeman, Crispijn Passe
1976 22-10 Frans Hoogenberghe
1976 27-11 Jan Bruegel, J.R. Bys
1977 07-06 Adriaen de Vries
1977 24-11 P. P. Rubens
1977 06-12 Georg Hoefnagel
1982 18-05 Rembrandt, Jakob de Gheyn, Adriaen Collaert, Crispijn Passe, Pieter van der Heyden
1983 02-12 Hendrik Goltzius, Jakob de Gheyn


Papiersoorten

In de vroege jaren van Tsjecho-Slowakije werd papier gebruikt met het watermerk `lindebladeren` in 8 verschillende standen [1923-27 plaatdruk, 1925 rasterdiepdruk]. Echter al vanaf eind 1927 alleen nog maar papier zonder watermerk. De enige uitzondering is een 30h uit de serie 1960-63 Burchten en Kastelen welke in 1961 op papier met watermerk `klos` verscheen. Op het vrij dikke plaatdruk-papier dat in de 20-er jaren voor de Stickney-pers in gebruik was, was het watermerk al niet goed meer te zien en dan verliest het z`n functie. Het papierdoorzicht is tot ver in de 40-er jaren doorzicht I [linnenbinding]. Doorzicht III [keperbinding] vinden we vanaf 1947.

Papier met optische witmakers [witte fluorescentie] vinden we vanaf de jaren `60. Het Tsjecho-Slowaakse handboek vermeldt een serie uit 1966 en enige emissies uit 1970. Met duidelijk veel meer optische witmakers toegevoegd worden enkele series genoemd vanaf 9 mei 1972. Het gaat dan echter om papier waaraan tevens een duidelijke glanslaag [coating] is toegevoegd. Aan het feit dat het handboek niets over een coating vermeld kunnen we gevoeglijk afleiden dat de postzegels uit de periode 1966-77 nog best wel een goede studie verdienen naar papiergebruik. Vanaf eind 1977 vinden we geel fluorescent papier ten behoeve van de postmechanisatie [CARTAX PTT]. Het type fluorescentie dat we ook van de Bondsrepubliek Duitsland kennen.


De langlopende frankeerzegels

De langlopende frankeerseries hebben vaak het portret van de staatspresident, maar daarnaast een completere serie waarden met een ander zegelmotief.

1945-47 Stefanik, Benes,
     Masaryk      rasterdiepdruk / photogravure, plaatdruk / recess
1946   Benes       plaatdruk / recess
1948   Benes       rasterdiepdruk / photogravure
1948-49 Gottwald     plaatdruk / recess
1949   schrijvers    rasterdiepdruk / photogravure, plaatdruk / recess

geldhervorming op 30 mei 1953: 100 oude korona = 1 nieuwe Korona = 100 hal(!eacutus)ru.

1953   Gottwald,
     nieuw geld    plaatdruk / recess
1953   Zapotocky     rasterdiepdruk / photogravure, plaatdruk / recess
1953   Karluv brug 5KCs plaatdruk / recess
1954   arbeiders     plaatdruk / recess
1958-59 Novotny      plaatdruk / recess
1960-63 Burchten
     en kastelen    plaatdruk / recess
1965-66 Stadsgezichten  plaatdruk / recess+rasterdiepdruk / photogravure
               gewoon dof papier [alle waarden]
               wit fluoresc. papier [30, 60h]
               geel fluoresc. papier [10, 50h]
1967   Novotny      plaatdruk / recess
1968-79 Svoboda      plaatdruk / recess
1971-72 Oude gebouwen   plaatdruk / recess+rasterdiepdruk / photogravure
               gewoon dof papier
               wit fluoresc. papier
               geel fluoresc. papier
1974-87 Postale symbolen
               gewoon dof papier
               geel fluoresc. papier
1975-88 Husak
               gewoon dof papier
               geel fluoresc. papier
1990   Havel        geel fluoresc. papier


Overzicht formaten en perforaties

Tot in de 50-er jaren werden overwegend lijntandingen gebruikt, zowel bij druk met velinleg als bij druk aan de rol op de Stickney. Behalve met de vrijheid van afmeting had dat te maken met het gebruik van [vochtige] plaatdruk. Voor de zegels in boekdruk en rasterdiepdruk konden vaste kamperforaten worden gebruikt. De plaatdruk op de WIFAG was volledig droog en dan vinden we ook een beperkt aantal formaten. Eigenlijk drie basis-formaten met de mogelijkheid om door pennen uit het raam te nemen meerdere formaten te maken.

