HomeIndische fiscaalzegels / Indonesian revenue stamps<b>De Postwaarden-productie van Indonesia 1948-nu</b>

Inleiding Nederlandsch Indische / Indonesische postwaardenproductie

Het gebied Nederlands Indië/ Indonesia wordt chronologisch onderscheiden in:

1864-1942, 1945-1949
Nederlandsch Indië
1942-1945
Japanse Bezetting
1945-1949
Republik Djokjakarta
1949-1950
Republik Indonesia Serikat
1950-
Republik Indonesia
1954-1965
tijdelijk zegels voor RIAU
1963-1970
tijdelijk zegels voor IRIAN BARAT


1864-48 Nederlandsch Indie

jaar code omschrijving
1864-68 A Kon. Willem III staalgravure
1870 B Kon. Willem III boekdruk
1883 C Cijfertype boekdruk
1892 D Hangend Haar boekdruk
1900 E "Bontkraag" boekdruk
1902 F Cijfertype - gevuld - boekdruk
1902 G Kon. Wilhelmina ontwerp J. Veth boekdruk, plaatdruk
1908 H opdruk "Java" boekdruk
1908 I opdruk "Buiten Bezit" boedkruk
1912 J Cijfertype - leeg boekdruk
1913 K Kon. Wilhelmina "Scheepje" boekdruk
1913 L Kon. Wilhelmina "Palmen" plaatdruk
1933 M Kon. Wilhelmina ontwerp A. Kreisler, rasterdiepdruk
1934 N Karbouwen ontwerp A. Kreisler, rasterdiepdruk
1934 O opdrukken op Luchtpost offset
1940 P Cijfertype - leeg - offset Topografische Dienst
1941-48 Q Dansers offset, rasterdiepdruk
1941 R Kon. Wilhelmina, ontwerp W.A. van Konijnenburg, rasterdiepdruk
1945 S American Bank Note Cie,plaatdruk
1946 T "wapens" steendruk
1946 V Melbourne, boekdruk
1947 V opdrukken 1947
1948 W Kon. Wilhelmina ontwerp S.L. Hartz, rasterdiepdruk
1948 X opdrukken "indonesia"


1915-48 Nederlandsch Indie: Bijzondere Uitgiften

jaar code omschrijving
1915 BE 01-04 Rode Kruis
1922 BE 05-15 3e N.I. Jaarbeurs Bandoeng
1923 BE 16-22 Jubileum Koningin Wilhelmina
1930 BE 23-26 Jeugdzorg
1931 BE 27-30 Witte Kruis 1932
1931 BE 31-34 Leger des Heils
1933 BE 35 Willem van Oranje
1933 BE 36-39 AMVJ
1934 BE 40 Koningin Emma
1935 BE 41-44 Christelijke Militaire Tehuizen
1936 BE 45-49 Leger des Heils
1937 BE 50-51 Jamboree
1937 BE 52-56 ASIB
1938 BE 57-60 Jubileum Koningin Wilhelmina
1938 BE 61-62 KNILM
1938 BE 63-67 Missie
1939 BE 68-73 Sociale Bureaus
1940 BE 74 Rode Kruis
1941 BE 75-77 Nederland zal Herrijzen
1941 BE 78-82 Moehammadijah
1948 BE 83 Pelita
1948 BE 84-85 Jubileum Koningin Wilhelmina
1948 ! BE 86-87 Inhuldiging Prinses Juliana


1874-48 Nederlandsch Indie: Speciale doeleinden

jaar code omschrijving
Portzegels:
1874 PA Porten
1882 PB Cijfer, zwart
1892 PC Cijfer+waarde, zwart
1913 PD alles rood, boekdruk
1941 PE alles rood, offset
1946 PF "Makassar"
1946 PG Melbourne
1948 PH Cijfer 2 1/2c, offset
Luchtpost:
1928 LA opdrukken
1928 LB Allegorie, ontwerp F. Mees
1931 LC Pattist
1931 LD Allegorie, ontwerp M. Pirngadi
1933 LE driehoek
Dienst:
1911 DA "D" in cirkel
1911 DB opdrukken "Dienst"
Brandkast:
1921 BR diverse voorstellingen

node 1950-> Republik Indonesia

Jaar Code Omschrijving
1949-1952 A Cijfertype, ontwerp H.G. Smelt, (incl. RIS)
1949-1956 B Tempels, ontwerp H.G. Smelt (incl. RIS, Vlag, Riau)
1951-1957 C Cijfertype "Aar", ontwerp M. Irot
1953 D Postkantoor, ontwerp M. Irot
1953 E Edelman, ontwerp Ratmojo
1951-1963 F president Soekarno, ontwerp M. Irot/Johez [incl. Riau, Irian Barat]
1956 G Dieren, ontwerp S. Atmodipuro [incl. Riau, Irian Barat]
1960 H Producten, ontwerp Junalies, Mardio, K. Risman Suplanto [incl. 1961 Bentjana Alam, Irian Barat]
1961 I Toerisme
1961-1962 J Helden der Onafhankelijkheid, ontwerp Much Gozjali
1964 K president Soekarno, ontwerp Junalies, Basuki Abdullah
1964 L Transport, ontwerp Suroso
1965-1966 M "Pantjasila" op K en L
1966-1967 N President Soekarno met "Pantjasila" en jaartal
1967 O Muziekinstrumenten, ontwerp K. Risman Suplanto
1969 P Pelita, 1e vijfjarenplan, ontwerp K. Risman Suplanto, Soeroso, Sudirno, Suripto
1974-1976 Q president A. Soeharto, ontwerp Sudirno
1979 R Pelita, 3e vijfjarenplan, ontwerp Sugiyanto
1980-1987 S president A. Soeharto, ontwerp H. Soeroso
1983 T president A. Soeharto, ontwerp Sunardi [500Rph]
1985 U president A. Soeharto, ontwerp Yan Musbar
1988-90 V president A. Soeharto, ontwerp Heri Purnomo


1950- Republik Indonesia: Bijzondere Uitgiften

Jaar Code Omschrijving

1950- Republik Indonesia: Speciale Doeleinden

Porten

Jaar Code Omschrijving
1950 PA opdrukken BAJAR PORTO
1951 PB cijfertype, ontwerp Snoek, Kolff-druk
1958-65 PC cijfertype, ontwerp Snoek, P.Kebajoran-druk
1966-75 PD cijfertype, ontwerp Snoek met jaar in Pantjasila
1976-80 PE cijfertype, ontwerp Snoek met jaar onderin
1978 PF opdrukken op muziekinstrumenten
1979-90 PG nieuw cijfertype, ontwerp Snoek

Expresse

Jaar Code Omschrijving
1967-69 EA Pos Kilat


Copyright © Printing Matters (contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Last updated on November 19, 2018

HomeIndische fiscaalzegels / Indonesian revenue stamps<b>De Postwaarden-productie van Indonesia 1948-nu</b>