HomeOverzicht typen Kon. Beatrix, ontwerp van het portret Peter Struycken

De postwaardenproductie in Nederland / Stamp production in the Netherlands

v15.1
February 13, 2018

by
Rein C. Bakhuizen van den Brink


Intro

De Nederland bladzijden waren bedoeld als een totaal beeld van de postzegelproductie voor (modern) Nederland (ruwweg 1924-heden). Elke thans nieuw verschenen emissie wordt a priori besproken in het Maandblad voor Filatelie - in de rubriek Nederland - en later, soms na een maand soms wat langer erna, overgenomen en aangevuld naar het internet overgebracht.

De hang & sell producten hebben lange tijd voorrang gekregen en zijn soms al ruim voordat de informatie op papier verscheen te vinden op het internet.

Dit had direct te maken met het feit dat sinds 2001 er geen loketvellen meer bestaan als verkoop-eenheden. Er bestaan nog slechts blokjes, boekjes, rolletjes in doosjes e.d. meestal voorzien van een ophang-mogelijkheid.

The Netherlands pages should give you an overview of all that concerns the production of Dutch (modern) stamps. Each new issue of stamps will be mentioned primarily in the Dutch Stamp Monthly 'Filatelie' and gradually later on be transferred to these pages.

Hang&Sell products have been dealt with a significant priority for quite some time. Often even before the information has appeared in print, you might have found it in these pages.

Why this is so has to do with the disappearance of the traditional counter-sheets in 2001. From that point on, only blocks, booklets, rolls in boxes and the like were made available, predominantly provided with a hang&sell option.Recente aanvullingen:


Copyright © Printing Matters (Contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Last updated on February 13, 2018

HomeOverzicht typen Kon. Beatrix, ontwerp van het portret Peter Struycken