Perforatie aangebracht op aparte machines:

diverse proc(!eacutus)d(!eacutus)`s, velinleg, Praag

lijntanding 13 3/4         1918-31
                        boekdruk / typography [1918-22]
                        vlakke / flat plaatdruk / recess
                        [1923-31]
                        rasterdiepdruk / photogravure [1919-20,
                         25, 51]
lijntanding 11 1/2         1918-19   boekdruk / typography, rasterdiepdruk / photogravure [1919]
lijntanding 10 1/2         1918-19   boekdruk / typography, rasterdiepdruk / photogravure [1919]
lijntanding 14 3/4         1923    vlakke plaatdruk / recess
                        [1923]

kamtanding 13 3/4 driehoek    1937, 1946  rasterdiepdruk / photogravure

kamtanding 11 1/2     ../..  1918    boekdruk / typography

kamtanding 13 1/2:13 3/4 21/18  1918-28
                        boekdruk / typography [1918-28]
                        rasterdiepdruk / photogravure [1919]
             18/16  1925    rasterdiepdruk / photogravure

kamtanding 14       18/15  1920-22   boekdruk / typography
             15/18  1920-22   boekdruk / typography

kamtanding 14       15/18  1945-48   rasterdiepdruk / photogravure
             30/18  1951    rasterdiepdruk / photogravure

kamtanding 14       19/25  1951-52   rasterdiepdruk / photogravure

rasterdiepdruk / photogravure, velinleg, bij Pravda, Bratislava

kamtanding 14       16/19  1946-48,53 rasterdiepdruk / photogravure
             32/19  1950, 52-53 rasterdiepdruk / photogravure

kamtanding 14       19/24  1947-48,
                  1951-53   rasterdiepdruk / photogravure

de iets afwijkende formaten/perforaten maken het mogelijk om bij de naoorlogse rasterdiepdruk de Praagse en Bratislava druk te onderscheiden.


Plaatdruk op de Stickney, Praag

lijntanding 9 3/4§A       1925-35   plaatdruk / recess

lijntanding 12 1/2A       1936-56,
                1958-59   plaatdruk / recess *

*
Is de Stickney de laatste jaren in Bratislava operationeel geweest?Meerkleuren-plaatdruk /Multicolour recess op de Waite-Saville pers, Praag

kamtanding 14  19/23      1950-51   plaatdruk / recess [1 kleur]
                 50-51 1953-63, 79 plaatdruk / recess [1-4 kleuren
                           blok 4, 10]
            38/23  1958, 61  plaatdruk / recess [blok 4]


kamtanding 14      19/29  958, 611961-67   plaatdruk / recess [blok 10]
            38/29  958, 611966    plaatdruk / recess [blok 4]

kamtanding 11 3/4    16/26  958, 611968->   plaatdruk / recess [blok 4, 10]
            32/26  958, 611967->   plaatdruk / recess [blok 4]

kamtanding 11 3/4    16/20  958, 611968->   plaatdruk / recess [blok 8, 10]
            32/20  958, 611973    plaatdruk / recess [blok 4]

kamtanding 11 3/4    20/26  1965-67   plaatdruk / recess [blok 1]
            20/32  1967-68   plaatdruk / recess [blok 1]

