HomeG. Kolff en Co, BataviaPapier van G. KolffIndonesische frankeerzegels / Indonesian definitives - emissie Smelt 1949-56

Onafgewerkte zegels en proeven

Bijna alle bij Kolff gedrukte zegels zijn ongetand bekend. Zowel uit de periode 1940-45 als 1948-57.

Bij de bevrijding en in de woelige periode er na werd het Ned. Ind. Postmuseum te Bandoeng geplunderd [door Indiërs] en ook werden voorraden al dan niet geheel afgewerkte zegels door de Republikijnen meegenomen.

ontwerpen en proeven horen in overheidshanden thuis waar ze voor iedereen toegankelijk, b.v. in het Postmuseum, te zien en te bestuderen zijn. De praktijk is ze vaak in handen van verzamelaars vallen. Hoe is eigenlijk niet zo interessant. De waarde ligt niet in de zeldzaamheid [per definitie zeldzaam] maar in de informatie die ze ons geven over het ontstaan van de uiteindelijke zegels. Ze hebben documentatie-waarde. Onafgewerkte zegels of drukuitschot kunnen vaak iets over het productieproces vertellen.

Van de periode 1940-45 is het niet zo eenvoudig proeven en onafgewerkte zegels te scheiden.

Proeven uit de periode 1948-57 zijn nauwelijks bekend, meestal te herkennen aan afwijkende kleuren. Maar een ongetande 12 1/2 sen Aar met oplaagletter B een kleurproef te noemen is wel iets overdreven.

De catalogi nemen de onafgewerkte zegels op, van de Pertjetakan Kebajoran zegels zelfs het drukuitschot, vaak met hoofd- of subnummers.


Diverse frankeerzegels in offset, 1939?

Omschrijving papierdoorzicht nummer "van Dieten"
Cijfertype Vürtheim, open
5c blauw 191
Cijfertype Vürtheim, open
10c paars 192
Kon. Wilhelmina Kreisler
12 1/2c oranje I 193
50c donkergrijs I 194

Alle gedrukt in offset, lay-out drukvorm onbekend, voorzien van lijntanding 13 1/4, met normale volledige gaten. Gegomd papier, dikte incl. gom 8/100mm [+1?]. De 10, en 12 1/2c hebben geen raster, de 50c een grof raster R52. De 5c is nog niet bestudeerd. Het waarom van deze proeven is nog niet duidelijk. Gezien de overeenkomsten in druk, papier+gom, en tanding horen ze bijelkaar. Mogelijk een poging van Kolff om een beeld te krijgen van verschillende zegelbeelden en -formaten.


Gewijzigd Kreisler type, 1939/40?

Bij het gewijzigd Kreisler type gaat het om de Kon. Wilhelmina tekening van A. Kreisler waarvan de beide zijstukken ervan af zijn gehaald. Over blijft het portret met daaronder waarde- en landsaanduiding. Twee beeldformaten 18x23mm en 21x29 1/2mm. Uitgevoerd in offset of in rasterdiepdruk.

Ongetand

Omschrijving papierdoorzicht nummer "van Dieten"
offset
10c klein formaat: 172
oranjerood a
donkerblauw b?
roodlila [coll. Elias] c
grijszwart d
lichtgroen e
donkerviolet g
10c medium formaat: 174
roodoranje a
donkerblauw b?
roodlila c
grijszwart d
lichtgroen e

Ongetand

Omschrijving papierdoorzicht nummer "van Dieten"
rasterdiepdruk,levendig, scherp
10c klein formaat: 172
oranjerood a
lichtblauw b
donkergroen f
violet [Uylen] g
donkerbruin h
10c medium formaat: 174
roodoranje a
lichtblauw b

Getand

Omschrijving papierdoorzicht nummer "van Dieten"
rasterdiepdruk,levendig, scherp
10c klein formaat: 173
oranjerood a
lichtblauw b
donkergroen f
violet [Uylen] g
donkerbruin h
10c medium formaat: 175
roodoranje a
lichtblauw b

Literatuur

 • NMPh 1947 pag. 12
 • NMPh1955 pag. 97


Ontwerp van Konijnenburg, aangepast voor Ned. Indië

Met landsaanduiding: Nederl.Indië, 1940

Na het in Nederlandsch Indiëbeschikbaar komen van de Nederlandse Konijnenburg-zegels werd besloten om dit nieuwe ontwerp ook voor de zegels van Ned. Indiëte gaan gebruiken, in een later stadium ook nog voor Curaçao en Suriname. De 10c waarde werd gehanteerd en de lange landsnaam Nederl. Indië.

