HomeTopografische Dienst / Survey Department, WeltevredenPeriode 1932-1935De postwaarden in Indië gedrukt

Periode 1936-1940

Een nieuwe oorlog dreigde uit te breken, en dat maakte het overhevelen van de postwaardenproductie naar Nederlands Indiëweer relevant. In de tussentijd hadden ook andere drukkerijen de nieuwe technieken offset en rasterdiepdruk in huis gekregen. G. Kolff & Co te Batavia, maar met name de Unie, Batavia gingen aan de weg timmeren met de hun ten dienste staande drukmethoden.

In de Java-Bode van 1 september 1937 over de Pasar Gambir lezen we:

Een bezoek van de Landvoogd aan de Stand van de Koninklijke Drukkerij de Unie. Vorig jaar, toen de verlenging met Joh. Enschedé ter sprake kwam, aan de Regeering een serie kleurproeven gezonden, teneinde te demonstreren dat men voor de vervaardiging van postzegels ook in Indiëterecht kan.

Eveneens verscheen van deze drukkerij een boekje waarin het rasterdiepdruk-proces uit te doeken werd gedaan, en waarbij op de omslag een 12 1/2c Kreisler Waardeloos was geplakt.

De Topografische Dienst had het in 1937 zo druk gekregen met de voorbereiding van kaarten voor het leger, dat de aanmaak van sommige fiscaal-zegels [de statistiek- en goederengeld-zegels volgens Regeringsomslagvel dd 10 maart 1937 no. 6143] al was overgenomen door G. Kolff en Co. Dat wil zeggen het drukken ervan, het aanbrengen van de perforatie geschiedde nog steeds bij de Topografische Dienst.

In october 1939 kwam de wenselijkheid van overbrenging van de postwaardenaanmaak weer aan de orde in de Commissie van Bijstand van de PTT, na het uitbreken van de oorlog. Als concrete kandidaten werden genoemd "de Unie" en "Kolff". Vier weken voor de duitse inval werd vanuit de Volksraad nog een schriftelijke vraag gesteld aan de regering om haast te maken met de overbrenging van de aanmaak naar Indië. Het politieke geharrewar zou worden achterhaald door de harde wereldpolitieke feiten. In 1940 na de Duitse invasie waren de verbindingslijnen met Europa verbroken, en G. Kolff kreeg opdracht om postwaarden te drukken. Terwijl de nieuwe postzegels werden voorbereid, zou de Topografische Dienst de voorraad 5 en 10c zegels aanvullen met cijferzegels. Slechts de 5c waarde is aan de loketten verschenen, van de 10c zijn proeven gevonden. De eerste oplagen resp. proeven van door Kolff gedrukte zegels waren nog geperforeerd bij de Topografische Dienst. Ook de eerste oplage van de 10 en 15c van Konijnenburg Curacao was nog door de Topografische Dienst geperforeerd.

Hiermee was een einde gekomen aan de betrokkenheid van de Topografische Dienst bij het maken van postzegels. Militaire zaken eisten nu de volledige aandacht op.


Copyright © Printing Matters (contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Last updated on November 19, 2018

HomeTopografische Dienst / Survey Department, WeltevredenPeriode 1932-1935De postwaarden in Indië gedrukt