HomeArgentina Stamp Papers 1892 - 1983

De postwaardenproductie in Argentina / Stamp production in Argentina

v0.01
July 28, 2018

by
Rein C. Bakhuizen van den BrinkPost-Klassieke emissies en semi-permante uitgiften - Post-Classical [semi-] definitives
 1892-1897 Rivadavia, Belgrano, San Martin
 1899-1903 Vrijheid met schild - Liberty with shield - Libertad con Escudo
 1901 Dienstzegels - Official stamps - Oficial
 1908-1909 San Martin in ovaal - in oval
 1810-1910 Herdenking 100 jaar Revolutie - Revolution Centennial - Aniversario Revolución de Mayo
 1911 Ploeger - Ploughman - Labrador
 1916 100 jaar Onafhankelijkheid - 100 year Independence
 1917 José de San Martin
 1921 Panamerican Postal Congress in B.A.
 1923 José de San Martin - met punt - with dot - con punto
 1924 José de San Martin - zonder punt - without dot - sin punto
 1926 100 year of Argentina Post
 1928 Luchtpostzegels - Airmail definitives - Correos Aereo
 1930 Revolutie - Revolution - Revolución
 1935-1957 Próceres y Riquezas - Staatslieden - Leaders of the Nation
 1936-1957 Próceres y Riquezas - Rijkdommen - Nationale Resources
 1940-57 Luchtpost - Airmail - Correos Aereos
 1942 35c Postkantoor - Post Office - Correos
 1945 Generaal / General José de San MartinPost-Moderne emissies - Post-Modern definitives
 1970 Próceres M. Belgrano, J. de San Martin, G. Brown - klein formaat - small sized
 1973 Basiliek van - Basilica of Lujan
 1974 National Congress
 1975 Valle de Luna, etc.
 1976 Cijfers - Ciphers - Cifras - Cintas
 1977 Historische Gebouwen - Historical buldings
 1978 Football World Championship
 1978-79 Postale diensten - Postal Services - Difusos postales
 1979 Rosette - rosette - escarapela
 1980 Staatslieden - Statesmen - Próceres - San Martin, Brown, Belgrano
 1980 National census
 1981 Whales, Espamer
 1982 Bloemen - Flowers - Flores
 1987 Letter Box
 1988 Sites and monuments
 1992 Paddestoelen - Fungi - Hongos
 1992 AIDS - SIDA
 1995 Vogels - Birds -Aves
 2000 Inheemse kunst - Native Art - Arte indigena
Gelegenheidsuitgiften - Commemoratives - Commemorativo
1892-1970 Gelegenheidsuitgiften - Commemoratives - Commemorativos
Postzegel papier - Stamp papers - Papel de Sellos
1892-1983 Postzegel papier - Stamp papers - Papel de Sellos
Index
Alfabetische index / Alphabetical index


Argentinië is nauwelijks een land waaraan ik zou denken om het te verzamelen. Ik had ooit zo'n 30 jaar geleden wel een inventarisatie gemaakt welke druktechnieken e.d. daar werden gebruikt en daar wat zegels bij gezocht.

De meeste Argentijnse postzegels waren gedrukt door de Casa de Moneda de la Nación in Buenos Aires [de Staatsmunt]. Eerst in offset en boekdruk, later in rasterdiepdruk [1938 e.v.] en in plaatdruk (1949 en later).

Vóór februari 2009 was mijn verzameling Argentinië zo'n 25-30 zegels. Na me te hebben aangesloten bij het Australische Stampboards forum op het internet op 2 februari 2009 vond ik tussen een schat van interessante bijdragen (met name over de Suid Afrikaanse Pictorials) ook enkele nogal technische bijdragen over Argentijnse postzegels en hun watermerken. Deze werden aangevoerd door Antonio Rubiera * en hadden betrekking op de langlopende emissie van 1935-1951 met Staatslieden en Nationale Rijkdommen.

Dat op het internet zulke waardevolle bijdragen kunnen worden geleverd geeft al aan dat de publicatie van studie niet meer beperkt hoeft te zijn tot die in tijdschriften en boeken. Er kan direct op gereageerd worden en aanpassingen en aanvullingen zijn makkelijker te verwerken. De afbeeldingen zijn ook vaak groter en dan vaak ook duidelijker dan die in de gedrukte publicaties.

Twee van de meest invloedrijke fora:

Stampboards

Filatelia Argentina

Argentina is a country that I hardly believed I would ever collect it. I did however make an inventory some 30 years ago of what different printing methods had been used there and gathered a few stamps to illustrate that.

Most Argentinean stamps were printed by the Casa de Moneda de la Nación in Buenos Aires [State Mint] in offset-litho and typography first, later on also in photogravure (1938 and later ) and in recess/intaglio (1949).

Until February of the year 2009, I had a small collection of Argentinean stamps - about 25-30 stamps.

After joining the Australian Stampboards forum on the internet on February 2nd, 2009 I found a wealth of interesting articles. Some rather technical as I like it as for example the course on the South African Pictorials!

The articles / threads that took me to Argentina were mastered by Antonio Rubiera * and was/is dedicated to the 1935-1951 definitives of Argentina better known as the "Próceres y Riquezas" or "Leaders of the Nation and Resources" series.

This publishing on the internet in appropiate forums is a good altenative for publishing articles in magazines or books. Other collectors can react immediately and the pictures to show the detailed arguments can be of a better quality that the printed ones usually are.

Two of the most influential Fora:

Stampboards

Filatelia Argentina


* Tony Rubiera's Website


In de periode tussen februari 2009 en nu heb ik veel materiaal over en van Argentina weten te verzamelen. Ebay (Spanje en Duitsland) en MercadoLibre zijn goede bronnen voor massagoed voor weinig geld - de verzendkosten zijn meestal hoger!

Langzamerhand heb ik een redelijk goed beeld van de postzegels van Argentina uit de periode 1882-1982. Met name van de technische aspecten van de zegels uit die periode heb ik al snel een kennis opgebouwd die - tot mijn grote verbazing - te vergelijken is met de kennis die ik al eerder had over dezelfde periode van Nederlandse postzegels. Misschien zelfs weet ik op dit moment méér en diepgaander wat van Argentina dan van Nederland....

In de hiernavolgende pagina's zit veel informatie die ik al eerder op de internet-blogs heb gezet. Wie weet groeit het nog wel uit tot een handboek...

In the period between February 2009 and now I have been able to gather a lot of Argentina material. Ebay (Germany and Spain) and MercadoLibre are good sources for mass-ware for little money - the shipping and packaging costs are usually higher!

Gradually I have built up a good knowledge of the Argentina 1892-1982 period. What I know now about the technical aspects may - to my own surprise - have outgrown my knowledge of the same period of Dutch stamps. It seems that I know more and more profoundly about Argentinean stamps than of Dutch stamps ......

In the pages to follow I have been using a lot of the information I have been publishing on the web-logs or -fora. One should not be surprised these pages resembling a handbook more and more....


Copyright © Printing Matters (Mail to the webmaster Rein Bakhuizen van den Brink)
Last updated on July 28, 2018

HomeArgentina Stamp Papers 1892 - 1983