Volledige velopmaak, vellen 10x10, oplaagletter A, etsing nummer 1 boven zegel ?, telcijfer 1-10 links, 10-1 rechts, ongegomd. Uitgevoerd in rasterdiepdruk, met raster R60 [21 punt/5mm]. Drukrichting R. Papierdoorzicht I , papierdikte [10-]11/100mm. Het papier mag, net als bij de volgende serie, best dik genoemd worden. Perforatie K 12 1/2 13/16, boven doorlopend, links, rechts en onder?

Ongetand:

kleuren                    v.Dieten

donkergroen                x     -
blauw [ultramarijn]            x     -
donkerblauw                x     -

Getand:

kleuren                      226

bruin                    x    a
donkerbruin                 x    b
donkerpaars [donkerbruinlila]        x    c
geelgroen                  x    d
groen [donkergroen]             x    e
donkerblauw [donkervioletblauw]       x    f
lichtstaalblauw               x    g
oranjerood                 x    h

Deze proeven komen niet voor in het Kolff-souvenir-boekje ondertekend door Terwey.

Literatuur:

NMPh 1946 pag. 111
   1947 pag. 34

Met landsaanduiding Ned. Indië, versie I, 1940/41?

De lange landsaanduiding bleek niet te voldoen, met de kortere versie: Ned. Indiëwerden proeven gemaakt van de 10c in 4 verschillende kleuren. Uitgevoerd in rasterdiepdruk, met een fijner raster dan daarvoor, R70. De drukrichting is L, wat betekent dat de zegels net als bij de vorige serie proeven liggend op de cylinder stonden. Vanwege deze stand is een drukvel van 10x10 aannemelijker dan 2x10x10. Bij de oranjerode ongetande proef is een exemplaar bekend met een brede blanco linkerrand zonder telcijfers, wat er op wijst dat op de drukvorm geen telcijfers stonden. Overigens niets over de lay-out bekend. Papierdoorzicht I , papierdikte 11/100mm, ongegomd. Het papier mag in vergelijking tot alle latere proeven dik genoemd worden. Lijntanding 13 1/4 of ongetand.

                       v.Dieten
Ongetand:

kleuren
                      227

oranjerood              x   a
blauw                 x   b
donkergroen              x   c
paars                 x   e

Getand:
                      243

oranjerood              x   a
blauw                 x   b
donkergroen              x   c
paars                 x   e

Volgens Uylen bestaat ook nog een steenrode proef [Boekje Terwey]
[227c, 243c].

Literatuur:

NMPh 1947 pag. 12
   1955 pag. 97

De 10c oranjerood getand wijkt op het eerste gezicht niet af van de uiteindelijk in omloop gekomen 10c zegels. Ze verschillen echter qua papierrichting [ i.p.v. ↕ ], papierdikte [11/100mm i.p.v. 7-9/100mm] en drukrichting [L i.p.v. B]. Van Dieten neemt ze op in de proevencatalogus zonder commentaar [nr. 227a ongetand, 243a getand], de NVPH Speciale Catalogus noemt bij de 50c-2gld wel de proeven die tot verwarring aanleiding zouden kunnen geven, doch niet de 10c. De exemplaren van de 10c oranjerood die ik zelf heb, heb ik ooit nietsvermoedend als gewone zegels gekocht!! De onbekendheid met dit feit betekent ook dat veel verzamelaars deze proef mogelijk als gewoon zegel in de collectie hebben zitten.

Bij de van Konijnenburg tekening kan onderscheid gemaakt worden aan de hand van de plaats van de onderpunt van de buste ten opzichte van de tekst "CENT" resp "GULDEN".

Type I
punt boven de rechteruiteinde bovendwarsbalk "E".
 • Ned.Indië 10c
 • Curaçao 6, 10, 15c
Type II
punt net iets rechts boven de hoek staande balk en bovendwarsbalk "E".
 • Ned.Indië 10, 15c
 • Curaçao 21c
 • Suriname
Type III
punt tussen "C" en "E" resp. tussen "L" en "D"
 • Ned.Indië 17 1/2, 20, 25c, 30, 35, 40c, 50, 60, 80c, 1, 2, 5, 10, 25G
 • Curaçao 12 1/2, 20, 25, 27 1/2, 50c

Slechts bij de 10c Ned. Indiëkomen de typen I en II beide voor. Deze manier van de typen te beschrijven is een betere dan die van de afstand tussen "10" en "CENT" zoals de NVPH die hanteert. Type I ligt het meest voor de hand bij een 6c wat vlakverdeling betreft voor de waardeaanduiding, evenals type III voor een 17 1/2c. De 10 en 15c in type I zijn duidelijk van de vroegst aangemaakte cylinders [NI 10c, Curaçao 10, 15c] en bij de latere cylinder-aanmaak is op type II overgegaan [NI 10c, Suriname 15c].

