Home Stadswapen-serie deel twee - op gecoat papier - 1969 Watermerken Coating

Papier

De parallelen met het papier-gebruik voor de Nederlandse zegels zijn opvallend. Dit maakt het mogelijk om een aantal notaties [ook voor de gom] die voor Nederlandse zegels gebruikelijk zijn ook in de Israelische contekst te gebruiken.

In 1975 wordt een proef gedaan met papier van Harrison and Sons, Ltd, High Wycombe, Engeland. Dit papier wordt gedurende een paar maanden voor slechts enkele zegels gebruikt. In 1976, maar pas goed in 1980 komt het gebruik van Harrison-papier op gang, nu niet meer alleen bij de Staatsdrukkerij maar ook bij Lewin-Epstein.

Eind 1973 werd door verzamelaars ontdekt dat tegelijkertijd met de op grotere schaal invoering van de synthetische gom [B2] bij de langlopende frankeerzegels ook het papier anders aanvoelde, dikker was.

De rage naar dik papier onder de verzamelaars heeft z'n sporen achtergelaten: sommige frankeerzegels met name de 0.18 Landschap en de 1.00 Stadswapen bleken [deel]oplagen te hebben op het zogenoemde dikke papier. De prijzen liggen voor de dikke varianten op circa 400 resp. 150 gulden.

Dit laat mooi zien hoe verzamelaars in het ene land het zelfde aspect anders waarderen. De enorme papierdikteverschillen [7.5-10/100mm] bij de Nederlandse Juliana Regina guldenswaarden [1.- en 1.25 rond 1969] hebben nooit enige aandacht gekregen.

De verschillen bij de Nederlandse zegels zijn nog anders dan die bij de Israelische zegels.


Het gaat bij de Israelische zegels niet zozeer om dun versus dik papier, hoewel de verschillen er wel zijn, doch om het verschil soepel versus stug papier.

De papierdiktes varieren bij het dunne papier van 8/100 tot 10.5/100mm, inclusief de arabische gom. Gebruikte zegels zonder gom meten rond de 9/100mm.

Dit klinkt misschien vreemd maar over het algemeen zijn afgeweekte zegels zonder gom dikker [geworden] door vochtopname.

Het is de gom welke voor variatie in dikte zorgt welke met de papierdiktemeter vast te stellen is.

Bij de zegels met synthetische gom varieert de dikte van 9.5-11/100mm, inclusief gom. Dus soms nog dunner dan het dunne papier! Gebruikte zegels zonder gom meten rond de 10/100mm.

Desalniettemin is het verschil tussen soepel en stug papier duidelijk genoeg om dit bij de diverse zegels te onderscheiden.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 15 mei 2010

Home Stadswapen-serie deel twee - op gecoat papier - 1969 Watermerken Coating