Veltanding, druk aan de rol, op de WIFAG

veltanding 11 1/2    19/15  1952->   plaatdruk / recess
                        rasterdiepdruk / photogravure+plaatdruk / recess [1955->]
                        rasterdiepdruk / photogravure [1955-56]
            19/30  1953->   plaatdruk / recess
                        rasterdiepdruk / photogravure+plaatdruk / recess [1956->]
            19/45  1966->   rasterdiepdruk / photogravure+plaatdruk / recess
                        plaatdruk / recess [1967->]
veltanding 11 3/4:11 1/2

        13/15  1953->   rasterdiepdruk / photogravure+plaatdruk / recess
                        plaatdruk / recess
                        rasterdiepdruk / photogravure [1976, 79
                          rolzegels]
             13/30  1965->   rasterdiepdruk / photogravure+plaatdruk / recess
             26/15  1952->   plaatdruk / recess
                        rasterdiepdruk / photogravure+plaatdruk / recess [1954->]

veltanding 11 3/4     21/21  1969->   rasterdiepdruk / photogravure+plaatdruk / recess
             42/21  1969->   rasterdiepdruk / photogravure+plaatdruk / recess

Offset

lijntanding 10 3/4         1964-65   offset Bratislava

kamtanding 13 1/4:13 1/2 20/27  1966-67   offset Praag

lijntanding 12 1/2         1967    offset Praag


Socialistische motieven in de jaren 1960

1961  9  3x 3e vijfjarenplan, 6x 40 jaar Commun. Partij
1962  7  4x 45 jaar Oktober Revolutie, 3x 12e partijdag CP
1963  5  3x 15 jaar Februari omwenteling,
      2x Russisch-Tsjechoslowaakse vriendschap
1964  -
1965  1  1x 20 jaar intern. vrouwenbond
1966  4  3x 13e partijcongres CP, 1x manoevres Warschaupact
1967  6  1x Vakbondscongres, 1x Vietnam, 1x dag van het
      leger, 3x 50 jaar Oktober Revolutie,
1968  3  2x 20 jaar Februari omwenteling, 1x 150 jaar Marx
1969  -
1970  4  2x 100 jaar Lenin, 1x 50 jaar Rude Pravo,
      1x socialistische jeugdbond
   ===
   39 op de 666


Besluit

In vogelvlucht zijn van de europese landen van de RWEH een aspecten aan de orde geweest, waarbij getracht het een evenwicht te vinden tussen een politiek-historische achtergrond benadering en een druktechnische. Wie eerdere artikelen van mijn hand heeft gelezen zal kunnen vaststellen dat ik me heb moeten beheersen. Een zeer belangrijk aspect is ook geweest het benadrukken van het feit dat de meeste zegels van de RWEH niet zozeer propagandistische grootformaat plakplaatjes zijn geweest maar een normaal product van druktechnische en postale overwegingen.

Verder dat een aantal verwerpelijke filatelistisch-commerciële praktijken geen typisch oost-europese vinding zijn maar afkomstig uit het `kapitalistische westen` [Sperr-werte uit Nederland, ongetande minister-drukken uit België en Frankrijk, op voorhand gestempelde/gedrukte zegels `cancelled to order` uit het Engelse North Borneo].

De zegels van de landen van de RWEH zijn wat mij betreft net zo verzamelwaardig en minstens zo interessant als die van andere europese landen. Er valt nog zeer veel research te doen. Verder moet ook de filatelist daar ter plekke gewezen worden op de benodigde systematische aanpak. Een verzachtende omstandigheid is de grote hoeveelheid uitgegeven zegels waardoor het bos dan ook niet altijd meer zichtbaar was. Met de overgang naar reële valuta zullen de PTT`s rekening moeten houden met de koopkracht, m.a.w. een bescheidener uitgiftebeleid moeten gaan voeren.

De europese landen van de thans niet meer bestaande RWEH zullen alle binnen afzienbare tijd meedraaien met de westeuropese gemeenschappen. En dan zal een verzameling Hongarije of Bulgarije net zo gewoon zijn als een van België of Spanje dat nu is.


Copyright © Printing Matters (Contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Last updated on 13 juli 2016

Home DDR Walter Ulbricht Sowjet Rusland - USSR Rolzegels RWPG