Met landsaanduiding Ned. Indië, versie II, 1941

De waarden 50c t/m 2gld komen voor, getand lijntanding 13 1/3, kleine gaten [d.w.z. aan de achterzijde is een moet zichtbaar], ongegomd, in wat donkerder kleuren, althans zo wordt het onderscheid met de uiteindelijk uitgegeven zegels aangegeven in de NVPH catalogus. Het lijkt me echter dat de combinatie van de kenmerken: ongegomd en papierrichting een juistere is. Er zijn namelijk ook nog zegels bekend met een wat lichtere kleur. Uitvoering in rasterdiepdruk, rastermaat R70, drukrichting R, papierdoorzicht IIIb of IIId , papierdikte 8-9/100mm.

kleuren        papierdoorzicht papierdikte  v.Dieten

50c  bruinrood       IIIb     9      244
   donkerlila       IIIb     9      244
60c  blauw         IIIb     9      245
80c  donkeroranjerood    ?      ?      246
1gld donkerpaars      IIIb     9      247
2gld donkergroen      IIId     8      248

De 80c is niet altijd aanwezig in verzamelingen proeven, ook niet vermeld in de beschrijving die A.J. Uylen gaf van een souvenirboekje van G. Kolff [NMPh 1955 pag. 97]. Wel in het Terwey-boekje. Vaak zit in collecties i.p.v. de 80c een wat donkerder uitgevallen 80c met papierdoorzicht IIIb , en papierdikte 9/100mm, en soms nog gegomd ook!

Literatuur

NMPh 1946 pag. 111 1947 pag. 12 1955 pag. 97

Met landsaanduiding Ned. Indië, versie III, 1941

De derde groep van proeven met de definitieve landsaanduiding en de definitieve kleuren, alle ongetand.

Uitgevoerd in rasterdiepdruk, rastermaat R70, drukrichting B [10c type II t/m 40c] resp. drukrichting R [50c t/m 25gld]. Papierrichting als bij de uiteindelijk uitgegeven zegels resp. . Wat deze zegels toch doet afwijken van ongetand gebleven definitief uitgegeven zegels is het feit dat de lay-out van het drukvel afwijkt. Dit blijkt b.v. uit het bestaan van een 1 gld met een brede linkerrand waarop normaliter een telcijfer had horen te staan. Overigens moeten ook ongetande zegels bestaan met de telcijfers en oplaagletters!

waarde kleuren type papierdoorzicht papierdikte v.Dieten
10c rood II IIIb 8/100mm -
15c blauw II IIId 8 228
17 1/2c oranje III IIIb 7 229
20c roodlila III IIIb 8.5 230
25c dofgroenblauw III IIIb 8 231a
25c blauwgroen [def.kleur] III IIIb 8 231b
30c geelbruin III IIIb 7.5 232
35c paars III IIIb 7 233
40c lichtgroen III IIIb 8 234
50c bruinrood III IIIb 9 235
60 blauw III I 7 236
80c oranjerood III I 7 237
1 gld blauw III I 7 238
2 gld [grijs]groen III 'IIIb 8 239
5 gld bruin III 'IIIb 8 240
10 gld groen III IIIb 8 241
25 gld oranje III 'IIIb 8 242

Papierdikte dus 7.5/100mm +/-.5/100mm voor papierdoorzicht IIIb resp. IIId, en 7/100mm voor papierdoorzicht I. Deze laatste papiersoort komt bij de definitieve zegels niet voor!

In het Terwey-boekje is de 2.- getand lijntanding 13 1/3, zie ook NMPh 1947 pag. 12 [echter NMPh 1955 pag. 97 ook nog de 60, 80c, 1.- getand lijntanding 13 1/3].

Literatuur

NMPh 1947 pag. 12 1955 pag. 97

Dansers, ontwerp J.F. Dickhoff

Uitgevoerd in rasterdiepdruk, raster R70, drukrichting B, ook L of R.

Versie 1, zonder achtergrond-raster, ongetand, ongegomd:

kleur druk- papier- v.Dieten richting doorzicht dikte

3c . met grote gong, landsnaam over tekening

donkergroen 261a bruin B IIIb 8/100mm b

4c olijfgroen 262

7 1/2c violet 263

Versie, met achtergrond-raster, ongetand, ongegomd:

[1c fotoafdruk in zwart]

1c Papua geelgroen 264a donkergroen B IIIb 7.5/100mm b blauwgrijs B IIIb 7.5/100mm c lichtgrijs B IIIb 8/100mm d blauw B IIIb 7.5/100mm e paars B IIIb 7.5/100mm f

2c Menari rood B IIIb 7/100mm 265a roodlila B IIIb 8/100mm b oranjerood c

2 1/2c Niasse roodviolet B IIId 7/100mm 266a sepia B IIIb 8/100mm b

3c Legon grote gong landsnaam over tekening

lichtgroen B IIId 8/100mm 267a donkergroen B IIIb 7.5/100mm b blauwgrijs B IIIb 7/100mm c lichtgrijs B IIIb 8/100mm d blauw B IIIb 7/100mm e paars B IIIb 7.5/100mm f

3c Legon def. tekening

geelgroen B IIIb 7/100mm 268a groen B IIId 7.5/100mm -

3 1/2c Niasse geelgroen 269a donkergroen L IIId 8.5/100mm b blauwgrijs L IIIb 7.5/100mm c lichtgrijs L IIIb 7.5/100mm d blauw L IIIb 7.5/100mm e paars L IIIb 8/100mm f

4c Wajangwong danseres rechts

olijfgroen 270a geelgroen b groen c

4c Wajangwong danseres links def. tekening

olijfgroen B IIId 8/100mm 271a

5c Javaans [Serimpi] danseres rechts

geelgroen 272a donkergroen R IIId 8.5/100mm b IIIb 7.5/100mm b blauwgrijs R IIIb 7.5/100mm c lichtgrijs R IIIb 7.5/100mm d blauw R IIIb 7.5/100mm e paars R IIIb 7.5/100mm f

5c Padjoge danseres links def. tekening

rood, lichte achtergrond 273a rood, donkere achtergrond b karmijn c blauw B IIIb 7.5/100mm d

7 1/2c Dajak geelgroen 274a donkergroen B IIId 8.5/100mm b blauwgrijs B IIIb 7.5/100mm c lichtgrijs B IIIb 7.5/100mm d blauw B IIIb 7.5/100mm e paars B IIIb 7.5/100mm f

Literatuur:

NMPh 1947 pag. 12 5 kleuren: groen, violet, grijs, zwart, ultramarijn [behalve 1 en 3c 2x groen] 1955 pag. 97 5 kleuren: zwartgroen, groen, violet, grijszwart, blauw

Toeslagszegels:

Nederland Zal Herrijzen

Tweekleuren-offsetdruk, ongegomd.

Ongetand:

kleur: papier- v.Dieten doorzicht dikte

10 ct geel+blauw geelgroen+blauw

1 gld grijs+blauw 250

Getand kam 12 1/2 13/16, k.g.:

5c oranje+blauw 251

10c dieprood+blauw IIIb 9/100mm 249

1 gld geelgroen+blauw IIId 10/100mm 253a geel+blauw IIId 9.5/100mm 253b

Literatuur:

NMPh 1946 pag. 100 1947 pag. 46 1955 pag. 97

Moehammadijah:

Eenkleuren-rasterdiepdruk, raster R70, drukrichting B, ongegomd.

Ongetand:

kleur: papier- v.Dieten doorzicht dikte

2c groen IIIb 8/100mm 256a lila b rood c oranje - blauw -

3 1/2c bruin IIIb 8/100mm 257 lichtgrijs - donkergrijs -

7 1/2c groen 258a lila IIId 8/100mm b rood c oranje d blauw -

10c groen 259a lila b rood IIId 8/100mm c oranje d blauw

15c groen 260a lila b rood c oranje d blauw IIId 7/100mm e

Literatuur:

NMPh 1947 pag. 46 1955 pag. 97

Porten:

ongetand, offset

1ct ?10 15 ?20 30 1 gld

Literatuur:

NMPh 1947 pag. 46 1955 pag. 97

Curaçao 1940-41

Cijfer-type, in offset

Alle waarden in definitieve kleuren, ongetand.

v.Dieten

1c bruin 58 1 1/2c lichtultramarijn 59 2c oranje 39, 60 2 1/2c lichtgroen 61 5c steenrood 62

Literatuur:

NMPh. 1947 pag. 80, 1955 pag. 97

Sluier-type, in rasterdiepdruk

Een bewerking van het Sluier-type van 1936, dat in plaatdruk was uitgevoerd bij Joh. Enschedé, ditmaal bij Kolff in rasterdiepdruk. Zowel ongetand als met lijntanding 13 1/4. Formaat 21 1/4 x 29 1/2mm.

kleur papierdoorzicht papierdikte v.Dieten

15c blauw ongetand 40 lijn 13 1/3 41 oranjerood ongetand 40 lijn 13 1/3 41

Literatuur:

NMPh. 1947 pag. 80, 1955 pag. 97. Alleen de ongetande worden genoemd.

Kon. Wilhelmina, ontw. van Konijnenburg

Uitgevoerd in rasterdiepdruk, rastermaat R70?, drukrichting B?? Ongetand of met kamtanding 12 1/2 13/16 resp. lijntanding 13 1/4 [50c en hoger].

kleuren            papier-     tanding  v.Dieten
            doorzicht dikte

10c  oranjerood               kam k.g.  56
                       ongetand   46
15c  blauw                  kam g.g   57
                       ongetand   -

6c  def.kleur                ongetand   45
   4 tinten paars             ongetand   45
12 1/2c lichtgroen              ongetand   47
20c   oranje                ongetand   48
21c   grijs                 ongetand   49
25c   roodbruin               ongetand   50
    bruinlila [def]            ongetand   50
27 1/2c lichtbruin              ongetand   51
    roodbruin [def]            ongetand   51
30c   olijfgroen              ongetand   52

50c   olijfgroen              ongetand   53
1.50  olijfbruin              ongetand   54
2.50  wijnrood               ongetand   55

Literatuur:

NMPh. 1947 pag. 80, 1955 pag. 97

Suriname

Scheepje

Uitgevoerd in offset, def. kleuren, ongetand.

kleur              papier-        v.Dieten
               doorzicht dikte

2 1/2c groen                      -
7 1/2c purpur                      -

Literatuur:
.
NMPh. 1947 pag. 80, 1955 pag. 97

Kon. Wilhelmina, ontw. van Konijnenburg

Uitgevoerd in rasterdiepdruk. Rastermaat R70?, drukrichting B?


kleur              papier-        v.Dieten
               doorzicht dikte

15c   blauw                      -

Literatuur:

NMPh. 1947 pag. 80, 1955 pag. 97

Nederland zal Herrijzen

Toeslag gelijk nominaal. Uitgevoerd in offset.

kleur              papier-        v.Dieten
               doorzicht dikte

7 1/2c oranje+blauw                   -
15c   rood+blauw                    -
1 gld  grijs+blauw                   -

Literatuur:

NMPh. 1947 pag. 80, 1955 pag. 97

Luchtpost-zegels

Uitgevoerd in offset. Definitieve kleuren. Ongetand


kleur              papier-        v.Dieten
               doorzicht dikte

20c   lichtgroen                   -
40c   lichtoranje                   -
2 1/2gld geel                      -
5 gld  groenblauw                   -
10 gld  bruingeel                    -

Literatuur:

NMPh. 1947 pag. 80, 1955 pag. 97

Literatuur-opgave:

NMPh 1939 pag. 230 rubriek Nederland en Overzeesche Gewesten [A.M. Benders]

"Aanmaak van zegels in Indiëzelf.

Een Aneta-telegram uit Batavia van 21 October meldt, dat volgens de "Java-Bode" is besloten, de Indische postzegels voortaan in Ned.-Indiëte doen drukken. De bedrijven, die hiervoor in aanmerking komen zijn de Kon. Drukkerij "de Unie" en de drukkerij Kolff & Co. In vroegere jaargangen van het Maandblad is al herhaaldelijk sprake geweest van het drukken van zegels in Indiëzelf. Het lijkt dus nu ernst te gaan worden."

Java-Bode van 21 october 1939 pag 1, Postzegels in Indiëin de toekomst hier gedrukt

"Thans vernomen wij dat besloten is in de toekomst postzegels in Indiëte laten drukken. Daarvoor zou in aanmerking komen twee bedrijven: de Koninklijke Drukkerij "de Unie" en "Kolff" te Batavia."


NMPh 1946 pag. 111 Nederlandsch-Indië. Uitgifte G.Kolff & Co. Ontwerpen, kleurproeven, enz.

Den laatsten tijd blijken er verscheidene ontwerpen en kleurproeven van de bij de firma Kolff gedrukte zegels aangeboden te worden. Er werden ons meerdere verklaringen voor gegeven, zonder dat we kunnen uitmaken welke de juiste is. In de eerste plaats een ontwerp voor de Konijnenburg-teekening, met inscriptie Nederl.-Indiëin plaats van het definitieve Ned.Indië. De waarde 10 cent is ook anders, met een smalle 0 en bovenaan de C een verticaal streepje. Ook de achtergrond van het portret is iets anders. Aldus zagen wij de 10 cent in de kleuren donkerbruin, bruin, donkerbruinlila, donkergroen, geelgroen en donkervioletblauw. Ongegomd, rotogravure, kamtanding 12 1/2. Vellen van 100 met oplaagcijfers A [en etsingnummer A I] en telnummers.

 • Kleurproeven van het Konijnenburg-type in de goedgekeurde teekening: 50 cent donkerlila, 60 cent ultram. blauw [iets donkerder dan de gekozen kleur], 80 cent oranjerood [ook iets donkerder], 1 gld violet in de gekozen kleur en 2 gld donkergroen in een iets andere tint dan de gekozene, die meer blauwgroen is. Alle zonder gom en met de gewone lijntanding, kleine gaten.
 • Dansers. Ongetande proeven van de 3 en 4 cent in lichtgroen en donkerolijf, ongegomd. In "Mijn Stokpaardje" worden afgebeeld proeven van de niet meer verschenen waarden 1 cent en 3 1/2 cent. De 1 cent vertoont een dansende krijger met twee pijlenbundels; de teekening van de 3 1/2 cent is gelijk aan die van de 2 1/2. Ongetande proeven van de 1 cent in donkergroen en donkergrijs, van de 3 1/2 cent in donkergrijs. Ook van de andere waarden van dezer serie zouden proeven in omloop zijn.


NMPh 1947 pag. 12 Waar komen de proeven vandaan?

Van allerlei kanten hebben wij langzamerhand bijzonderheden gehoord, die zeer in het kort hierop neerkomen dat door de Engelschen [waarschijnlijk Britsch-Indiërs] te Bandoeng de brandkasten zijn opengebroken, waarin zich de inhoud van het Indische Postmuseum bevond, en dat deze heeren den inhoud gestolen en verkocht hebben. Door het Ned.-Indische Gouvernement is dan ook onlangs bij de Engelschen een vordering van 4 1/2 miljoen gulden als schadevergoeding hiervoor ingediend, maar daarmee is het verlies van het mooie bezit van het museum natuurlijk niet goed te maken. Het overgroote deel van wat er op het oogenblik hier aan proeven in omloop is zou dan ook van deze roof afkomstig zijn...,

Een andere mogelijke bron van herkomst, maar slechts van zeer bescheiden hoeveelheden, zijn de souvenir-albumpjes van de firma Kolff, waarover in de Mededeelingen van de N.I. Vereen. v. Postz. verz. het volgende verscheen:

"Kort voor den Jap. inval gaf de Kon. Boekhandel en Drukkerij G. Kolff & Co. te Batavia aan een zestal van haar medewerkers een albumpje cadeau, inhoudende de proeven van de op haar atelier vervaardigde post- en portzegels. Voor in dit albumpje is een opdracht geplaatst: De in dit album voorkomende postzegels en proeven van postzegels van N.I. , Cur. en Sur. voor zoover in onze ateliers vervaardigd, zijn door ons afgestaan aan den heer .... voor door hem aan deze zegels verrichte werkzaamheden. Directie G. Kolff & Co. wg Terwe

- In deze collectie komen de volgende drukproeven voor:

Type Kreisler.

Dik wit papier zonder wmk., ongetand, ongegomd. Het zegel vertoont alleen de beeltenis onzer Koningin en daaronder de waarden en landsnaam: 10 cent Nederl.Indië. De beide zijstukken, voorstellende handel, scheepvaart en landbouw, ontbreken.

NMPh 1947 pag. 15

NMPh 1947 pag. 34 NMPh 1947 pag. 46

NMPh 1947 pag. 80

Dank aan Mr. F.A. Reints Bok voor het bestuderen van het albumpje.


Copyright © Printing Matters (contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Last updated on November 19, 2018

HomeG. Kolff en Co, BataviaPapier van G. KolffIndonesische frankeerzegels / Indonesian definitives - emissie Smelt 1949-56